Anasayfa Gençlik Gençlik, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’ya dönük her türlü müdahalesini ve ...

Gençlik, ABD ve İsrail’in Ortadoğu’ya dönük her türlü müdahalesini ve başta İŞİD olmak üzere her türlü yerel işbirlikçisi güçlere karşı mücadeleyi esas aldı.

Paylaş

DTK ve HDK gençlik meclisleri öncülüğünde “Gençlik gücünü yaratacak Ortadoğu’yu özgürleştirecek” şiarıyla düzenlenen 1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı, 3 günlük tartışmaların ardından son sonuç bildirgesiyle son buldu. Öcalan’ın özgürlüğü için mücadeleyi yükseltme kararı alan gençler, Ortadoğu Genç Kadın Konferansı’nın toplanmasını önerdi.

DTK ve HDK gençlik meclisleri öncülüğünde “Gençlik gücünü yaratacak Ortadoğu’yu özgürleştirecek” şiarıyla düzenlenen 1. Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı, 3 günlük tartışmaların ardından son buldu. Cegerxwîn Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans, Kobanê ve Şengal’de yaşamını yitiren YPG, YPJ, YJA-Star ve HPG gerillalarına adandı. 400 delege ile 16 Ortadoğu ülkesinden 100’e yakın demokrat, sosyalist, devrimci gençlik örgütü, farklı halk ve inanç gruplarından gençlik yapılarının katılımı ile gerçekleştirilen konferansa, Arjantin, Fransa, Almanya, Rusya ve Bask’dan da izleyiciler katıldı.

3 günün sonunda yürütülen tartışmaların sonucunda sonuç bildirgesi okundu. Konferansın sonuç bildirgesi, HDK Gençlik Meclisi üyesi Julia Gözen tarafından okundu.

Bildirgede, toplumları anlamadan, yaşadıkları sorunlara ilişkin gerçek ve kökten çözümlerin yaratılamayacağına vurgu yapılarak, “Toplumsal bunalımları anlayabilmek için de toplumların tarihsel gerçekliklerine yoğunlaşmaya daha çok ihtiyaç vardır. Kapitalist uygarlığın Ortadoğu’daki politikaları, kendi hegemonik gücünü kullanarak, Ortadoğu’nun kadim halklarının birikiminin ortaya çıkardığı karakteri yok etmek üzerine kuruludur. Kapitalizm bunu Ortadoğu’ya uygulamaya çalışırken saldırı gücünü, kendini bölgede meşrulaştırmak ve egemen güç haline getirmek için kullanmaktadır” denildi.

‘Kapitalist sistem topluma karşı büyük bir savaş halidir’

Ortadoğu’ya esasta ulus-devlet canavarı ile giren kapitalizmin halkları birbirine kırdırttığını ve kardeşlik kültürüne ciddi zararlar verdiği belirtilen bildirgede, kapitalizme dair şu tespit yapıldı: “Kapitalizmin Ortadoğu’ya girişi ile birlikte zaten var olan binlerce yıllık iktidar ve devlet kültürünün yaratmış olduğu sorunlar daha da derinleşmiştir. Ulus-devlet Ortadoğu halkları için en büyük tuzak ve felaketlerin temel kaynağıdır. Son iki yüz yılda Ortadoğu’da şekillenen ulus-devlet formu ile birlikte tekçi bir ulus anlayışı da hâkim kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz kapitalist sistem çağı bu beş bin yıllık uygarlık sisteminin en çürümüş, yozlaşmış halini ifade etmektedir. Kapitalist sistem topluma karşı büyük bir savaş halindedir. İktidarın kendini yaşatabilmesi; toplumu sürekli parçalaması, ahlakı çökertmesi, ekonomiyi dağıtması, bireyciliği geliştirmesi, tüketim kültürünü aşılaması ile mümkündür. Bunu Ortadoğu’da sürekli fakat kendi kontrolünde bir kaos hali yaratarak yapmaktadır.”

Kapitalist uygarlığın kirli politikaları sonucu, ezilen toplum durumuna düşen Ortadoğu kültürünün öznelerinin, uygarlığın saldırıları karşısında başarıları mümkün olmayan bir konuma sürüklendiğine yer verilen bildirgede, şunlar kaydedildi: “Kapitalist sistemin milliyetçi, dinci politikaları halkların mozaiği olan Ortadoğu’da kanlı savaşların, katliamların gerçekleşmesine neden olmuştur. Ortadoğu’yu keskin bıçak gibi parçalayan ulus-devlet projesi en vahşi katliamların da gelişmesinin en temel sebebi olmuştur. Kapitalist sistemin son iki yüz yılda gerçekleştirdiği katliamların engellenememesinin en temel nedeni direnen halkların parçalı duruşu olmuştur. Kapitalist sistem böl, parçala yönet politikasıyla halkların birlikte birleşik cephede mücadele etmesini engellemeyi amaçlamaktadır.”

