Anasayfa Haber 1988-2015 Tarihleri arasında 504 çocuk öldürülürdü. ” 23 Nisan Neşe dolu insan”

1988-2015 Tarihleri arasında 504 çocuk öldürülürdü. ” 23 Nisan Neşe dolu insan”

Paylaş

“Çocuklarına bayram armağan eden tek ülke” olmakla övünen Türkiye, çocuklarını en çok tutuklayan, cinsel istismara maruz bırakan, toplumsal olaylarda katleden ülkelerin başında geliyor. Bir yanda dünya çocukları her dilde 23 Nisan’a davet edilirken, diğer yanda milyonlarca çocuk anadillerinde eğitim ve öğretimden mahrum bırakılıyor. Resmi verilere göre, bir milyona yakın çocuk da ağır koşullarda çalıştırılarak sömürülüyor. Çocuk tutsaklığının yaygın olduğu Türkiye’de, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi üyesi Av. Sabit Aktaş, yaşanan pratiği “testiyi kırmadan çocuğu döven Nasreddin Hoca” fıkrasına benzetirken, Türkiye’deki bu tablo, çocukların gerçekten bu ülkede bayrama ihtiyacı olduğu yorumlarını da beraberinde getiriyor.

ceylan-onkol

Türkiye, “Çocuklarına bayram armağan eden tek ülke” olmakla övünürken, çocuk haklarının ihlali konusunda da dünya sıralamasında ilk sıralarda kötü bir şöhrete sahip. “Dünya çocuklarının” davet edildiği ve “her dilde şarkıların” seslendirileceği Türkiye’de, aynı zamanda milyonlarca çocuk, doğuştan gelen en temel hakları olan anadil eğitiminden mahrum olarak yaşıyor. Türkiye, başta Kürt çocukları olmak üzere diğer etnik gruplara ait çocukların anadillerini öğrenmelerini engellemek için BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ilgili 17, 29, ve 30 maddelerine çekince koydu ve halen bu çekinceleri savunuyor.
1 milyon çocuk sömürülüyor
Çocuk hakları ihlallerine dair istatistikler de durumun vahametini ortaya koymaya yetiyor. Kimi istatistiklere göre, Türkiye’de bir milyonu aşkın çocuk kötü koşullarda “ucuz iş gücü” olarak çalıştırılıyor.
Dünya ülkelerinde 168 milyon olan çocuk işçi sayısı, Türkiye’de İSİG verilerine göre, 2014 itibarı ile 893 bin. Ayrıca çocuk işçiler, çalıştıkları ağır iş koşulları nedeniyle hayatını kaybediyor. 2014 yılının ilk 9 ayında 42 çocuk işçi yaşamını yitirdi. TÜK’in 2006 verilerine göre, Türkiye’de 6-17 yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan yüzde 5,9’u (958 bin kişi) çalıştırılıyor. Bu oran Nisan 2013 itibariyle de yüzde 5,9 olarak açıklandı. Çocuk işçiler, yüzde 41 ile en fazla tarım sektöründe çalıştırılırken, yüzde 28 ile sanayi, yüzde 22 ile de hizmet sektöründe çalıştırılıyor.

Ayrıca kimi verilere göre Türkiye’de 13 bin civarındaçocuk, yetiştirme yurtlarında kalıyor. İHD verilerine göre, çatışmalı 27 yılda Türkiye’de 585 çocuk, kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonucu katledildi. Yakın dönemde katledilen çocuklar içerisinde, Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, Enes Ata, Berkin Elvan gibi sembol isimler hatırlanan çocuklardan sadece bir kaçı.
Ayrıca toplumsal olaylarda polis şiddetine maruz kalan kesimlerin başında eylemlere katılan çocuklar gelirken, çocuklar gözaltında da şiddet ve istismara maruz kalıyor.

Yılda 10 bin çocuk parmaklıklar arkasına alınıyor

Çocukların en fazla mağdur edildiği alanların başında da yargı geliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye cezaevlerinde yaşları 12 ile 18 yaşarası değişen yaklaşık 2 bin 331 çocuk tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
23 Nisan Çocuk Bayramını ve çocukların yaşadığı tabloyu değerlendiren Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi üyesi Av. Sabit Aktaş, Türkiye cezaevlerindeki çocuk sayısının her dönem yaklaşık bin 900 ve 2 bin 200 arasında değiştiğini belirtti. Aktaş, yıl içerisinde cezaevlerine girip çıkanların sayısının 10 bin civarında olduğunu söyledi.

