Anasayfa Köşe Yazıları Cumhurbaşkanı’ndan acil görüş bekliyoruz -Saruhan OLUÇ

Cumhurbaşkanı’ndan acil görüş bekliyoruz -Saruhan OLUÇ

Paylaş

‘40 kere söyleyince olurmuş’ derler ya, işte oldu. Geçtiğimiz günlerde Slovenya’ya uçarken, havaalanında AKP’nin seçim bildirgesini okuduğunu ve görüşlerini Başbakan’a ilettiğini kameralar önünde beyan etti. Ama uçaktan inince, hava basıncının etkisiyle olsa gerek, “yok okumadım, sadece hakkında konuştum” dedi. Sonra da “diğer partiler de bildirgelerini bana gönderirlerse, okur görüşlerimi bildiririm” sözlerini sarf etti. İşte tarafsız Cumhurbaşkanı böyle olunur. Halkın özlediği de bütün partilerin bildirgelerini okuyup, görüşlerini bildiren bir cumhurbaşkanıdır zaten! ‘Böylesi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur, o nedenle ne kadar şükretsek azdır’ diyerek, seçim bildirgemizdeki bazı içerikleri kendisine danışmaya karar verdik. Biz, Türkiye gibi büyük bir coğrafyanın var olan merkeziyetçi idari yapıyla daha fazla yönetilemeyeceğini, bu yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yolunun ise daha fazla merkezileşme değil adem-i merkeziyetçi bir denge ve özerklik düzeninin üretilmesi olacağını söylüyoruz. Çağdaş demokrasilerin temel özelliğinin, halkın karar ve yönetim süreçlerine aktif katılımı olduğunu, demokrasinin de müzakereci ve katılımcı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Karar yetkilerini tek merkeze, süper yetkili tek kişiye veya merkezileşmiş yapılara toplayan değil, yerel demokrasileri güçlendiren, yerel yönetimleri demokratikleştiren ve yerinden yönetimi geliştiren; eğitim, sağlık, ulaşım, asayiş vb. gibi alanlardaki merkezi yetkileri yerellere devreden bir idari yapının gerekli olduğunu söylüyoruz. Biz, demokrasinin sadakat sistemi ile değil, liyakata dayalı olarak gelişeceğini düşünüyoruz. Kuvvetler ayrılığının, denge ve denetim mekanizmalarının kurumsallaştığı bir idari yapının ve siyaset zemininin evrensel demokratik ilkeler çerçevesinde sağlanması gerektiğini savunuyoruz. Ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Biz, demokratik siyaseti tarif ederken, vatandaşlık kavramının özgürlük, gönüllülük ve eşitlik üzerinden tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yasal ve anayasal güvencelerini tarif etmek gerektiğini söylüyoruz. Ancak çoğulcu demokratik bir anlayış üzerine bina edilecek demokratik bir ulusun Türkiye’deki farklı kimlikleri, kültürleri, anadilleri ve inançları demokratik ve eşit bir ortamda bir arada yaşatacağını düşünüyoruz. Demokratik cumhuriyetin, ortak vatanın ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması yoluyla gerçek özelliğine kavuşacağını söylüyoruz. Ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı?

Kadınların eşitliğinin vazgeçilmez olduğunu, bunu garanti altına almanın önemli bir adımının, bütün siyasal ve idari yapılarda ve süreçlerde kadınların eşitliği anlayışı üzerine kurulmuş eşbaşkanlık modelinin kurumsallaşması ve yasallaşması olduğunu düşünüyoruz. Siz, bu eşitlik anlayışına ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Bu topraklardaki ekolojik dengenin korunabilmesinin, doğanın tahribatının yasal ve anayasal bir suç olduğunu, doğa haklarının tanınmasının geleceği kurtarmak açısından önemli bir adım olacağını söylüyoruz. Ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı?

Müzakerenin, tarafların konuşarak, etkileşime girerek değişmesi, değiştikleri oranda ortak yol bulmaları süreci olduğunu, demokratik zihniyetin gelişmesinin höt zötle değil, bu işleyişle olabileceğini söylüyoruz. Ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı? Çözüm sürecine ilişkin düne oranla çok daha geri bir noktada durduğunuzu, atılması gerekli kimi adımları bloke ettiğinizi, çözüm süreciyle ilgili derin bir sorunla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyor, çözüm sürecini yavaşlatarak askıya alma iradesini sergilediğinizi söylüyoruz. Ne dersiniz Sayın Cumhurbaşkanı?

Demokratik bir iklimin oluşturulmasının, kutuplaşma ve gerilim yaratarak değil, topluma güven ve huzur verecek bir çabayla gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Acil cevap bekliyoruz. Stop…Saruhan OLUÇ- Gündem

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here