Anasayfa Haber Arzu Şimşek yazdı: YENİ YAŞAM VE 1 MAYIS

Arzu Şimşek yazdı: YENİ YAŞAM VE 1 MAYIS

Paylaş

Türkiye için oldukça önemli bir seçim öncesi 1 Mayıs,  mevcut hükümetin on üç yıllık  iktidarını, ezilenler  ve sömürülenler açısından yeniden düşündürüyor.Aslında insanların  sorunlarının basit bir ifadesi olan  ‘yoksulluk ve mağduriyet’ söylemiyle ve  ciddi bir yüzde oranıyla iktidara taşındı AKP.Tabii ki çözümü üstten beklemeye alıştırılmış, sorununu bütün sistem ile ilişkilendirerek kavraması engellenmiş, tek tipleştirilmiş, katı kurallarla işleyen merkezi bir yapı içerisinde.Muhafazakarlığın etkinleşmesi için oldukça uygun bir zemin..

Baskılanmış, yasaklanmışların açıkça hikayesini anlatan,karizmatik özellikler taşıyan, şekilsel,dilsel bir söylem.Böyle bir dille politikanın estetikleştirilmesi, öz güç ve anlamlarından koparılması, muhalif kültürünün gelişmediği bir ortamda uzun süreli bir iktidara yol açabiliyor.Teslim edilmiş hak arayışı, ezici güç olarak geri dönebiliyor.Kolaylıkla sahneden alınabilecek bir yalanlar yumağına aynı zamanda.

AKP iktidarlığını besleyen konjektürel etken elbette ekonomi politikasının kendini yenileyen kapitalizmle uyumlu dokusudur. Yaşamın tüm alanlarında  sömürü derinleşirken kapitalizmin, parçalama kapasitesi ile toplumsal güç baskılanır,  doğasına uygun bireycilik ve ötekililik bütünleştirilmek istenir.Kapitalizme içkindir ötekililik; işçinin üretim süreci ile birlikte bütün yaşamı  görünmez kılınır, ötekilileştirilir.Toplumda zaten mevcut cinsiyet, ırk, din , etnik farklılıkları, ‘ötekililikleriyle’  sınıfsal sömürüyle  iç içe geçirerek organize eder. Her şeyi paraya çevirmek isterken, yoksulluk ve mağdur edebiyatı şiddete  doğru yol alır.

Kamusal alan kavramının iki defa gündem olduğu bir üç dönem yaşandı AKP hükümetiyle.Sonuncusu toplumla arasındaki şekilsel dilin tamamen koptuğu, korku siyasetinin hakim kılınmak istendiği, kamu çıkarları savunmasıyla gelen iç güvenlik yasası.Bu durum aynı zamanda devlet-sermaye işbirliğinde, devlet  meşruluğu için uygulanan sosyal politikalardan zaten vazgeçilmiş tüm alanlar serbest piyasaya teslim edilmişken, meşruluğun sadece şiddet üzerinden sağlanır duruma gelindiğini göstermektedir. Daha çok kar mantığına uygun iş yasalarıyla, artan cinayetler, işsizlik oranıyla, asgari ücret ile birlikte görüldüğünde veya farklılıkların bir araya gelmesini bile engelleyen, park alanlarını rant alanına çeviren yasalarıyla.

Seçimin yaklaşması sebebiyle özellikle de yıllardır kapalı kalmış meselelerin konuşulabildiği politik konularla temasların yaşanabildiği bu günlerde 1 Mayıs alanları ayrıca anlamlı.Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ‘ her istediğimi yaparım’ algısının kırılması sonrası tüm ezilen ve sömürülenlerin kendi dilini oluşturabileceği, hayatlarında sözün sahibi, politik özneler olabileceği, farklılıklar arası ayrım ve ortaklıkların ortaya çıkarılarak sömürü alanından kurtarılmasını sağlayacak, baskı araçlarını ortadan kaldıracak bir siyaseti örmek üzere tüm çeşitliliklerle  mücadele ve  dayanışmaya..

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here