Anasayfa Haber Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Fikret Aslan: Adil bir vergi sistemi...

Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Fikret Aslan: Adil bir vergi sistemi için vergi reformu talep etti.

Paylaş

‘Vergi Haftası’ kutlamalarını eleştiren BES Genel Başkanı Fikret Aslan, vergi haftasının kaldırılmasını ve toplanan vergilerin savaşa ve sermayeye değil, halkın yararına, kamunun hizmetine kullanılması gerektiğini söyledi.

Bu yıl 26.’sı düzenlenecek olan ‘Vergi Haftası’na yönelik büro emekçilerinin her zaman eleştirel yaklaştığını söyleyen Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Fikret Aslan, Mülkiyeliler Birliği’nde yaptığı açıklamada, vergi adaletinin olmadığı Türkiye’de vergi haftasını adil bir vergi sistemi için taleplerin öne çıkarıldığı bir hafta olarak ele aldıklarını ve mücadele haftasına çevirdiklerini söyledi.

Türkiye’de öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansıtılması gerektiğini, AKP iktidarı boyunca gelir dağılımının giderek bozulmasıyla birlikte vergide yaşanan adaletsizliklerin belirgin bir şekilde arttığını ve vergi yükünün büyük bölümünün yoksul halkın ve emekçilerin sırtına yüklendiğini dile getiren Aslan, “Türkiye’de vergi alanında gerçek anlamda yapılacak bir reformun, ancak ücretli çalışanlar aleyhine işleyen çarpık yapının değiştirilmesiyle mümkün olacağını” ifade etti.

Anayasa’da ve vergilendirme ilkelerinde “mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu” ifadesi yer almakla birlikte, uygulamada ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükünün her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyen Aslan, “Kamu harcamalarını finanse etmek için toplanan vergiler, ülkemizde her geçen gün kamu hizmetlerinin piyasalaşması, başta eğitim ve sağlık olmak üzere otobanlardan alınan geçiş ücretleri, elektrik, su, iletişim vb harcamalar üzerinden alınan ilave vergiler ile Anayasa’da yer alan vergi tanımı fiili ortadan kalkmıştır” diye konuştu.

Emekçilerin ödediği vergilerin nerelere harcandığına da değinen Aslan, vergilerin kamuya aktarılması yerine faiz, teşvik vb adlar altında sermaye kesimlerine aktarıldığını, AKP iktidarının izlediği politikalar sonucunda askeri harcamaların sürekli arttığını ve yanı sıra ülke içi muhalefeti bastırmak için de vergilerin biber gazı, gaz fişeği ve TOMA’ya aktarıldığını ifade etti. “Kaçak Saray”a da değinen Aslan, israf ekonomisinin Kaçak Saray’la birlikte zirve yaptığını, milyarlarca lira harcanarak özel uçaklar alındığını, sosyal yardım için ayrılan ödeneklerin parti kanalları ile halka dağıtılması sonucu, sosyal devletin yerini sadaka devletine bıraktığını ifade etti.

Aslan, adil bir vergi sistemi için öncelikli olarak yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

“Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırı rakamı en alt sınırdan vergi dilimiyle yapılandırılmalıdır. Temel tüketim harcalamarı ve temel hizmet alımlarından alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı, sigrotasız işçi çalıştırılmasına karşı etkin önlemler alınmalıdır. Servet vergisi konulmalıdır. Sermaye kesimlerinin prm ve faiz borçlarını silen aflara son verilmelidir. Toplanan vergiler savaşa ve sermayeye değil, halkın yararına kamu hizmetin kullanılmalıdır. Vergi Haftası kutlamaları iptal edilmeli, adil bir vergi sistemi için vergi reformu hayata geçirilmelidir.”

Açıklamanın ardından BES, zenginlere verilen “vergi rekortmeni ödüllerine” karşı alternatif bir ödül töreni düzenleyerek kendi üyelerine ödül verdi.  (DİHA)

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here