‘Kapitalist sistem artık kabul görmüyor’

Bildirgede, halkların son on yılda gerçekleştirdikleri ayaklanmaların, kapitalist sistem ve bekçilerinin artık kabul görmediğinin açık bir şekilde ortada olduğuna dikkat çekilerek, “Yenilgiye sürüklenmek istenen toplum, kapitalist sistemin sunduğu yaşamı aşan alternatif bir yaşam modeli yaratarak bu bunalımdan kurtulabilir. Alternatif yaşam modeli Ortadoğu’da ancak demokratik güçlerin örgütlenerek, yaşamı demokratik ulus çerçevesinde inşa ederek daha da sağlamlaştırması ile mümkündür. Bu inşa sürecini Ortadoğu çapında geliştirmesiyle ihtiyaç duyduğu kalıcı bir barışı ve güvenliği sağlayacaktır. Bu durum Ortadoğu ve dünyadaki demokratik güçlerin en acil ihtiyacı konumundadır” denildi.

‘Toplumsallığın temel dinamiği gençlik ve kadındır’

Toplumsallığın temel dinamiğinin gençlik ve kadın olduğu belirtilen bildirgede, şu ifadelere yere verildi: “Bu yüzdendir ki kapitalist sistem topluma ilk olarak öncü güç olan gençlik ve kadın üzerinden saldırı gerçekleştirmektedir. Erkek egemen zihniyetin kapitalizmle Ortadoğu’da derinleşmesi toplumun inşa gücü ve yaratıcı gücü olan kadının tarihte görülmemiş katliamlar yaşamasına sebep olmuştur. Kapitalist ve erkek egemen zihniyet kadın bedeni üzerinden yürüttüğü politikalar ile kadını, nesne haline getirmiştir. Kapitalizmin özel savaş ve eğitim politikaları, liberalizm ideolojisi gençliği sindirmeye, toplumsal karakterinden soyutlamaya dönüktür. Kapitalizm, gençliği “anı yaşa” felsefesiyle tarih bilincinden ve geleceği kurma iddiasından uzaklaştırarak belleksizleştirmektedir. Politik bir toplumu örgütleme ve demokrasi kültürünü kitlelere taşırma misyonu olan gençliğin zihnini özellikle medya üzerinden uyuşturarak gençliği topluma yabancılaştırmaktadır.”

‘Ortadoğu halklarını özgürlüğe gençlik ve kadın kavuşturacak’

Ortadoğu halklarının kalıcı çözüm modellerini yaşamsallaştıracak ve bunu örgütlülüğe kavuşturacak olanın gençlik ve kadından başkası olamayacağı vurgusu yapılan bildirgede, “Yine fiziki soykırımların sömürgeci güçler ve Ortadoğu’daki bekçileri tarafından en vahşi yöntemlerle uyguladıkları katliam ve soykırımların önünü alacak olan da örgütlü, komünal değerleri yaşayan ve yaşattıran gençlik olacaktır. Gençliğin ve Kadının öncülük ettiği ayaklanmaların kalıcı sonuç almamasının en temel nedeni zihinlerde yaratılmış olan suni sınırlardır. Zihinlerde yaratılan sınırları, engelleri gençliğin dinamiği, heyecanı ve coşku seliyle yıkmak bir hayal değildir” denildi.

Öcalan’ın özgürlüğü için mücadelenin yükseltilmesi

Konferansta alınan karar ise sonuç bildirgesinde şöyle sıralandı:

“* Kapitalizmin ve emperyalizmin öncü gücü olan ABD ve İsrail’in Ortadoğu’ya dönük her türlü müdahalesini başta İŞİD olmak üzere her türlü yerel işbirlikçi güçlere karşı ve onların Ortadoğu halklarına ve dinlerine karşı saldırılarına tüm Ortadoğu gençlerine radikal mücadele yürütmesini ortak mücadele hattında büyütmeye çağırıyoruz.

* Emperyalizmin ve bölgedeki işbirlikçi rejimlerin desteğiyle yapılan faşist saldırılara karşı bölgedeki tüm halkların mücadelesini ortak mücadele ile yükseltelim.

* Halkların kendi kaderini tayin etme, kendi kültürlerini yaşatma ve geliştirme, kendi inançlarını seçme ve anadillerini kullanma hakkı için tüm kimliklerin asimilasyonlarına karşı mücadele etmeyi hedefliyoruz.

* Tutuklama, müebbet ve idam cezalarının kaldırılması, tüm politik tutsakların özgürleştirilmesi, düşünce özgürlüğünün ve örgütlenme hakkının sağlanması için mücadeleyi yükseltelim.

* Gençlik mücadelesini, demokratik, sınıfsal, ekolojik, kadın özgürlükçü ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi ve tüm toplumsal mücadele alanlarını yükseltmeliyiz.

