Anasayfa Emek Adnan Serdaroğlu: Hükümet  enflasyonu hazırlarken yanıltıyor

Adnan Serdaroğlu: Hükümet  enflasyonu hazırlarken yanıltıyor

Paylaş

Metal sanayisindeki 140 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi için Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve işçi sendikaları arasındaki görüşme süreci başladı. Görüşmeler, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İş Sendikası ve Çelik-İş Sendikası ile yürütülüyor. Türk Metal ve Çelik-İş’in görüşmelere ortak bir zeminde katılmamasını değerlendiren Birleşik Metal İş Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Serdaroğlu “Hükümet desteğini çektiği anda bu iki sendika kapıya kilit vurur. Ücret  ve sosyal haklar konusunda  bir araya gelemiyorsak, işçilerin menfaatlerini nasıl sağlayacağız?” diye soruyor. Serdaroğlu görüşmelerde “ilk 6 ay için yüzde 30 ücret zammı istiyoruz” diyor.

 Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş’te örgütlü yaklaşık 140 bin metal işçisini kapsayan MESS grup sözleşmelerinde görüşmeler başladı.

MESS grup sözleşmesi kapsamında ilk görüşme Türk Metal’le yapıldı. İlk görüşmede idari maddelerden 16’ı aynı şekilde kabul edilirken, bir sonraki toplantının 12 Ekim’de yapılması bekleniyor.

Birleşik Metal-İş ve MESS arasındaki görüşmeler işçi sınıfı açısından büyük önem taşıyor: Eğer  bu sözleşmede işçi sınıfı  hak ettiği ücret ve sosyal haklarda ilerleme sağlarsa , bu kazanımlar hizmet, tekstil, maden, tarım gibi sektörlere ışık tutacak.

Birleşik Metal İş  Sendikası, Sapanca  Sosyal Tesislerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meslek Hastalıkları, Grup Toplu İş Sözleşme Görüşmelerini konu alan söyleşiler gerçekleştirdi. Burada Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Serdaroğlu ile görüşme fırsatı yakaladı. Hükümetin  vergi dilimlerini yükseltme düşüncesi olduğunu söyleyen Serdaroğlu “Maaşlar artınca vergi dilimi de yükseliyor. Hükümet  çalışanların  vergi dilimini yüzde 15 ile sınırlasın. Yapmıyorsa, yüzde 15’den yukarısını patronlar kendi cebinden ödesin” diyor.

 

MESS ile  metal sektöründe 140 bin işçiyi kapsayan grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri başladı. Sözleşme kaç maddeden  oluşuyor, kaç yıllık süreyi kapsayacak?

Sözleşme toplam 77  sabit , 15 geçici, beş ek maddeden oluşuyor. Görüştüğümüz maddeler  değişiklik önerilmeyen maddeler. Burada  geçmiş dönemden gelen sıkıntılarımız var. Geçen sene bu sıkıntıyı yaşadık. Biz, Birleşik Metal İş Sendikası olarak sözleşmenin 2 yıllık olmasını  yanı, 2017- 19 yıllarını kapsamını öneriyoruz. Patron sendikası MESS  ise sözleşmenin üç yıllık olmasında ısrar  ediyor.

Metal sektörü işçiler açısından ağır- yıpratıcı, patronlar açısından ise en karlı sektörlerin başında geliyor. Ücretler ne durumda?

Değişiklik gösterse de asgari ücret artı yüz 10 sendika zammı ile birlikte bin 700 lira. En yüksek ücret ortalama ise 2 bin lira civarında. Bizim sözleşme imzaladığımız  iş yerlerinde saat ücreti 10.60  kuruş, Türk Metal  ve Çelik İş  ise 9.60 kuruş arasında değişiyor.

Türk Metal, Birleşik Metal, Çelik İş  görüşmelere katılıyor. Üç sendika uyum içinde mi hareket ediyorsunuz?

Üç  sendikanın aynı iş kolunda sözleşme görüşmelerine oturması, işverenin tek olması  Birleşik Metal İş Sendikası için handikap. Türk Metal  MESS’e patronlara yakın sendika. Bir de hükümete yakın olan Çelik –İş sendikası var. Geçmiş dönemde  Türk Metal Sendikası, Çelik İş Sendikası, işveren sendikası  MESS ile sözleşmeyi imzalıyor daha sonra bizim önümüze getiriyorlardı ‘imzala’ diye. Bu kez de böyle olacağının ipuçlarını görüyorum. Geçen dönem çok sıkıntılar yaşandı. Her iki sendikanın imzaladığı  sözleşmeyi kabul etmedik. İşverenlerle ayrı ayrı  görüştük. Ek ücret ve sosyal hak zammı istedik ve aldık.

Konsensüs sağlamak için siz girişimde bulundunuz mu?

Türk Metal ve Çelik İş ile taban taba zıt sendikayız. Biz sözleşme öncesi hiç olmasa Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde konsensüs sağlayalım, ortak hareket etmek için samimi söylüyorum çırpındık. Mektup yazdık görüşme teklifi ettik.  Müspet cevap alamadık iki sendikadan. Ücret  ve sosyal haklar konusunda  bir araya gelemiyorsak, işçilerin menfaatlerini nasıl sağlayacağız? Patron sendikası dağınık işçi sınıfı hareketi karşısında çok rahat ediyor. Türk Metal, Çelik İş Sendikası gerçekten 150 bin işçinin hak ve menfaatlerini koruyup yaşam standardını  yükseltmek istiyorlarsa   böyle niyetleri varsa konsensüs gerekir. Ama görünen köy kılavuz istemiyor.  Bu iki sendikanın  böyle bir düşüncesi yok. Uyumlu hareket etmiyorlar. Onların misyonu belli. Fabrikalarda tabanda  işçi desteği olmadığı için Türk Metal patron sendikasına, Çelik İş ise hükümete yaslanıyor.  Türk Metal’den MESS, Çelik-İş’ten hükümet desteğini çektiği anda bu iki sendika kapıya kilit vurur.

