Anasayfa Ekoloji Ekoloji Meclisi Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi açıklandı

Ekoloji Meclisi Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi açıklandı

Paylaş
Ekoloji Meclisi Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi açıklandı. Bildirgede, tüm bölgelerde mücadelenin büyütülmesi ve insanların söz, yetki ve karar organlarında örgütlü hale gelmesinin ancak ekoloji meclisleri ile mümkün olduğu belirtildi.

ANKARA- Doğa, su, orman, mera, kıyı, deniz, tarım alanları ve yaşamı korumak için daha güçlü bir direniş merkezi oluşturma amacıyla 6 Aralık günü toplanan Ekoloji Meclisi 1. Genel Kurulu’nun Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Sonuç bildirgesinde; ekoloji mücadelesinin Soma’da, Ermenek’te, HES’te, köprüde, kentsel dönüşümde ya da sanayide çalışan işçi katliamlarının, yaşam alanlarını yağmalayan tesislerin, madenlerin, sanayinin etrafında yaşamaya mahkum olan insanların geçimlik yaşamlarından koparılarak proleterleşmesinden ayrıştırılamayacağı vurgulandı.

Bildirgede; ekoloji dayanışmasının siyasal bir sürece evrilmesinin gerekli olduğu, Ekoloji Meclisi’nin de amacının sorunları ve çözüm arayışlarını sürdürmek gerektiği belirtildi.

Ekoloji mücadelesinin, canlılar ile cansızlar arasındaki yaşam ilişkisini ve yaşamı korumak için verilen bir mücadele olduğu kaydedilen bildirgede, mücadeleler arasında hiyerarşinin, ötekileştirmenin olmayacağı; yatay örgütlenme ve dayanışma ile yaratılacak büyük bir adımın Türkiye’de ilk kez atılmakta olduğu vurgulandı.

Sermayenin iktidarla ortak yürüttükleri saldırılara karşı her alanda verilen mücadelelerin ortaklaştırılması gerektiği belirtilen bildirgede, Ekoloji Meclisi’nin halkların meclisi olması gerektiğinin altı çizildi, bu süreçte şirketlerle asla işbirliği kurulmayacağı belirtildi.

Tüm bölgelerde mücadelenin büyütülmesi ve insanların söz, yetki ve karar organlarında örgütlü hale gelmesinin ancak ekoloji meclisleri ile mümkün olduğu belirtilen bildirgede, şu öneri ve kararlar alındı:

-Toplantıların Ankara ve İstanbul’a sıkıştırılmaması gerektiği önerisinden hareketle; Ekoloji Meclisi, 2. Genel Kurul’unu iki ay sonra farklı bir bölgede gerçekleştirme kararı almıştır. Bu iki aylık sürede Ekoloji Meclisi katılımcıları bir araya gelerek il, ilçe ve bölgelerde ekoloji meclisleri kurabilir.

-Bir sonraki genel kurula kadar, ilk meclise katılanların Ekoloji Meclisi’ne katılımının devamını sağlamak ve meclislere katılımın artması için iletişime geçilmemiş demokratik kitle örgütleri ile görüşmelere devam edilecektir.

-Bir sonraki toplantıda Ekoloji Meclisi bünyesinde; Hukuk kurulu, Bilim kurulu, Basın kurulu, Yazı kurulu vb. kurulların oluşturulmasının gündeme alınması önerildi.

-Davaların süreçlerinin ve sonuçlarının aktarılması.

-Ekoloji Meclisi; ekoloji mücadelesini yaygınlaştırmak için büyük mitingler düzenlemesi, kampanyalar örmesi önerildi.

-Ekoloji mücadelelerinin tarihsel sürekliliği, Türkiye toplumsal mücadelelerinin gündemine aktarılmalıdır.

-Mücadelede bütünselliğin parçası olan yerel ekoloji meclisleri ile ilişkinin sürdürülmesi için bir yürütmenin ya da koordinasyon kurulunun oluşturulması önerildi. (İkinci genel kurula kadar çalışmak üzere geçici bir koordinasyon belirlendi.)

-Çalışma ve eylemliliklerin merkeze gömülmemesi için yerelleşmeyi sağlamamız gerektiği vurgulandı. İl, ilçe ve bölge koordinasyonu ya da yürütmeleri oluşturulması önerildi.

-Mecliste örgütsüz bağımsızların olması için de çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

-Burada belirtilen tüm önerilerin bir sonraki genel kurulda tekrar ele alınarak değerlendirilmesi,

-Ekoloji meclisini oluşturacak her demokratik kitle örgütü, parti ya da siyasi örgüt ile Ekoloji Meclisi arasındaki hukukun kurumlar tarafından değerlendirilerek iki ay sonraki toplantıya önerilerini taşıması ve

-Ekoloji meclisini oluşturacak her kurumun kendi özgünlüğünü koruyarak Ekoloji Meclisi’nde yer almasının gerekliliği vurgulandı.

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here