‘Devlet yasal olarak yapılan düzenlemeleri hayata geçirmiyor’

Aktaş, Türkiye’deki en temel sorunlardan birinin çocuk haklarına yönelik politika eksikliği olduğunu belirterek, “Çocuk hakları alanında yapılan düzenlemelerin alt yapısının hazırlanmadığını görüyoruz. Çocuk ceza yargılamasının temel düzenlemesi olan Çocuk Koruma Kanunu, 2005 yılında yasalaşmasına rağmen, halen bu yasa gereği kurulması gereken mahkemeler bile tüm ülkede kurulmuş değildir. Bazı illerde kurulan mahkemelerinde yasanın ruhuna uygun olduğunu ifade edebilmenin olanağı bulunmamaktadır” dedi. Aktaş, aynı şekilde istismar mağduru çocukların ifadelerinin alınmasını düzenleyen CMK ilgili madde gereği hazırlanması gereken sesli ve görüntülü ifade alma odasının, 2005 yılından beri sadece 25 civarında ilde kurulduğunu söyledi.
Verdiği örnekler ile yapılan yasal düzenlemelerin sadece şekli olarak yapıldığını göstermek için yeterli olduğunu ifade eden Aktaş, devletin yasal olarak yapılan düzenlemeleri hayata geçirmek gibi bir amacının olmadığını gösterdiğini aktardı.

‘Türkiye’de çocukların güvenliği sağlanmıyor’

Çocuk Adalet Sistemi’nde (ÇAS) çok ciddi sorunlar olduğunu da ifade eden Aktaş, “Adalet Bakanlığı verilerini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Veriler incelendiğinde 12-18 yaş arası 2 bin 165, 18-21 yaş arası 8 bin 17 kişinin ortalama olarak tutuklu ve hükümlü olduğunu görüyoruz. Ülkede mevcut yargılama süreci değerlendirildiğinde bu dosyalarda cezaevinde olan kişilerin çocukluk döneminde kanunla ihtilaf halinde olduğunu görmüş oluruz” dedi. Aktaş, ceza yargılamasında tutukluluğun çok istisnai olarak kullanılması gerekirken, Türkiye’nin ceza yargılamamalarında neredeyse temel bir tedbir olarak kullanıldığını vurguladı. Yine ceza yargılamasında çocuklara özgü güvenlik tedbiri almak yerine, çocukları sadece tutuklamak ile yetinildiğini de ekledi.

‘Devlet Nasreddin Hoca’dan bir adım öteye gidememiş’

Devletin ve yargı sisteminin alternatif tedbirler uygulamak yönünde bir politikasının olmaması çocuk tutukluğunun artmasında ciddi bir etken olduğunu söyleyen Aktaş, “Tutuklama istisnai bir tedbir olarak kullanmak gerekirken bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse bizdeki yargıçlar testiyi kırmadan çocuğu döven Nasreddin Hoca gibidir. Yasama, yürütme ve yargı kurumları ile devlet, Nasreddin Hoca’dan bir adım öteye gidememiştir” açıklamasında bulundu.
Aktaş, çocukların özgürlüğünden mahrum bırakılmasını düzenleyen uluslararası düzenlemeler gereği çocuklara özgü bir sistemin olmasını talep ederken, çocukların tutulduğu “Tutukevlerinde” görevli olan kişilerin çocuklarla iletişim ve çocuk gelişimi hakkında hiçbir alt yapısının olmadığını bir kez daha hatırlattı.

‘Her günü çocuk bayramı ilan etsek de…’

Bu doğrultuda da Türkiye’yi gerek ulusal, gerekse de uluslararası yasalarının çocuklara tanıdığı hakların kullanılamadığı bir ülke olarak değerlendiren Aktaş, 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yönelik son olarak şunları söyledi:
“Her günü çocuk bayramı ilan etsek de çocuklar açısında değişen bir şey olamayacaktır. Asıl olan çocukların herhangi bir ayrımcılığa uğramadan biyolojik, kültürel olarak gelişimlerini sağlayacak bir ortamın sağlanması gerekmektedir. Anadilde eğitimden mahrum bırakılan çocukların eğitim yaşantılarında daha başarısız olduğu bilimsel olarak kabul edilmektedir. Ülkenin yöneticileri çocukları birey olarak kabul edip Çocuk Hakları’nı hayata geçirmek için gerçek bir politika oluşturduğu anda sorunlar kendiliğinden çözümlenmeye başlayacaktır. İşte o zaman gerçek bir bayram kutlanır.”diha

680x680nc-ank-cocuklar-kolaj111

1988 (Toplam: 1 çocuk)

Ramazan Dağ (13)

1989 (Toplam: 2 çocuk)

19 Temmuz: Mahmut Yaşar (10), Şırnak
20 Eylül: Fahrettin Ertaş (10), Şırnak

1990 (Toplam: 21 çocuk)