Birleşik  Metal İş Sendikası’nın ücret  ve sosyal  taleplerini açıklar mısın?

Bizde 70 yıllık bir gelenek var. Sınıf ve kitle sendikacılığı. Tabanın söz ve karar sahibi olması. Bu DİSK ve bizim anayasamızdır. 6 ay önceden TİS  hazırlığına başladık işçileri dinledik, neler istediklerini saptadık. Enflasyon hesapları yaptık.  Bilimsel kriterlerimiz vardır. Ne  isteyeceğimiz hazırlarken bu kriterleri  göz önünde bulundurduk. Hükümet  enflasyonu hazırlarken yanıltıyor. Bunu üyelerimizle paylaştık. Açıklanan enflasyon rakamları güvenilir değil, asgari ücretlinin kaybı çok büyük. Açlık sınırı var, yoksulluk sınırı var. Bizim hesapladığımız enflasyon rakamları var. İşte bunları göz önüne alarak ilk 6 ay için yüzde 30 ücret zammı istiyoruz. Her kıdem  yılı  için on kuruş, sosyal haklarda  yüzde 50 artış talebimiz var.

‘BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’A MEKTUP GÖNDERDİM’

Başbakan Binali Yıldırım’ın  İLO  toplantısında işçilere hitaben  ‘Sendikalaşmadan korkmayın’ sözleri, Serdaroğlu’nu öfkelendirmiş olacak ki;  Başbakan’a  işten çıkartılan işçileri listeni içeren  bir mektup gönderdi.

Mektup  da şu görüşlere  yer verildi:

Sayın Başbakan; Uluslararası Çalışma Örgütü  ILO’nun İstanbul’da  10. Avrupa  Bölge Toplantısı açılışında  yaptığınız konuşmada , örgütlenmeyi önemsediğinizi belirterek işçilere ‘ Sendikalaşmadan  korkmayalım’ diye  seslendiniz. Bu çağrınızı önemsiyoruz, ancak ülkemizde  patronların fabrikalarda  hukuki  hiçe sayan  uygulamalarına karşı hükümetininiz  işçilerden yana   tavır aldığına ne yazık ki şahit olamıyoruz.

Korkmadan, en temel hakları olan sendikalaşma haklarını kullanan yüzlerce üyemiz her yıl işten çıkartılıyor. Örgütlendiğimiz her iş yerinde  işten atma, istifaya zorlama, işçilerin özgür iradesini  yok sayarak başka sendikaya üye olmaya  zorlama rutin uygulama haline gelmiş durumda.

İşverenler bu konuda  durmaksızın suç işliyor.

İşte suç rakamları; 2016 başından bu  yana  çeşitli fabrikalarda  çalışan ve toplu iş sözleşmesi  hakkı için sendikamıza üye olan işçilerden en azı 868’i işten atıldı. Çok daha fazlası  işten atılma tehdidi ile  sendikadan istifaya zorlandı.

Ne Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası , nede yasalar   nede uluslararası sözleşmeler . İşçinin sendikalaşma hakkı söz konusu olduğunda  hiç biri işlemiyor, işverenler tarafından yok sayılıyor.

Sendikal faaliyetlerin  engellenmesi cezai yaptırıma  bağlanmış olmasına rağmen yasalar işletilmiyor. Sendikalaşmanın  engellenmesine dönük yaptırımlar nedense devreye sokulmuyor.

Bakalar kurulu karalarıyla  grevleri yasaklanan , yasal grevlerini sürdüren üyeleri  kolluk güçlerinin saldırısına uğrayan , demokratik eylemleri, basın açıklamaları engellenen bir sendika  olarak İLO toplantısında yaptığınız konuşmanın gereğini  yerine  getirmeniz bekliyoruz.

1 Ocak 2016’dan beri işten çıkarma yaşanan örgütlenmelerimizin bilançosu:

Tarih Bölge İşyeri Çıkartılan İşçi

Şubat 2016 Bursa Cornaglia Otomotiv 25 işçi

Mart 2016 Bilecik Midal Kablo San. ve Tic. A.Ş: 17 işçi

Mart 2016 Bursa Oyak Renault 500 işçi

Nisan 2016 Eskişehir NSK Armatür (Roca Tr Banyo A.Ş) 2 işçi

Nisan 2016 Bursa Ewon Otomotiv 21 işçi

Nisan 2016 Yalova Nuhtel Makine 9 işçi

Temmuz 2016 Düzce Oktay Elektrik 7 işçi

Temmuz 2016 İzmir Göksan Pompa 14 işçi

Ekim 2016 Kayseri Tuğra Makina 7 işçi

Kasım 2016 İstanbul Günsan Elektrik 6 işçi

Kasım 2016 İzmir Üstünkarlı Makine 9 işçi

Kasım 2016 Kocaeli Yüksel Endüstriyel 65 işçi

Şubat 2017 Gebze Baldur Süspansiyon 9 kişi

Mart 2017 Kocaeli IRC Otomotiv 8 işçi

Haziran 2017 İzmir AKG Termoteknik 29 işçi

Haziran 2017 İstanbul Diam Vitrin 100 işçi

Haziran 2017 Manisa Karyer Isı Transfer 47 işçi

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here