Anasayfa Emek Anayasa Mahkemesi: “Grev haktır”Greve katılan öğretmenin bireysel başvurusunu haklı buldu

Anayasa Mahkemesi: “Grev haktır”Greve katılan öğretmenin bireysel başvurusunu haklı buldu

Paylaş

18969_11_19_26Özgürlükçü Sol- Eğitim_Sen den yapılan açıklama :Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu‘nun 6.3.2012 günlü karan ile 28 ve 29 Mart 2012 tarihlerinde tüm ülke çapında iki günlük “UYARI GREVİ” gerçekleştirilmesine karar vermiş, üyemiz Ertan RÜSTEM de bu karara uyarak belirtilen tarihlerde işe gitmemiştir.
Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eyleme katılan tüm sendika üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlatmış, soruşturma sonucunda üyemiz uyarma cezası ile cezalandırılmıştır. Üyemizin söz konusu karara yapmış olduğu itiraz Mersin Valiliği`nce reddedilmiştir. Üyemiz, verilen disiplin cezasının iptali istemiyle İdare Mahkemesine iptal davası açmış, Mersin 1. İdare Mahkemesinin 25.12.2012 tarihli kararı ile dava reddedilmişti. Üyemiz idare mahkemesi kararına, Bölge İdare Mahkemesine başvurarak, itiraz etmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesinin 8.5.2013 tarihli kararı ile idare mahkemesinin kararı onanmıştı. Üyemizin karar düzeltme istemi de Adana Bölge İdare Mahkemesinin 19.9.2013 tarihli karan ile reddedilmişti. Üyemiz bunun üzerine, sendikamızın Mersin avukatları aracılığıyla 19.11.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi, 27 Ocak 2015 günlü (bugün) Resmi Gazetede yayımlanan 6.1.2015 gün ve Başvuru No: 2013/8517 sayılı kararla, ‘UYARI GREVİ` eylemine katılan üyemizin disiplin cezasıyla cezalandırılmasını ‘SENDİKAL HAKKIN İHLALİ` olarak nitelendirmiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın idare mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.denildi Fotoğraf eğitim_sen 7 nolu şube sitesi

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here