HDP Çocuklara Cinsel Tacizi Meclis Gündemine Taşıdı

Paylaş

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, son dönemde eğitim kurumları ve yurtlarda meydana gelen çocuklara yönelik tacizlerle ilgili Adalet ve Eğitim Bakanlıklarına iki soru önergesi verdi.

Çocuklarla çalışan kurumlarda tecavüz ve kötü muamelelerin gündeme geldiğine değinen Kerstecioğlu, yurtların ve okulların ruhsatlandırma süreçlerinin kamuoyunun denetimine açık ve şeffaf biçimde yürütülmediğini vurguladı.

Devlete ve vakıflara bağlı öğretim kurumları ile yurtlarda çalışan personel ve gönüllülerin seçimi ve istihdamı için de bir standart olmadığına dikkat çekti.

TIKLAYIN – ÇOCUKLAR HER YERDE İSTİSMARA UĞRUYOR

Yayın yasağı

Kerestecioğlu önergelerde hükümetin tavrını da eleştirdi.

“Kamu ile işbirliği içerisindeki, kamu kaynaklarını kullanan bir vakfın, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (KAİMDER), faaliyetleri altında işlenmiş olan bir suç bulunmaktadır.

“Hükümet ve kamu kurumlarının, bu suçla ile ilgili gerçekleri, çocukların kimliklerinin gizli tutulması ve üstün yararlarının gözetilmesi kaydıyla kamuoyu ile paylaşması gerekirken suçun eleştirilmesini dahi engelleyen bir yayın yasağının getirmiştir.

“Öncelikli olarak çocukların üstün yararı yerine; failleri ve sorumlu kurumları gözeten bu karar, himaye edilmek istenenin çocuklar mı, yoksa sorumlu kurum ve vakıflar mı olduğuna dair kamuoyunda ciddi bir şüphe oluşturmuştur.”

TIKLAYIN – CEZALAR ÇOCUK İSTİSMARCILARI LEHİNE DEĞİŞİYOR

Sözleşmenin ihlali

Kerestecioğlu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yayın yasağının gerekçelerini sordu.

Yayın yasağının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü koruyan 10. maddesinin ihlali niteliği taşıdığı yönündeki iddiaları da gündeme getirdi.

TIKLAYIN – ADLİ TIP’A HER AY 650 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI VAKASI GELİYOR

Şeffaflık

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması için verilen önergede de yurtlar ve eğitim kurumlarının ruhsatlandırılmasında şeffaflık için ne yapıldığı soruldu.

Kerestecioğlu çocuklarla çalışan kurumlarda istihdam edilen personelin ve gönüllülerin seçimi ile ilgili bir standardın oluşturulması ve bu standarda uygunluğun denetlenmesi için bir çalışma olup olmadığını da sordu.

Sorular

Önergede ayrıca şu sorulara yer verildi.

*Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği çerçevesinde yapılan ruhsatlandırma sistemi çocukları cinsel istismar ve kötü muameleden korumak için yeterli midir?

*Çocuklarla çalışan kurumları denetleyen kişiler, çocuklara yönelik kötü muamele ve istismarı önlemek ve tespit etmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip midir? Bu kişilere bu alanda bir eğitim verilmekte midir?

*Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne yakın kişilerin kiraladığı bu evler Bakanlığınız tarafından ruhsatlandırılmış mıdır?

TIKLAYIN – ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL İSTİSMAR ÖNLENEBİLİR

Hangi önlemler alındı?

*Çocuklarla çalışan pek çok yurt ve eğitim kurumunda çocuklara yönelik cinsel istismar olayı yaşanmıştır. Bakanlığınız, çocukların hayatlarında derin izler bırakan bu olaylar karşısında ne gibi tedbirler almayı planlamaktadır? Bakanlığınız cinsel istismara karşı bir eylem planı oluşturmayı düşünmekte midir?

*Diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde, hastanelerin, sağlık ocaklarının, okulların dahil olduğu, çocuk istismarı riskini gerçekleşmeden fark edebilecek ve gerçekleşmesini önleyecek hizmetleri sunabilecek bir çocuk koruma sistemi ve merkezi kurulması planlanmakta mıdır? (YY)

bia
Paylaş

1 Yorum

  1. hdp mi çocuk istismarı ve tecavüz diyor.bu konuda en son söz alması gereken hdp dir.önce güneydoğuda tecavüz ettikleri dağa çıkardıkları gariban kürt çocuklarının hesabını versinler,ondan sonra konuşsunlar.çocuk istismarı ve tecavüz kimden gelirse gelsin suçtur.

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here