Anasayfa Emek Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisinin düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı...

Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisinin düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı sona erdi.

Paylaş

İSTANBUL(DİHA) – HDK Emek Meclisi tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı’nda konuşan İş Hukuku Uzmanı Avukat Murat Özveri, meslek hastalıkları ve iş cinayetleri sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarının işverenlerin lehine hazırlandığını belirterek, “İşçinin ciğerinde cıva tespit ediliyor, bilirkişi işyeri ortamında olmamıştır diyor” dedi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Emek Meclisi’nin düzenlemiş olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı ikinci gününde devam etti. Çok sayıda kişinin katıldığı çalıştayın ilk oturumunda İş Hukuku Uzmanı Avukat Murat Özveri “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Alanında Haklar, Sorunlar, Görevler, Sorumluluklar” başlıklı sunumu yaptı. Meslek hastalıkları ve iş cinayetleri sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarının eksikliğine dikkat çeken Özveri, bilirkişilerin işverenlerin lehine rapor hazırladığını belirterek, “İşçinin ciğerinde cıva tespit ediliyor, bilirkişi işyeri ortamında olmamıştır diyor” dedi. İşçilerin işe başladıkları sırada imzaladıkları evraklarda işçi aleyhine maddelerin olduğunun altını çizen Özveri, imzalanan evrakın içeriğini işçinin sonradan öğrendiğini söyledi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında meslek hastalıkları ile ilgili kısımda akılın devreden çıktığını dile getiren Özveri, “İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi var. Peki niye bu kadar insan ölüyor veya meslek hastalığına mahkum ediliyor?” diye sorarak, sermayenin karını sürdürmek için ucuz işçilik uyguladığını belirtti. İşyerlerinin “esneklik” adı altında güvencesizliği dayatıldığını kaydeden Özveri, “Bu sisteme itiraz etmezsek bu koşullarda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘İki kadından bir kayıt dışı çalışıyor’

Özveri’nin sunumundan sonra soru cevap bölümü ile son bulun ilk oturumun ardından Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nevra Akdemir “İşçi sağlığı iş güvenliğinde kadın yüzü” başlıklı sunumu yaptı. Kadın ve erkeklerin çalışma hayatındaki birliğinden bahseden Akdemir, Türkiye’de her 3 kişiden birinin kayıt dışı çalıştığını ve her 3 kadından birinin kayıt dışı çalıştığı tespitinde bulundu. Kadınların hizmet sektöründe, ev işi, temizlik işlerinde daha fazla çalıştığını belirten Akdemir, işyerlerinde temizlik işlerini erkekler yerine kadınların yaptığını söyledi. Kadınların iş kesintilerine de değinen Akdemir, kadınların çocuklarının olması ve bakımı için iş kesintisinin yaşadığını ifade etti. Kadınların meslek hastalıkları arasında yer alan fıtık, varis gibi hastalıkların, sadece çalıştığı işyerinde olmadığını vurgulayan Akdemir, bu meslek hastalıklarının evde de yaşandığını belirtti.

Akdemir’in ardından soru cevap bölümü ile devam eden çalıştay son buldu.

İSTANBUL(DİHA) – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı’nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, politik olan kadın ve işçi cinayetlerine karşı radikal devrimci bir tarzın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
680x680nc-ist-210215-hdk-emek-meclisi-calistay16
Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi’nin iki gün sürecek olan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” Petrol-İş Genel Merkezi’nde başladı. Çalıştaya HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, TTB Yöneticisi Hüseyin Demirdizen, DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Musa Servi ile DERİTESK işçileri, iş güvenliği uzmanları ve çok sayıda işçi katıldı. Çalıştayın yapıldığı salona “Taşerona hayır”, “Meslek hastalığı değil zamana yayılmış cinayet”, “Kapitalizm öldürür”, “İş cinayetlerinde cezasızlığa son” pankartları asıldı. DERİTEKS Sendikası üyesi işçiler, “Kaza, kader, fıtrat değil iş cinayeti” pankartını açarak “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganıyla salona giriş yaptı. Program iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşu ile başladı.

