Anasayfa Forum DİK: Dolmabahçe Mutabakatı sürecine geri dönülsün

DİK: Dolmabahçe Mutabakatı sürecine geri dönülsün

Paylaş

 DİK Kadın Çalıştayı sonuç bildirgesinde, Dolmabahçe Mutabakatı’nın Medine Sözleşmesi perspektifi içerisinde değerlendirilerek, toplumsal barışın gerçekleşmesi noktasında referans kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Bildirgede, toplumsal barışın tesisi için, bütün halkların onurlu ve eşit koşullarda barış içinde yaşam koşullarına dönmesi noktasında Dolmabahçe Mutabakatı sürecine acilen geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Diyarbakır’da Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda düzenlenen ve Türkiye ile Kürdistan’dan 70 delegenin katıldığı Demokratik İslam Kongresi (DİK) Kadın Çalıştayı’nda “Medine Sözleşmesi ve toplumsal ilişkiler”, “Kadın ve direniş”, “Ortadoğu’da gelişmeler ve kadın” ile “Kadın ve toplumsallık” olmak üzere 4 ana başlık üzerinden tartışmalar yürütüldü. Gün boyu süren tartışmaların ardından çalıştayın sonuç bildirgesini DİK üyesi ve Hazro Belediye Eşbaşkanı Güler Özavcı Doğu açıkladı. Doğu, çalıştaydaki tüm başlıkların Medine Sözleşmesi’nin esas alınarak tartışıldığını ve bugün yaşanan sorunlara çözümlerin aradığını belirtti.

Anadil hakkının meşru ve kaçınılmaz bir hak olduğuna işaret eden Doğu, “Dinsel, dilsel, etnik ve kültürel grupların farklılıklarını tanıma onların temel hak ve özgürlüklerini toplumsal bir sözleşmeyle güvence altına alma zorunluluktur. Bir arada yaşama hali üstünlük temelinde kurulmamalıdır. Dışlayıcı değil kapsayıcı olmalıdır. Egemenleri hukukla sınırlayan ve adalet eşitlik ve özgürlük temelinde farklılıklarla bir arada yaşamayı esas alan bir toplumsal sözleşme inşa edilmelidir” dedi.

Sonuç bildirgesinde yer alan maddeler ve öneriler şu şekilde sıralandı:

* Dindar kadınların ne zaman, nasıl olmaları gerektiğini söyleyen eril zihniyetin sorgulamaması, onları uzun süre toplumsal, siyasal ve ekonomik alandan uzaklaştırarak yaşamın temel sacayaklarından koparmış ve sadece ahlaki yapılanma içine hapsetmiştir. Kadınların toplumun her alanında olduğu gibi yönetim ve karar mekanizmalarında da yer almasının Kuran’da herhangi bir engeli yoktur aksine teşviki vardır.

* Peygamberin Veda Hutbesi çerçevesinde kadın ve toplumsal değerler ele alınmış, İslam’ın birçok temel referanslarında olduğu gibi burada da kadının hakları güvence altına alınmıştır.

* Hz. Meryem ve Hz. Zeynep gibi örnek kadın şahsiyetlerin öncülüğünde tarihte ve günümüzde egemenci-dinci-eril ve saltanatçı yapılara karşı kadın mücadeleleri ele alınmıştır. Bu direniş geleneği, günümüzde aynı zihniyeti sürdüren DAİŞ’e karşı Rojava’daki kadın mücadelesinde somutlaşmıştır.

* Kadına yönelik şiddet olayları her gün artmakta, yaşamına, bedenine ve ölüsüne tecavüz ve zulümler yaşatılmaktadır. İslam savaş hukukunda yaşama olduğu gibi ölüye de dokunulmazlık vardır. Cenazelerin sınırda bekletilmesi, mezarlıkların bombalanması ve Ekin Wan’ın şahsında kadın bedeni üzerinden yürütülen savaş, ölü bedenlere reva görülen zulüm, kadına yönelik cinayetler ve yargısız infazlar kabul edilemez.

* Kadınlar tarafı olmadığı bir savaşın muhatabı ve en fazla mağdur edilenleri olmuşlardır. Günümüzde en yakıcı şekilde devam eden mülteciliğin de en büyük mağduru kadındır.

* Medine Sözleşmesi ve Veda Hutbesi’nde ele alan evrensel değerlerin günümüz sorunlarına çözümler üretmede temel referanslar olabileceği ortaya konmuştur. Örneğin Medine vesikasının çok dilliliği, renkliliği ve farklılıklarla bir arada yaşama pratiğinin somut örneğinin Rojava Anayasası olduğu düşünülebilir.

* Özellikle Dolmabahçe Mutabakatı Medine Sözleşmesi perspektifi içerisinde değerlendirilerek, toplumsal barışın gerçekleşmesi noktasında referans kabul edilmelidir. Son aylarda sivillerin yaşadığı Cizre, Nusaybin, Silvan, Sur ve benzeri yerleşim yerlerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları, hak ihlalleri ve sivil ölümler bir an önce sona erdirilmelidir. Toplumsal barışın tesisi için Demokratik İslam Kongresi Kadın Çalıştayı olarak, bütün halkların onurlu ve eşit koşullarda barış içinde yaşam koşullarına dönülmesi noktasında Dolmabahçe Mutabakatı sürecine acilen geri dönülmesi çağrısında bulunmaktayız.

Çalıştay sonuç bildirgesi okunduktan sonra sona erdi.diha

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here