20 Mart: Abidin Tuncer (10), Cizre
1 Nisan: Berivan Kara (1), Uludere
1 Nisan: Behecan Kara (9), Uludere
31 Mayıs: Canan Özen (8), Derik
10 Haziran: Rahime Kayran (10), Basa
10 Haziran: Meryem Kayran (10), Basa
10 Haziran: Taibet Öner (3), Basa
10 Haziran: Vasfiye Öner (10), Basa
10 Haziran: Sait Kahraman (4). Basa
10 Haziran: Hayrettin Öner (5), Basa
10 Haziran: Fatma Kayran (15), Basa
10 Haziran: Mehmet Kayran (5), Basa
10 Haziran: Hüseyin Kayran (3), Basa
10 Haziran: Haniye Özdemir (10,) Basa
10 Haziran: Takviye Öner (15), Basa
10 Haziran: Ömer Bestaş (16), Basa
14 Haziran: Cevdet Güler (14), Hakkâri
14 Haziran: Fehime Güler (9), Hakkâri
6 Ağustos: Faruk Aktuğ (13), Silopi
30 Ekim: Ş. Pınar (11)
12 Aralık: Hadi Dalan (11), Lice

1991 (Toplam: 15 çocuk)

10 Şubat: Newroz Şahinan (12), Şırnak-Cizre
28 Şubat: Salih Talayhan (17), Şırnak
4 Mayıs: Murat Ardıç (13), Bingöl
8 Haziran: Emine Latifeci (11), Hazro
25 Haziran: Rinde Latifeci (13), Hazro
2 Temmuz: Azad Tan (10), Batman
10 Temmuz: Behzat Özkan (14), Diyarbakır
3 Ağustos: Hediye Dilçe (18), Cizre
12 Ağustos: Ferzan Ceylan (12), Dargeçit
12 Ağustos: Abdullah Ceylan (12), Dargeçit
6 Eylül: Ömür Eriş (11), Kurtalan
20 Ekim: Nezahat Kızıl (6), Siirt
19 Kasım: Recai Demirkıran (11), Bitlis-Hizan
20 Kasım: İsmet Mirzaoğlu (15), Ahlât
24 Aralık: Veysi Aktaş (13), Lice

1992 (Toplam: 117 çocuk)

