Anasayfa Dergi DİSK-AR raporundan: Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 503 bin, gerçek işsizlik...

DİSK-AR raporundan: Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 503 bin, gerçek işsizlik yüzde 19,6!

Paylaş

“Resmi işsizlik rakamları 2008 krizi sonrasındaki seviyeye döndü”

“Siyasi ve ekonomik krizin tırmanışı işgücü göstergelerinin tümünde artışa yol açmaya devam ediyor” ifadesinin kullanıldığı raporda TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı işsizlik oranı bir önceki yılın ekim ayına göre 1.3 puan artarak yüzde 11,8’e yükseldiği, böylece resmi işsizlik rakamlarının 2008/2009 krizi sonrasındaki seviyeye dönmüş olduğu belirtildi.

İşsizlikte de kadın-erkek eşitliği yok!

Toplam işsiz sayısı 3 milyon 647 bin olurken, bu işsizlerin 1 milyon 579 bini erkeklerden, 2 milyon 68 bini ise kadınlardan oluştu. Kadın işsizlikte görülen artış da Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı oldu.

Ekim 2016 döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği 1,9 puan puan artarak yüzde 21,2’ye yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise 4,1 puan artarak 33,1’e yükseldi. Böylece Ekim 2016’nın en yüksek işsizlik oranı tarım dışı genç kadın işsizliğinde görüldü.

DİSK’in çözüm önerileri neler?

DİSK’in işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerileri şöyle:

“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.

İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.


DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu’nun tamamını okumak için tıklayınız

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here