GİYAV: 2015’te 6417 Çocuk Hak İhlaline Uğradı

Paylaş

Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV) 2015’te yaşanan çocuk hak ihlallerine dair bir rapor hazırladı.

2015 İnternet Medyası Çocuk Hak İhlalleri Raporu’na göre, 2015’te 6417 çocuk hak ihlaline maruz kaldı.

Bu hak ihlalleri sonucu 703 çocuk öldü, 1081 çocuk yaralandı.

3897 çocuk çocuğa özgü adalet sisteminden yararlanması gerekirken yararlanamadı.

Rapor internet üzerinden yerel ve yaygın medyanın taranmasıyla hazırlandı.

TIKLAYIN – 2015: ÇOCUKLARIN VE ÇOCUKLUĞUN KATLEDİLDİĞİ YIL

Zorla evlilik, akran şiddeti, intihar…

Çocukların 2015’te maruz kaldığı hak ihlallerine dair veriler şöyle: Erken zorla evlilik: 14, cinsel istismar: 59, aile içi şiddet: 16, akran şiddeti: 57, çocuk cinayetleri: 6, ev kazaları: 11, trafik kazaları: 474, yangınlar: 71, soba zehirlenmeleri: 34, gıda zehirlenmeleri: 210, elektrik çarpması: 9, işyeri kazaları: 5, ebeveyn ihmali: 387, gözaltı: 120, tutuklama: 69, ceza: 2405, işkence ve kötü muamele: 31, silahlı çatışma ortamında çocukların korunması: 153, intihar: 24, kayıp: 90, uyuşturucu: 11, bireysel silahlanma sonucu yaşam hakkı ihlali: 49, doğal afet: 10, göçmenler: 324, boğulma: 168, yetişkin şiddeti: 18, diğer: 159.

TIKLAYIN – İHD: 2015’TE BÖLGEDE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN HEDEFİ OLAN 61 ÇOCUK ÖLDÜ

Öneriler

Göç ve İnsani Yardım Vakfı’nın devlete ve sivil toplum örgütlerine yönelik talep ve önerileri şunlar:

* Türkiye Cumhuriyeti anayasa ve yasaları Çocuk Hakları Sözleşmesiyle uyumlu hale getirmelidir. Çocuğa yönelik şiddet ve çocuk intiharlarına ilişkin geniş ölçekli araştırmalar yapılarak gerekli önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.

* Çocuk yaşta zorla evliliklerin önlenmesi ve bu kapsamda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyeleri ışığında, çocuk koruma mekanizmalarının oluşturulması için tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır.

Medeni kanun

* Medeni Kanun’un 124 maddesi değiştirilmeli ve aile rızası ile 18 yaş altındaki çocukların evlendirilebilmesi yasaklanmalıdır.

* Din adamlarının 18 yaş altındaki çocukların dini nikahlarını kıymalarına cezai müeyyide getirilmelidir. Çocuk hakları ihlallerinin gerçekleştiği konularda önleyici tedbirler ve desteklere öncelik verilmeli, ihlallerin önlenmesinde tek yöntem olarak ailelerin cezalandırılması kullanılmamalıdır.

Engelli çocuklar

* Engelli çocukların eğitim, sağlık ve sosyal süreçlerden en yüksek düzeyde yararlanabilmesinin önünü açacak düzenlemelerin ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

* Sokakta çalışan çocuklar sorununun Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında, ailelere de gerekli destekler sağlanacak şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Çocukların korunması

* Silahlı çatışma ortamında çocukların korunması hakkı çerçevesinde ilgili kurumlar “Çocuğun yüksek yararı” ilkesine uygun olarak gerekli tedbirleri almalıdır.

* Devletin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki çekinceleri kaldırarak, anadilde eğitim başta olmak üzere, çocukların toplumsal süreçlere katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

* Özellikle sınır bölgeleri dışında kalan alanlardaki kara mayınları temizlenmeli; temizleme sürecinde gerekli işaretlemeler ve mayın risk eğitimleri yapılmalıdır. İşaretleme ve eğitimler risk gruplarının anadillerinde yapılmalıdır. (YY)

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

bianet
Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here