6 Ocak: Emine Turan, Nusaybin
14 Şubat: Seyfettin Kapkaçin (18), Mardin
14 Şubat: Abdülselam Özbey (15), Mardin
15 Mart: Mehmet Evren (12), Cizre
18 Mart: Vesile Say (9), Dargeçit
18 Mart: Bedia Say (15), Dargeçit
18 Mart: Yasin Say (17), Dargeçit
18 Mart: Sami Say (10), Dargeçit
19 Mart: Hıdır Acet, Nusaybin
21 Mart: Muhrise Altay (18), Cizre
21 Mart: Hüseyin Altan (14), Cizre
21 Mart: İsmet Arvas (16), Van
21 Mart: Çetin Bayram (16), Van
21 Mart: Davut Soyvural (15), Gercüş
21 Mart: Mehmet Emin Acar (10), Şırnak
21 Mart: Nebat Kakuç (17), Şırnak
21 Mart: Bülent Zeyrek (16), Şırnak
21 Mart: Emin Tetik (15), Şırnak
21 Mart: Mehdi Günen (9), Şırnak
21 Mart: Halil Bebek (2), Nusaybin
21 Mart: Ahmet Kaya (1), Nusaybin
21 Mart: Fatma Kaçmaz (4), Yüksekova
22 Mart: Hatice Acar (5), Şırnak
22 Mart: Kadriye Kakın (17), Şırnak
22 Mart: Mehmet Nezir (13), Şırnak
24 Mart: Medeni Aydın (18), Batman
24 Mart: Bahri Çınar (12), Ömerli
25 Mart: Nihat Celasun (14), Cizre
25 Mart: Fatma Kaçmaz (14), Yüksekova
25 Mart: Medeni Tunç (14), Siirt
25 Mart: Medine Sevgi (18), Siirt
27 Mart: Süleyman Ayal (14), Urfa
29 Mart: Bişeng Anık (16), Şırnak
29 Mart: Mehmet Ekinci (7), Mazıdağı
29 Mart: Şeyhmus Aktürk (16), Dargeçit
11 Nisan: Yasin Çetin (16), Mevzitepe
11 Nisan: Hasan Ayar (11), Mevzitepe
17 Nisan: Cazım Kortak (17), Savur
17 Nisan: Mustafa Ok (18), Savur
18 Nisan: Metin Kıratlı (10), Yüksekova
21 Nisan: Yusuf Bodur (1), Midyat
21 Nisan: Abdurrahman Yeşilmen (12), Midyat
21 Nisan: Hamza Bulut (8), Midyat
22 Nisan: Ayşe Balım (18), Silopi
4 Mayıs: Bişar Bilen (10), Uludere
4 Mayıs: Hanım Tunç (12), Uludere
9 Mayıs: Sıraç Nergis (17), Nusaybin
9 Mayıs: Selim Ata (17), Nusaybin
9 Mayıs: Sait Sağlam (17), Nusaybin
3 Haziran: Mehmet Naif Çevik (9), Nusaybin
10 Haziran: Kemal Şili (18), Tatvan
10 Haziran: Mahmut Güreş (12), Tatvan
12 Haziran: Emir Eyvani (7), Muş
22 Haziran: Gülbahar Tunç (8), Gercüş
22 Haziran: Behçet Tunç (17), Gercüş
22 Haziran: Abdurrahman Gök (14), Gercüş
22 Haziran: Şükrü Gök (10), Gercüş
22 Haziran: Sultan Gök (12), Gercüş
22 Haziran: Emrullah Gök (4), Gercüş
22 Haziran: Haşim Gök (3), Gercüş
22 Haziran: Yeni doğmuş bir bebek, Gercüş
26 Haziran: Medine Kartal (18), İdil
27 Haziran: Yılmaz Tatar (12), Şırnak
Haziran: Abdülcelil Toy (14), Siirt
Haziran: Sadık Turlu (15), Siirt
2 Temmuz: Koray Kaya (12), Sivas
2 Temmuz: Menekşe Kaya (16), Sivas
11 Temmuz: Gülistan Evin (6), Şemdinli
11 Temmuz: Rehan Evin (8), Şemdinli
22 Temmuz: Abdurrahman Akbalık (17), Nusaybin
25 Temmuz: Kadir Balık (13), Dicle
28 Temmuz: Nurcan Özatak (2), Hakkâri
Temmuz: Zuhal Avcı (9), Kulp
Temmuz: Çiğdem Esmer (10), Kulp
6 Ağustos: Hüseyin Bayılmaz (10), Nusaybin
10 Ağustos: Mehmet Erbek (12), Mardin
22 Ağustos: Zeliha Nasanlı (10), Siverek
23 Ağustos: Murat Dağkeser (10), Siverek
23 Ağustos: Orhan Dağkeser (4), Siverek
23–24 Ağustos: İbrahim Artunç (7), Şırnak
23–24 Ağustos: Remziye Artunç (10), Şırnak
23–24 Ağustos: Güler Sökmen (3), Şırnak
23–24 Ağustos: Veysi Sökmen (6), Şırnak
23–24 Ağustos: Sema Sökmen (9), Şırnak
23–24 Ağustos: Gülüm Güngen (6), Şırnak
23–24 Ağustos: Medine Güngen (14),Şırnak
5 Eylül: Fuat Keskin (14), Doğubeyazıt
7 Eylül: Mesut Dündar (15), Cizre
10 Eylül: Cumali Çetrez (9), Hamur
10 Eylül: Şefika Çetrez (7), Hamur
18 Eylül: Ahmet Alan (10), Solhan
1 Ekim: Hüseyin Esrai (16), Kars
3 Ekim: Aziz Bal (17), Dargeçit
20 Ekim: Sinan Demirtaş (18), Nusaybin
24 Ekim: Zeyni Dağ (17), Nusaybin
1 Kasım: Devrim Eleftoz (1), Silvan
5 Kasım: Şurzan Demirkapı (16), Kovancılar
6 Kasım: Milet Samur (14), Şemdinli
6 Kasım: İkmal Samur (18), Şemdinli
6 Kasım: Gülsüme Samur (4), Şemdinli
6 Kasım: Reber Samur (1), Şemdinli
7 Kasım: Şivan Çığırga (3), Cizre
7 Kasım: Nadire Çığırga (10), Cizre
7 Kasım: Sinem Çığırga (13), Cizre
7 Kasım: Fatma Çığırga (9), Cizre
7 Kasım: Bahar Çığırga (7), Cizre
17 Kasım: Sevcan Yavuz (7) KüçükArmutlu
22 Kasım: Coşkun Benzer (12), Kilis
22 Kasım: Fırat Geçmez (18), Silvan
3 Aralık: Mehmet İşler (18), Midyat
6 Aralık: Melek Bora (10), Dargeçit
16 Aralık: Garibe Karasakal (18), Nusaybin
17 Aralık: Veysi Başar (8), Diyarbakır
17 Aralık: Fatma Can (17), Diyarbakır
24 Aralık: Nafi Kalemli (14), Viranşehir
Aralık: Hüseyin Ensari (16), Kars
Aralık: Mehmet Yusufi (15), Başkale
Aralık: Kasım Oval (14), Yüksekova

1993 (Toplam: 79 çocuk)

