Anasayfa Haber Bilgi edinme özgürlüğü tartışılaçak

Bilgi edinme özgürlüğü tartışılaçak

Paylaş

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesin de  Bilgi edinme özgürlüğü tartışılacak, tartışmaya Banu Güven, Mirgün Cabas, Kemal Göktaş, Erol Önderoğlu, Füsun Nebil hukuçular Emre Baturay Altınok, Arif Ali Cangı, Serhat Koç ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka ve Prof. Dr. Aslı Tunç konuşmacı olarak katılacak.

Bu projeyi İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, İllüzyon-İstanbul ve Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Farklı disiplinlerden gelen yaklaşık 15 kişilik profesyonel bir ekibin yanı sıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden lisans ve yüksek lisans öğrencileri de projede aktif rol oynuyor.

 

Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of Information) kişilerin kendilerini ve ülkelerini ilgilendiren konularda bilgi, belge ve her türlü veriyi, kamusal yetki kullanan kurumlardan edinebilmesini öngören temel bir insan hakkıdır. Şeffaf olmayan kamu yönetimi geleneğine karşı gelişen toplumsal ve yasal bir harekettir.


MADDE 19

‘Madde 19’ ya da diğer bir deyişle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. Madde’si, düşünce ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra bilgi edinme özgürlüğünün de temel hukuki dayanaklarından birini oluşturur.Bu madde ile bilgi arama, edinme,ve yayma edimlerininbirbirlerinden koparılmadan ele alınmış olması ayrıca anlamlıdır. Böylelikle,söz konusu haklar arasındaki zorunlu bağın temelleri de vurgulanmış olur.

Madde 19: “Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar

Maddedeki ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim vurgusu ile bireylerin enformasyon alma ve iletme hakkı güvence altına alınmıştır. İfade özgürlüğü ve bilgi edinme özgürlüğü toplumların demokratikleşme süreçleri için son derece önemlidir. Bu bakımdan, bu iki hakyalnızca devlet ile bireyler arasındaki bilgi akışının şeffaf bir şekilde kurulmasını vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda medyanın bilgiyi özgürce üretmesini ve yaymasını da güvence altına alır. Bilgi ve ifade özgürlüğünün bir insan hakkı olarak ortaya konulduğu Madde 19’dan yola çıkılarak,medya yasakları, ana akım medyanın tekelleşmesi ve alternatif medya kanallarının kapatılmasının bu hakkın açık bir ihlali olduğu söylenebilir.

programv2

Etinlik yeri: Çağdaş Sanat Müzesi 404 no’lu salon

Adres:

santralistanbul Kampüsü

Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp İstanbul

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here