Paylaş

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL-Diyarbakır’da sınıf öğretmeni olan ve aynı zamanda Eğitim Sen Diyarbakır şube sekreterliğini yürüten Hasan Güngör’e 21 Nisan 2007 tarihinde Demokratik Toplum Partisinin (DTP) yaptığı basın açıklamasına katıldığı için verilen disiplin cezası, diğer itiraz yolları tüketildiği için Anayasa Mahkemesine taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 24 Şubat 2016 tarihinde verdiği kararla, yapılan başvuruyu haklı bularak verilen cezanın Anyasanın 26. Maddesine aykırı olduğunu ve düşünce özgürlüğü açısından da insan hakları ihlali anlamına geldiğini hükme bağladı.

Verilen ceza ifade özgürlüğüne müdahaledir

Bir siyasi partinin basın açıklamasına katılan Eğitim Sen Diyarbakır şube yöneticisi öğretmene verilen cezayı Anayasa Mahkemesi “İnsan hakkı ve Anayasa ihlali var” diyerek bozdu.

1 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 24/02/2016 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle alınmış. Kararında “Başvurucunun bir siyasi partinin basın açıklamasına katılması sonucunda devlet memurundan beklenen yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle disiplin yaptırımına tabi tutulmasının ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığında şüphe bulunmamaktadır” deniliyor ve bu disiplin cezasının Anayasanın 26. Maddesine aykırı olduğu belirtiliyor

Düşünce ve ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelidir

Söz konusu kararda Anayasa Mahkemesi, düşünce özgürlüğünün, ifade ve yayma özgürlüğü olmadan bir anlam ifade etmeyeceğine vurgu yaptı ve devlet memurlarının da belli bir siyasi düşünceye sahip olmalarının, bu düşüncelerini ifade etmelerinin, bu düşünceye taraftar sağlamaya çalışmalarının demokratik toplumun gereği olduğuna vurgu yaptı.

Verilen disiplin cezalarının her ne kadar ilgili kanun hükümlerine uygun görünse de Anayasanın düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili hükümlerine aykırılık taşıyamayacağının altını çizen Anayasa Mahkemesi Eğitim Sen üyesi Hasan Güngör’e verilen cezayı bozarak dosyayı ilgili mahkemeye iade etti.

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here