* Ortadoğu demokratik gençliği olarak insanlık suçu olan recim, kadın sünneti, tecavüz ve kadın cinayetlerine, her türlü fiziki ve psikolojik şiddete, gerici, sömürücü zihniyete karşı mücadeleyi yükseltmeyi kararlaştırıyoruz.

* Toplumun öncü iki dinamiği olan genç ve kadın kimliğini taşıyan genç kadınların toplumun değişiminde ve özgürleşmesinde temel güç olduğu, bu nedenle demokratik toplum adına genç kadınların örgütlenmesinin büyütülmesi ve her alanda erkek egemen zihniyete karşı mücadele yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

* Etnik ve kültürel çeşitliliğe saygı gösteren çoğulcu ve demokratik toplumu inşa etmek için halk kitlelerinin faşist örgütlere karşı Kobanê halkının mücadelesini, direnişini ve direngenliğini selamlıyoruz.

* Kendi toplumunun özgürlüğü için mücadele eden YPJ öncülüğünde ki tüm direnişçi kadınları selamlıyoruz.

* Kobanê bu savaşta zaferi elde etmiştir. Bu zafer de ancak Kobanê halkının dönmesi ile büyüyecektir. Bu bağlamda Kobanê’nin yeniden inşası için tüm ülkeleri dayanışmaya çağırıyoruz.

* Gazze direnişi Filistin direnişinde önemli bir sembol haline gelmiştir. Gazze’deki direnişini büyütmek için Gazze’nin yeniden inşa edilmesi ve ablukanın kaldırılması için mücadeleyi yükseltelim.

* Kobanê zaferiyle dayanışmak için Kobanê’yi bir heyet olarak ziyaret etmeyi öneriyoruz.

* Kürdistan özgürlük mücadelesini Ortadoğu ve bütün insanlığın özgür yaşam mücadelesine dönüştüren bu amaçtan dolayı uluslararası geliştirilen komployla esaret altına alınan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan için mücadelenin yayılmasını ve yükseltilmesini kararlaştırıyoruz.

* Filistin toprağın özgürleştirilmesi ve Filistinli mültecilerinin geri dönmesi için Siyonizm’e karşı yürütülen Filistin halkının mücadelesini, direnişi ve direngenliğini selamlıyoruz.

* Siyonist devletin tecrit edilmesi için uluslararası boykot hareketini desteklenmesini gereklidir. Siyonist devletle ilişkilerinin kesilmesi için gereken kitle basıncını yükseltmeyi kararlaştırıyoruz

* Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansı Ortadoğu halklarının özgürleştirilmesini, adil ve demokratik yapılanmanın kurulmasını hedef alır. Bu nedenle ortak mücadele hattının örülmesi amacıyla konferans kararlarının uygulanması, yeni yapıların eklenmesi, var olan yapılar arasındaki koordinasyon buluşmaların sağlanması için bir koordinasyonun kurulması kararlaştırmıştır.

* İkinci Ortadoğu Demokratik Gençlik Konferansının yapılması kararlaştırılmıştır.

* Konferansa katılan Ortadoğu ülkelerinden en az 1, en fazla 2 üye temsiliyeti ile koordinasyon kurulur. Koordinasyon konferansa katılan ülkelerden genişleme yönünde inisiyatif alır. Koordinasyon en kısa sürede toplanmayı hedefleyecektir. Koordinasyon bir sonra ki konferansın toplanması için gerekli hazırlıkları yapar ve alt komisyonları kurar.

* Konferansa katılan ve konferansın ortak ilklerini kabul eden gençlik örgütleri, kendi ülkelerinde birleşik mücadeleyi kurmayı ve büyütmeyi hedefler.”

Ortadoğu Genç Kadın Konferansı önerisi

Konferansta daha sonra tartışılacak ve karar altına alınması beklenen öneriler ise şöyle sıralandı:

“*Ortadoğu Genç Kadın Konferansı’nın toplanmasını öneriyoruz.

* Konferanslar toplana kadar süreçlerde tüm ülkelerde Ortadoğu’da gençliği rolü ve ortak mücadele hattı konulu çalıştaylar, forum ve paneller düzenlenmesini öneriyoruz.

* Ortadoğu’da gençliğin ortaklaşması ve birlikteliğin için her yıl farklı ülkelerde gençlik kampı örgütleyelim.

* Ortadoğu Demokratik Gençliği arasındaki bağın ve mücadelenin gelişmesi için bir iletişim ağı kuralım

* Ortadoğu’da tecrübelerin değerlendirilip diğer ülkelere aktarılacak ortak bir alan yaratılması gerekiyor. Bir gençlik köyünün Kobanê’de oluşturulması önerimizdir.

* Ortadoğu direnişlerinde mücadele aracı olarak kullanılan manevi öneme sahip sembolik değer taşıyan araçların bir sergi halinde tüm Ortadoğu ülkelerinde dolaştırılmasını öneriyoruz.”diha

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here