Anasayfa Haber BM Türkiye raporu: ‘İşkence yapıldığına dair güvenilir raporlar var’

BM Türkiye raporu: ‘İşkence yapıldığına dair güvenilir raporlar var’

Paylaş

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL-26-27 Nisan 2016 tarihleri arasında, BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT) tarafından gerçekleştirilen 4. Periyodik İnceleme kapsamında değerlendirilen Türkiye hakkındaki Sonuç Gözlem Raporu’nun İnsan Hakları Ortak Platformu – İHOP tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş hali Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yayınlandı.

Rapor, BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT) tarafından Türkiye ile ilgili yapılan değerlendirmeleri elde edilen sonuçları, Komitenin ciddi kaygılarını, çeşitli konulardaki uyarı ve önerilerini içeriyor.

işk5

Sonuç Gözlem Raporu, PKK ile sıcak çatışmaların başladığı Temmuz 2016 öncesindeki dönemi kapsamasına karşın, raporda işkence ve insan hakkı ihlalleriyle ilgili oldukça ciddi kaygılar dile getirilmiş.

“Devlet, işkenceyle ilgili verileri gizliyor”

Raporda, işkencenin önlenmesi amacıyla çıkarılan yasaların uygulanmadığı, özellikle kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddet ve işkence olaylarıyla ilgili devletin etkin bir soruşturma yapmadığı belirtiliyor. Ayrıca, sivil toplum örgütlerinin raporladığı işkence vakası sayısı ile devletin periyodik raporlarında sunduğu veriler arasında fark olduğu belirtilen raporda devletin işkence ile ilgili vakaları sakladığı vurgulanıyor.işk4

Devlet’in kolluk kuvvetlerinin pek çok davada, polise ‘direnç göstermek’ veya ‘hakaret etmek’ gerekçesiyle işkence, kötü muamele ve diğer polis şiddetine karşı şikâyetçi olanlara ‘karşı dava’ açmış olmalarına yönelik dile getirdiği endişelere cevap vermemiş olmasının komite tarafından kaygı verici bulunduğu bildiriliyor.

“İşkence yapıldığına dair güvenilir raporlar var”

Raporda ayrıca “Komite, 2015 yılında barış sürecinin sonlanması ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasındaki şiddetin yeniden başlamasıyla ülkenin güneydoğusunda (ör. Cizre ve Silopi) algılanan ve iddia edilen güvenlik tehdidine karşılık verirken kolluk kuvvetlerinin alıkonulan kişileri işkence ve kötü muameleye maruz bıraktığına dair bilgiye yer veren çok sayıda güvenilir raporlarla ilgili ciddi kaygı duymaktadır. Komite ayrıca, bu türden eylemlerin faillerinin cezasız kaldığı yolundaki raporları da kaygı verici bulmaktadır” denilerek kolluk kuvvetlerince işkence yapıldığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu belirtiliyor.

işk3

“Devlet yargısız infazları ve sivillerin ölümünü soruşturmuyor”

Raporun “Terörle mücadele faaliyetleri sırasında yargısız infazlar ve kötü muamele” başlıklı bölümünde “Komite, ülkenin güneydoğu bölgesinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları sırasında taraf Devlet otoritelerinin sivilleri yargısız infaz ettiğine dair aldığı bildirimlerle ilgili kaygı duymaktadır. Komite, 8 Eylül 2015’te Cizre’nin Cudi mahallesinde Maşallah Edin ve Zeynep Taşkın adındaki iki silahsız kadının keskin nişancı polisler tarafından öldürüldüğü yolundaki iddia gibi, yaygın olarak bildirilen olaylarla ilgili her hangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine dair bilgi talebine taraf Devlet’in cevap vermemiş olmasını esefle karşılamaktadır. Komite ayrıca, Avrupa İnsan Hakları işk2Mahkemesi’nin kararına da konu olan Kasım 2004’te yürütülen bir terörle mücadele operasyonu sırasında Ahmet Kaymaz ve 12 yaşındaki oğlu Uğur’un güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi olayı gibi, daha önce gündeme getirdiği öldürme olaylarının faillerinden taraf Devlet’in hesap sormaması karşısında üzüntü duymaktadır” deniliyor.

Bunlar dışında raporda, Gezi Parkı protestoları sürecinde ve sonrasında kolluk kuvvetlerince şiddet uygulandığı, bunun devlet kurumlarınca etkin ve sonuç alıcı bir biçimde soruşturulmadığı, yasalardaki işkence tanımının yetersiz olduğu vurgulanmış.nihat_kazanhan_cinayetinde_yeni_gelisme_h20223

BM ‘soruşturun’ derken AKP, kolluk kuvvetlerine koruma zırhı sağlamak istiyor

Raporda ayrıntılı olarak sıralanan insan hakkı ihlali ve işkence kaygılarından sonra birçok konuda uyarı yapılıyor ve çeşitli önerilerde bulunuluyor. Bu önerilerde kolluk kuvvetlerinin neden olduğu hak ihlalleri ve işkence vakalarının etkin ve hızlı bir şekilde soruşturulup, caydırıcı şekilde cezalandırılması isteniyor. Fakat buna rağmen AKP hükümeti kolluk kuvvetleri üzerinde denetimi arttırmak yerine onların işledikleri suçları örtmenin çabası içine giriyor ve bu konudaki kaygıları daha da derinleştirecek yeni yasalar çıkarmaya hazırlanıyor.

Raporun çeşitli başlıkları altında sıralanan çok sayıdaki öneriden bir kısmı şunlar:105056_3

Tüm işkence ve kötü muamele iddialarının gecikmeksizin, etkili ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasının, eylemlerinin ağırlığına uygun olarak faillerin yargılanmasının ve mahkûm edilmesinin sağlanması;

Devlet görevlilerinin, alıkonulan kişileri, ailelerini, işkenceyi bildirmelerini engelleyecek şekilde gözdağı vermek amacıyla ‘karşı dava’ tehdidini kullanmamalarının sağlanması;

Komuta kademesindeki kişiler de dahil olmak üzere, işkence faili ve işbirlikçisi olduğu iddia edilen kişilerin gereğince yargılanması ve suçlu bulunmaları halinde fiillerin ağırlığı doğrultusunda cezalandırılmaları,

İşkencenin mutlak bir şekilde yasak olduğunun belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde yeniden teyit edilmesi ve işkence suçunu işleyen, bu suça iştirak eden veya göz yumanların kanun karşısında kişisel olarak sorumlu tutulacağına, ceza yargılamasına tabi tutulacağına ve cezalandırılacağına dair açık bir uyarı verilerek işkence uygulamalarının kamuya açık bir şekilde lanetlenmesi.

Terörle mücadele operasyonları sırasında öldürülen kişilerin ailelerine her durumda, cenazeleri almaları için haber verilmesi ve makul bir fırsat tanınması ve ailelere yakın zamanda gerçekleşen olaylarda bu fırsatın verilmediği iddialarının soruşturulması;

Kolluk güçlerinin aşırı güç kullandığına yönelik iddialarla ilgili gecikmeksizin tarafsız ve etkili soruşturma yürütülmesinin, tüm faillerin yargılanmasının ve mağdurların yeterince tazmin edilmesinin sağlanması;

20140225-ugur

 

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

BM İşkenceye Karşı Komite Sonuç Gözlem Raporu

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here