11 Ocak: Gülistan İşiyok (12), Kulp
12 Ocak: Nezir Ergün (8), Cizre
12 Ocak: Hacer Ergün (6), Cizre
12 Ocak: Hıdır Ergün (17), Cizre
31 Ocak: Naze Ekici (12), Şırnak
31 Ocak: Şemsi Ekici (4), Şırnak
31 Ocak: Hamza Ekici (6), Şırnak
17 Şubat: Esra Saçaklı (8), Silvan
20 Şubat: Abide Ekin (3), Basa
7 Mayıs: Gürgiz Bayındır (5), İdil
23 Mayıs: Naim Aslan, Yüksekova
25 Mayıs: Semra Bayram, Silvan
18 Haziran: İrfan Fidan (17), Savur
7 Temmuz: Mahmut Aydemir, Silopi
7 Temmuz: Fadile Aydemir (6), Silopi
7 Temmuz: Ayşe Yıldız, Silopi
11 Temmuz: Dinçer Levent (16), Hamur
11 Temmuz: Feride Levent (15), Hamur
13 Temmuz: Canan Çiftçi, Diyadin
13 Temmuz: Dilşah Çiftçi, Diyadin
13 Temmuz: Ender Çiftçi, Diyadin
13 Temmuz: Ruken Çiftçi (6), Diyadin
20 Temmuz: Azad Sabırlı (7), Bahçesaray
20 Temmuz: Yunus Sabırlı (2), Bahçesaray
20 Temmuz: Bahar Turan (3), Bahçesaray
20 Temmuz: Sevil Ağaç (7), Bahçesaray
20 Temmuz: Suzan Turan (10), Bahçesaray
20 Temmuz: Yıldız Güzel (13), Bahçesaray
20 Temmuz: Nezahat Elmalı (12), Bahçesaray
20 Temmuz: Eylem Elmalı (4), Bahçesaray
20 Temmuz: Azime Elmalı (14), Bahçesaray
20 Temmuz: Muhammet Yaşar (8), Bahçesaray
20 Temmuz: Hanım Yaşar (4), Bahçesaray
20 Temmuz: Hürriyet Sevgili (12), Bahçesaray
24 Temmuz: C. M. (12), Silvan
30 Temmuz: Elif Rani (7), Pazarcık
30 Temmuz: Gözde Rani (4), Pazarcık
14 Ağustos: Zeynep Çağdavul (18), Digor
14 Ağustos: Selvi Çağdavul (16), Digor
14 Ağustos: Gülistan Çağdavul (18), Digor
14 Ağustos: Yeter Keremciler (14), Digor
14 Ağustos: Zarife Boylu (16), Digor
14 Ağustos: Necla Geçener (14), Digor
Ağustos: Seyhan Doğan (12), Dargeçit
Ağustos: Abdurrahman Coşkun (18), Dargeçit
Ağustos: M. Emin Aslan (18), Dargeçit
11 Eylül: Seyithan Balçık, Cizre
11 Eylül: Mesut Balçık, Cizre
13 Eylül: Yusuf Bozkurt (14), Şırnak
13 Eylül: Halit Akıl (12), Şırnak
21 Eylül: Ahmet Arcagök (11), Diyarbakır
28 Eylül: İdris Ülüş (12), Yüksekova
30 Eylül: Sercan Ülüş (7), Yüksekova
2 Ekim: Şakir Öğüt (7) Altınova/Muş
2 Ekim: Cihan Öğüt (4) Altınova/Muş
2 Ekim: M. Şirin Öğüt (1) Altınova/Muş
2 Ekim: Aycan Öğüt (6) Altınova/Muş
2 Ekim: Çınar Öğüt (3) Altınova/Muş
9 Ekim: Zana Zoğurlu (16), Lice
9 Ekim: Lokman Zoğurlu (17), Lice
10 Ekim: Yalçın Yaşa (13) Diyarbakır
22 Ekim: Dilbirin Canpolat (3,5), Lice
22 Ekim: Suna Canpolat (2), Lice
22 Ekim: Hüseyin Canpolat (15),Lice
17 Aralık: Halil Leco (13), Ovacık
Aralık: Mahmut Erol (15), Dargeçit
Abide Ekinci (3)
Ali Yıldırım (3)
Galip Akıl (13)
Yusuf Akıl (13)
Gülten Çağdavul (8)
Selvi Çağdavul (14)
Necla Geçener (14)
Zarife Boylu (15)
Erdal Buğan (17)
Hüseyin Canpolat (15)
Suna Canpolat (2)
Dilbirin Canpolat (3.5 aylık)
Zana Çakır (18)

1994 (Toplam: 99 çocuk)