‘HDP emek mücadelesinin yanındadır’

Çalıştayın açılış konuşmasını HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü yaptı.

ist-210215-hdk-emek-meclisi-calistay15

Kürkçü, AKP hakimiyeti ile geçen 14 yıl boyunca Türkiye’de 14 bin işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini günde 5 işçinin iş kazası geçirdiğini söyledi. Soma katliamından sonra işyerlerinin ve işçilerin en temel sorununun iş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği denetimi sorunu olduğunu söyleyen Kürkçü, şu an birçok ocağın ve madenin denetimsiz bir şekilde çalıştırıldığını ve bu yüzden çalıştayın bu konu üzerinde durmasını önemsediğini belirtti. Kürkçü, işyerlerinin denetiminin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınıp piyasaya verilmesi karşısında güçlü bir muhalefetin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kürkçü, son olarak Meclis’te işçilerin haklarını savunan milletvekillerinin var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyleyerek, HDP’nin her zaman emek mücadelesinin yanında olduğunu söyledi.

‘AKP hükümeti aşırı kar hırsı ile sermayenin temel yürütücüsüdür’

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise, Türkiye’de iktidar ve sermaye tarafından ölüme bağlanan iki kesimin olduğunu bunların kadınlar ve işçiler olduğunu söyledi. Karşı karşıya kaldıkları sorunların çok ağır ve köklü sorunlar olduğunu dile getiren Yüksekdağ, bu köklü sorunların çözümü için köklü çözümlere ihtiyaçları olduğunu ve bu süreç içerisinde işçi sınıfının örgütlenme ve yaşam hakkının kaçınılmaz önemde olduğunu kaydetti. Neo liberal politikaların çalışma hayatındaki sömürüsünün ve işçilerin parçalanmışlık durumunun ortadan kalkması gerektiğini söyleyen Yüksekdağ, “Bugün sendikalar işçi sınıfını örgütsüzleştirme saldırılarına karşı işçi sınıfının yanında olmalıdır. HDK ve HDP’nin esas rolü de burada ortaya çıkmaktadır. Birleşik emek gücü ve politikası ile buna dur demeliyiz” dedi. Aşırı kar hırsının ölümlerin kaynağı olduğunu söyleyen Yüksekdağ, “AKP hükümeti aşırı kar hırsı ile sermayenin temel yürütücüsüdür” dedi. Kadın cinayetlerinin ve işçi cinayetlerinin politik olduğunu söyleyen Yüksekdağ, bu durumun toplumsal bir çürümenin örneklerinden olduğunu ifade etti. Bu çürümenin aşılabilmesi için emekten yana bir siyasetin yürütülmesi gerektiğini ve radikal devrimci bir tarzın geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yüksekdağ, “Bu mücadeleyi daha da büyüterek ve ilerleyerek birleşik mücadeleyi geliştirmemiz gerekiyor” dedi. Emek alanında mücadelenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yüksekdağ, “HDP emek barış ve özgürlüklerin partisidir. 2015 yılında emeğin ve özgürlüğün kazanımı için mücadele edeceğiz” dedi.

680x680nc-ist-210215-hdk-emek-meclisi-calistay2

Yapılan konuşmaların ardından çalıştayda işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki mücadelelerinden ötürü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne, Adalet Arayan İşçi Aileleri’ne ve işçilere ödül verildi. İlk olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi adına Murat Çakır ve Neslihan Kartepe’ye ödülleri verilirken, ikinci ödül de Adalet Arayan İşçi Aileleri adına Hakkı Erdem ve Hacer Erdeme verildi. Üçüncü ödülü alan ev işçisi Minire İnan’a ise ödülü çalışan kadınlar ve Kobanê’de mücadele eden kadınlara armağan etti. Dördüncü ödül İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’na verilirken, son ödül basın alanında Gazeteci İsmail Saymaz’a verildi. Ödül töreninden sonra öğretim görevlisi Aslı Omdan, “İktisadi ve Toplumsal Açıdan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlığı altında açıklama yaptı. Omdan, günde 40 kadar insanın çalışırken veya işe giderken kazalara, kimyasallara maruz kalarak yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here