Akademisyenler Torba yasa ile boğulmak isteniyor.

Paylaş

Torba yasa tasarısından: Terör eylemini destekleyen akademisyenin görevine son verilecek!Yasa tasarısının ‘Barış İçin Akademisyenler’i hedef aldığı yorumları yapıldı

Barış İçin Akademisyenler Grubu'ndan Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy, 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanmıştı
Barış İçin Akademisyenler Grubu’ndan Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla tutuklanmıştı

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu‘nun haberine göre, akademisyenlere yönelik maddeler şöyle:

Hocalıktan ve devletten atma yasada

Daha önce yönetmelikle düzenlenen üniversite öğretim üyelerinin suç ve cezalarına ilişkin hükümler, anayasanın “kanunsuz suç ve ceza olamayacağı” hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Tasarı ile öğretim elemanlarına yönelik suç ve ceza tanımlarının Yükseköğretim Yasası’na eklenmesi öngörüldü. Böylece, “uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma” suçları, suç tanımlamaları ve suçlara verilecek cezalar yeniden düzenlendi.

Akademisyenlere özel düzenleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan barış bildirgesine imza atan yüzlerce akademisyene tepki göstermesinin ardından hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını anımsatarak, YÖK’ün ve üniversitelerin akademisyenler hakkında hiçbir soruşturma açamayacağını, karar ile YÖK’ün disiplin yönetmeliğinin hükümsüz hale geldiği yorumlarını yapmıştı. Hükümetin sunduğu tasarı ile akademisyenlere yönelik idari ceza işlemlerin de kapısı açılmış oldu.

Terör suçuna devletten atma cezası

Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek; ideolojik ve siyasi amaçlarla eylemlerde bulunmak bu eylemleri açıkça desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya yardımda bulunmak suçları kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılacak.

YÖK Başkanı’na süper soruşturma yetkisi

Siyasi ve idelojik amaçlı bildiri ile ilgili suçlar, siyasi parti faaliyetinde bulunmak ve siyasi parti propagandası yapmak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, menfaat sağlamak, siyasi ve idelolojik amaçlarla eylem yapmak, intihal, bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylem yapmak veya bu eylemleri desteklemek suçları işleyen öğretim üyeleri ile ilgili olarak YÖK Başkanı doğrudan soruşturma açabilecek. YÖK Başkanı’nın soruşturma açması durumunda ceza YÖK Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

Emekli de olsa soruşturulacak

Barış bildirgesine imza atanlar arasında çok sayıda emekli öğretim üyesinin de bulunması nedeniyle tasarıda emeklilik veya başka nedenlerle görevi sona eren akademisyenler de unutulmadı. Verilecek ceza emekli veya üniversitesinden ayrılmış akademisyenin özlük dosyasında saklanacak. Ceza, kamu görevine döndüğü veya vakıf üniversitelerinde işe başladığı an uygulanacak. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarının infazı üniversite disiplin kurulu tarafından yapılacak.t24

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here