Altan 2 yaşında nüfus kaydı yok.
Yıldırım 1 yaşında nüfus kaydı yok.
Yıldırm 2 yaş nüfus kaydı yok.
Kıraç 1 yaş nüfus kaydı yok.
Kaçar 1 yaş nüfus kaydı yok.
Huri Bengi (3)
Fatma Bengi 1994(3)
Liluz Bengi 1994 (3)
? Bengi (2) nüfus kaydı yok.
Asiye Erdin (1)
Abdullah Kamçı(12)
Mehmet Üste (12)
3 Ocak: B. A. (12), Hani
5 Ocak: Keko Gül (12), Adana
6 Ocak: Ali Katmış (1), Cizre
7 Ocak: A. Halim Rüzgâr (12), Batman
10 Ocak: Muhammet Bilgiç (5), Cizre
10 Ocak: Ahmet Bilgiç (6), Cizre
14 Ocak: Azad Önen (16), Diyarbakır
18 Ocak: Süleyman Gün (15), Diyarbakır
25 Ocak: Ahmet Efe (8), Diyarbakır
13 Şubat: İbrahim Şeflik (5), Silopi
16 Şubat: Hakan Yalçın (14), Diyarbakır
23 Şubat: Bilavşan Asper (17), Tatvan
26 Şubat: Sevgi Asma (7), Kurtalan
26 Şubat: Sohbet Öngün (3), Sason
26 Şubat: Hanifi Yıldız (13), Sason
26 Şubat: Hüseyin Tekin (16), Sason
1 Mart: R. A. (3), Kızıltepe
19 Mart: Ferman Cingöz (16), Lice
27 Mart: Mirza Yıldırım (3), Şırnak
27 Mart: Mehmet Yıldırım (15), Şırnak
27 Mart: Abdülkerim Yıldırım (2), Şırnak
27 Mart: İrfan Yıldırım (5), Şırnak
27 Mart: Xunaf Yıldırım (3), Şırnak
27 Mart: Çiçek Benzer (2), Şırnak
27 Mart: Ali Benzer (7), Şırnak
27 Mart: Ayşe Benzer (1), Şırnak
27 Mart: Ömer Benzer (12), Şırnak
27 Mart: Abdurrahman Benzer (4), Şırnak
10 Nisan: İlhami Menteş (12), Lice
10 Nisan: Raif Menteş (13), Lice
27 Nisan: Keziban Kalkan (15), Genç
28 Mayıs: Tuncer Güler (11), Ağrı
30 Mayıs: Şerif Ekin (13), Basa
2 Haziran: Ahmet Kaya (13), Yüksekova
2 Haziran: Hasan Demir (14), Yüksekova
5 Haziran: Didar Elmas (7), Ovacık
8 Haziran: Barzan…. (2), Silvan
25 Haziran: Hüsnü Turan (10), Nusaybin
25 Haziran: Eylem Tur (13), Nusaybin
25 Haziran: Süleyman Erik (9), Nusaybin
25 Haziran: Emrullah Zeybek (10), Bitlis
25 Haziran: Hikmet Argün (13), Bitlis
27 Haziran: Xanime Sincar (17), Ömerli
28 Haziran: Hayri Yüksel (15), Ömerli
4 Temmuz: Atilla Kılıç (14), Kozluk
8 Temmuz: Nurullah Solhan (16), Kızıltepe
8 Temmuz: Emrullah Solhan (14), Kızıltepe
8 Temmuz: Selma Solhan (7), Kızıltepe
11 Temmuz: A. Menaf Tunç (14), Siirt
16 Temmuz: Kenan Dartan (12), Kozluk
31 Temmuz: Gültekin Acet (10), Bismil
5 Ağustos: Abdullah Kamçı (16), Yüksekova
8 Ağustos: Sedat Barış (18), Batman
12 Ağustos: Netice Coşkun (14), Kulp
12 Ağustos: Mümine Zümrüt (18), Kulp
15 Ağustos: Çelebi Özgüç (15), Savur
15 Ağustos: İshak Özgüç (13), Savur
22 Ağustos: Savaş Ateş (11), Dicle
22 Ağustos: Halit Güneş (13), Dicle
22 Ağustos: Bayram Güneş (13), Dicle
22 Ağustos: Vedat Balta (12), Dicle
22 Ağustos: İbrahim Balta (13), Dicle
22 Ağustos: İsa Can (15), Dicle
1 Eylül: Nurettin Doruk (18), Diyarbakır
13 Eylül: Sadettin Doğan (10), Lice
15 Eylül: Sedat Öner (7), Eruh
15 Eylül: Mehmet Sercan (9), Eruh
15 Eylül: Cemşit Adıgüzel (13), Eruh
20 Eylül: Şükran Yıldız (11), Çukurca
25 Eylül: Dilek Serin (3), Dersim
25 Eylül: Yeter Işık (16), Dersim
25 Eylül: Elif Işık (18), Dersim
25 Eylül: Recep Tartar (8), Genç
25 Eylül: Kürdiye Savaş (8), Genç
25 Eylül: Emrah Tartar (8), Genç
25 Eylül: Faruk Savaş (11), Genç
2 Ekim: Filiz Kayış, Ceylanpınar
3 Ekim: İlyas Yiğit (6), Çat
3 Ekim: Adil Boztaş (10), Kağızman
9 Ekim: Nurşan Bulut (13), Palu
10 Ekim: Mehmet Üste (12), Pazarcık
31 Ekim: Hamdi Dündar (18), Yüksekova
31 Ekim: Fikri Yılmaz (15), Yüksekova
18 Kasım: Cüneyt Tarhan (11), Tatvan
1 Aralık: Yunus Turgut (13), Silopi
Aralık: Hasip Kaya (9), Doğubayazıt
Aralık: Yılmaz Kaya (10), Doğubayazıt

