HALİM ÖZPINAR :VERGİ KANUNLARI SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR…

Paylaş

Kamu ihtiyaçlarının finansmanında; temel unsur olan verginin,  miktarını,  beyan usulünü ve diğer uygulamalarını belirleyen gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu ve vergi usul kanunu gibi temel yasaların yeni baştan düzenleneceği zamanaşahitlik etmek üzereyiz.

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ınkonu hakkında söylediği“Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile kamu finansmanını sağlam temellere dayandıran, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı hedefleyen, katma değeri yüksek üretimi destekleyen, uluslararası örneklerle uyumu gözeten, mükellef odaklı, mükellef haklarını güçlendiren, etkin, verimli ve adilbir vergi sistemine ulaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.”sözler hayli iddialıdır.İddialara dair söylemler geçicidir. Asıl olan zaman içerisinde gerçekleşen olacaktır.

Söz konusu yasal düzenlemelerin, 2016 yılının ilk yarısında tamamlanacağı yönünde yetkililerce ardı ardına beyanatlar verilmektedir.

Yapılacak düzenlemelerde teknik meseleleri bir kenara bırakırsak ilk bakılacak yer; zaman içerisinde vergi adaletsizliğini her geçen gün artıran, özellikle yoksul kesimlerin vergi yükünü artıran, gelir uçurumunun korkunç boyutlara ulaştığı günümüz koşullarında herkesin eşit olarak ödediği,  toplam vergi gelirlerinin % 70 ini oluşturan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerinmiktarı ve oranlarının azalıp azalmayacağıolacaktır.

Özellikle dolaylı vergilerin yerine geçmesi gereken kurumlar vergisi ve gelir vergisini oluşturan,yıllık beyan esasına dayalı kazanç üzerinden alınan vergilerde; sosyal devletin gereği olan “AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ” ilkesinin hedeflenip hedeflenmediği de ikinci bakış açısı olacaktır.

Son otuz yılda servet ediminin devasa boyutlara ulaştığı günümüz koşullarında; yapılacak düzenlemelerde, SERVET VERGİSİ’ninde etkili bir şekilde yer alıp almayacağı da yapılan işin bir başka önemli turnusolu olacaktır.

Yapılacak düzenlemelerin yanı sıra; işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, köylüsü ile milyonlarca yurttaşı ilgilendirip mağdur eden gelir vergisi dilimlerinin miktarı ve oranına dair bir düzenleme de işin samimiyetini ve siyasi tercihlerin hangi yönde olacağının bir göstergesi olacaktır.

Neredeyse ülke nüfusunun tamamını yakından ilgilendiren temel vergi kanunlarının yeniden yapılması durumundan yeni bir vazife çıkarıp, önümüzdeki dönemde maliye hizmetlerini üreten kurumun da yeniden yapılandırılması mutlak gerekliliktir.

Günümüzde; yaşadığı tüm sorunlara rağmen, büyük bir özveri ile hizmet üretmeye devam eden Maliye Bakanlığı çalışanları, özlük ve mali haklar yönünden devasa sorunlar yaşamaktadır. Uzmanlaşma yönünde yapılan değişik yasal düzenlemeler nedeniyle; aynı hizmeti üretenler arasında idari yönden istihdam belirsizlikleri,  görev ve yetki belirsizliklerinin yanı sıra büyük bir ücret eşitsizliği de yaşanmaktadır.

Bu vesileyle; Maliye Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde üretilen hizmetin ve görev yapanların istihdam belirsizliği, görev ve yetki tanımı, aynı işi yapanlar arasındaki ücret eşitsizliği gibi acil sorunların çözümü ve taleplerinin karşılanmasının yanı sıra, kamu hizmetlerinde “MALİYE HİZMETLERİ SINIFI” olarak tanımlanması da yapılacak yasal düzenlemelere güç katacaktır.

 

 

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here