1995 (Toplam: 11 çocuk)

Z.Aslan (16)
Ercan Demirtaş (6)
Bahar Demirtaş (11)
Murat Deniz (18)
Nisan: Erol Öztunç (2), Uludere
17 Mayıs: Ahmet Bulut (10), Ömerli
17 Mayıs: Rahim Kumru (10), Ömerli
25 Mayıs: Dinar Aras (12), Iğdır 1995
25 Mayıs: Cüneyt Aras (6), Iğdır
25 Mayıs: Ergün Aras (3), Iğdır
25 Mayıs: Ferdi Aras (2), Iğdır

1996 (Toplam: 7 çocuk)

Aziz……(12)
2 Mayıs: Hazal Sevim (17), Baykan
8 Ağustos: Dilan Bayram (2), Adana
8 Ağustos: Berivan Bayram (4), Adana
13 Kasım: Hatice Bozaslan (17), Derik
2 Aralık: Oktan Çaçan (14), Diyarbakır
11 Aralık: Mehmet Banan (15), Midyat

1997 (Toplam: 7 çocuk)

6 Mart: Musa Adsız (12), Akçakale
23 Nisan: M. Şerif Öztürk (11), Kızıltepe
25 Nisan: Muhammet Kulçur (12), Dumlu/ Erzurum
25 Nisan: Gökhan Kulçur (10), Dumlu/ Erzurum
8 Mayıs: Fedai Öğürce (4), Pasinler
10 Kasım: M. Özdemir (17), Ceylanpınar
11 Kasım: Bilal Alanca (5), Nusaybin

1998 (Toplam: 5 çocuk)

İsmi Öğrenilmeyen (17)
Fırat Kıvanç (12)
İsmail Berrak (14)
Ocak: Fatih Kaya (18), Batman
15 Mart: Engin Ceylan (14), Lice

1999 (Toplam: 12 çocuk)

14 Mart: Tugay Ergin (10), Hani
26 Mart: Abdurrahman Gezer (18), Osmaniye
17 Nisan: Yılmaz Elüstü (17), Genç
15 Mayıs: Kenan Oğuz, Erzurum
15 Mayıs: Deniz Oğuz, Erzurum
15 Mayıs: Cansu Oğuz, Erzurum
20 Haziran: Mehmet Algan (11), İdil
1 Ağustos: Fırat Çiçek (9), Elazığ
1 Ağustos: Onur Şahin (11), Elazığ
1 Ağustos: Sedat Karakoç (14), Elazığ,
17 Ağustos: Şaban Çadıroğlu (15), Van
25 Eylül: İnan Cila (11), Ovacık

2000 (Toplam: 3 çocuk)

Serdar Günerci (17), Diyarbakır
Welat Şedal (10), Yüksekova
İsmail Şedal (8), Yüksekova

2001 (Toplam: 1 çocuk)

Pınar Turan (6)

2004 (Toplam: 1 çocuk)

21 Kasım: Uğur Kaymaz (12), Mardin

2006 (Toplam: 18 çocuk)

Zilan Demir (8) Diyarbakır
Şilan Demir (6 Aylık) Diyarbakır
Mizgin Demir (12) Diyarbakır
Evin Dilan Demir (10) Diyarbakır
Nazar Çetinkaya (2) Diyarbakır
Nazlı Çetinkaya (4) Diyarbakır
Abdullah Çetinkaya (9 Aylık) Diyarbakır
Hasan Marangoz (14) Diyarbakır
Emrah Fidan (18)
Mehmet Akbulut (18)
29 Mart: Abdullah Duran (9), Diyarbakır
30 Mart: Enes Ata (8), Diyarbakır
30 Mart: İsmail Erkek (8), Diyarbakır
Mart: Fatih Tekin (3), Batman
Mart: Ahmet Araç (17), Mardin
3 Nisan: Mahsum Mızrak (17), Diyarbakır
3 Nisan: Emrah Fidan (17), Diyarbakır
5 Eylül: Mizgin Özbek (10), Batman

2007 (Toplam: 3 çocuk)

19 Ocak: Orhan Güleç (14) Şanlıurfa-Bozova İlçesi Karacaören köyü
02 Mart: Yusuf Aydınalp (9) Siirt – Pervari – Belenoluk Köyü
21 Nisan: Süleyman Şengül (9) Şırnak

2008 (Toplam: 1 çocuk)

15 Şubat: Yahya Menekşe (12), Şırnak

2009 (Toplam: 12 çocuk)

23 Nisan: Abdülsamet Erip (14), Hakkâri
24 Nisan: Songül Karatogül (8), Diyarbakır – Silvan
25 Nisan: Maziye Aslan (8), Van
21 Mayıs: Nevzat Akçam (15), Siirt, Pervari
08 Temmuz: Şükrü Duman (12), Siirt, Eruh
5 Ağustos: Hakan Uluç (10), Siirt
9 Ağustos: Caziye Ölmez (16), Şırnak
11 Eylül: Mahsum Teğin (13), Diyarbakır-Kulp
12 Eylül: Mahsun Bayram (17), Diyarbakır
28 Eylül: Ceylan Önkol (12), Lice
08 Agustos Caziye Ölmez (16) Uludere
9 Ekim: Mehmet Uytun (18 aylık), Cizre

2010 (Toplam: 14 çocuk)

11 Mart: Zahir Ap (16), Şırnak-Uludere
31 Mart: Mehmet Nuri Tamçoban (14), Van – Çaldıran
22 Nisan: İzzettin Boz (14), Mardin Merkez – Kabala Beldesi
25 Mayıs: Oğuzcan Akyürek (13), Van’ın Özalp İlçesi
3 Haziran: Diren Basan (14), Şırnak
02 Temmuz: Ferhat Taruk (17), Diyarbakır – Lice
02 Temmuz: Çekdar Kınay (17), Diyarbakır – Lice
21 Temmuz: Canan Saldık (16), Van
16 Eylül: Nurullah Çiftçi (3), Hakkari Geçitli (Peyanis) Köyü
17 Eylül: Enver Turan (15), Hakkari
29 Eylül: İsa İbrahimzade (14) Hakkari
5 Ekim: Ahmet İmre (12), Şırnak – Güçlükonak
10 Ekim: Umut Furkan Akçil (7) – Silopi
11 Kasım: Nûjîyan İDEM (4) – İdil

2011 (Toplam: 14 çocuk)

17 Nisan: Baran ÖZYOLCU(12), Patnos
20 Nisan:İbrahim Oruç (17), Bismil
05 Mayıs: Murat Polat (17), Van – Erciş
7 Haziran: Umut Petekkaya (15, Diyarbakır – Çermik
19 Temmuz: Gökhan Çetintaş (16), Samsun-Havza
26 Temmuz: Doğan Taybopğa(13), Şırnak – Silopi
31 Temmuz: Sami İştenyılmaz (12), Van – Çaldıran
11 Eylül: Osman Erbaş (14), Hakkari-Şemdinli
26 Eylül: Sultan Doğrul (4), Batman

29.12.2011 Roboski Katliamı (listeye 18 yaşından küçükler eklenmiştir)

Özcan Uysal (18)
Celal Encü (15)
Erkan Encü (13)
Adem And (15)
Mehmet Encü (15)
Şervan Encü (16)
Cemal Encü (16)
Şıvan Encü (14)
Bilal Encü (15)
Mahsum Encü (16)
Salih Encü (17)
Serhat Encü (17)
Savaş Encü (15)
Çetin Encü (12)
Bedran Encü (12)
Hüseyin Encü (18)
Aslan Encü (15)
Orhan Encü (15)
Fadıl Encü (16)
Vedat Encü (16)
Cihan Encü (16)
Erkan Encü (13)

2012 (Toplam: 10 çocuk)

Özgür Taşan (15), Hakkari – Yüksekova
Yusuf Yılan (9), Erzurum – Karayazı
Ertan Tilaver (14)
Nurhak Çartay (18), Diyarbakır
Mazlum Akay (11), Adana
Sera Yavuz (8), Muş
Veysi Demir (13), Van
Ramazan Kızılgöz (14), Bingöl
Sami Akti (13), Van
Selami Akti (9), Van

2013 (Toplam: 1 çocuk)

Behzat Özen (8), Şemdinli

2014 (Toplam: 4 çocuk)

Berkin Elvan (15), İstanbul

İbrahim Aras (15), Adana

Kadir Çakmak (16), Diyarbakır

Barış Dalmış (16), Cizre

2015 (Toplam: 9 Çocuk)

Ümit Kurt (14), Cizre

Nihat Kazanhan (12), Cizre

Sinan Toprak (16), Dargeçit, Mardin

Yusuf Çelik ( 17), Kurtalan, Siirt

Davut Nas ( 17), Siirt

Beşir Remazan Arif (8), Nusaybin, Mardin

Mert Değirmenci(18), Esenyurt, İstanbul

Baver Şeyhanlıoğlu (18), Diyarbakır

Serhat Savaş(17), Gaziosmanpaşa, İstanbul

Kaynak Fraksiyon internet sitesi

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here