Anasayfa Gençlik HDP’nin genç adayları ‘Gençlik Seçim Beyannamesini’ açıkladı

HDP’nin genç adayları ‘Gençlik Seçim Beyannamesini’ açıkladı

Paylaş

HDP’nin gençlere yönelik politika ve vaatlerinin bulunduğu ‘Gençlik Seçim Beyannamesi’ni açıklayan HDP’nin genç milet vekili adayları, özgür internet, sağlık ve barınma hakkı, anayasal eşitlik, genç yaşam kartı, özerk üniversite, ulaşım desteği, YÖK’ün kaldırılması ve vicdani ret hakkı için gençleri HDP ve mücadeleye çağırdı.

HDP Gençlik Meclisi ve HDP’nin genç milletvekili adaylarının katılımıyla HDP’nin gençlik seçim bildirgesini Abbasağa Parkı’nda düzenlenen etkinlikte açıklandı. Etkinliğin yapıldığı alana, “Hayallerini al da gel, gençler Meclise” yazılı pankart asıldı. Çalınan müzikler eşliğinde çekilen halaylarla başlayan etkinlikte, “Gençler Meclise” dövizleriyle sahneye çıkan genç milletvekili adaylarına “Bizler Meclise, gençler Meclise” sloganıyla eşlik edildi. Etkinlikte, bildirgeyi okuyan HDP İstanbul genç adaylarından Şerife Erbay, “Yeni Yaşamı kurmak için gençler Meclise” diye seslenerek, gençlerin toplumsal yaşama dair eşit söz yetki ve karar hakkını elde etmek istediklerini ifade etti. “Hayatlarımız üzerinde karar ve denetim sahibi olmaya çalışan iktidar mekanizmalarına, yetişkinlerin biz’ler adına konuştuğu, biz’ler için düşündüğü ve tasarladığı politikalara ‘Gençler Meclise diyoruz” şeklinde konuştu.

Hayatı örmek amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Erbay tarafından açıklanan beyannamede şu vaatler yer aldı: “Biz gençler emeğin, kimliklerin ve doğanın özgürleştiği, her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı yeni yaşamı kurmak için genç adaylarımızla yola çıkıyoruz.

Anayasal eşitlik için

‘Devlet için gençler’ anlayışına dayalı, gençleri hizaya sokmayı hedefleyen anayasanın gençlerle ilgili mevcut maddelerini kaldırarak anayasanın ve ilgili mevzuatın gençlere ilişkin bölümlerine referans olacak eşitlikçi bir çerçeve yasa metni hazırlayacağız.

Haklarımızı almak için

Biz’ler, tüm gençlik kesimlerinin haklarına kavuşması, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, ulaşım, spor, sosyal ve kültürel gelişim gereksinimlerinin nitelikli ve parasız olarak karşılanmasını bir ‘gençlik hakkı’ olarak görüyoruz ve bu hakkın gerçekleşmesi için yasal ve idari altyapıyı hazırlayacağız. Aynı zamanda tüm gençlerin vize ve pasaport işlemlerinin ücretsiz bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

Genç Yaşam Kartı için

15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacak, “Genç Yaşam Kartı” uygulamasını hayata geçireceğiz. Gençler, ülkenin her yerinde geçerli olacak bu kart ile müzelerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkinliklerden indirimli yararlanacak.

Biz’lerden yana eğitim için

Biz’ler eşitlikçi, parasız, nitelikli, özgürlükçü, laik ve anadilinde bilimsel eğitimi savunuyoruz. Ezbere dayalı sınav sisteminden uzak, barışçıl değerleri öne çıkaran bir eğitim anlayışını esas alacağız. Gençlerin öğrenme ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, interaktif öğrenme zeminlerini yaygınlaştıracağız.

Özerk ve demokratik üniversiteler için

Bizler, özgür düşüncenin, akademik üretimin; insan ve doğa yararına bilimsel çalışmaların geliştirildiği, engelsiz ve cinsiyetsiz üniversiteleri kuracağız. Üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu üniversite meclisleri; okul bütçesi, kampüs içi yaşam, ders müfredatı gibi konulara dair tüm kararların üniversite bileşenleri ile kolektif olarak alınmasını sağlayacak.

YÖK’ü kaldırarak yerine üniversiteler arası sadece ilişki ve bilgi akışını sağlayacak bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız.

Burs ve katkı payı ödemelerinin bütün öğrencilere karşılıksız verilmesi ve burs miktarlarının arttırılması, ikinci öğretimdeki katkı payları ve öğrenim ücretlerinin kaldırılması için merkezi ve yerel düzeyde gerekli bütçe hazırlıklarını yapacağız.

Gençlerin kendini yönetebilmesi için

Biz’ler Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine doğrudan gençlerin ihtiyaçları için çalışacak bir Gençlik Bakanlığı oluşturacağız. Gençlik politikalarının merkezi idareyle işbirliği içerisinde, yerel yönetimler bünyesindeki ‘Gençlik Meclisleri’ modeliyle, doğrudan gençlerin kendisi tarafından belirlenmesi ve yürütülmesini sağlayacağız.

Barınma hakkı için

Öğrenci gençlerin yaşadıkları yurtların kapasite ve niteliklerine ilişkin iyileştirmeleri gerçekleştireceğiz. Gençlerin kendi yaşam alanlarına dair karar verme hakları temelinde yönetime katılmaları önündeki engelleri ve cinsel, dini, etnik kimlik farklılıklarına yönelik ayrımcılık içeren disiplin yönetmeliğini kaldıracağız.

Genç işsizliği ile mücadele için

Genç işsizliğiyle mücadele için gençlik istihdam planları hazırlayacağız. Çalışan ya da işsiz olma durumunu gözetmeksizin eşit yurttaşlık ve gençlik hakkı çerçevesinde asgari temel bir gelirin karşılanması için gerekli bütçe imkânlarını oluşturacağız. Yerel yönetimlerin genç işsizlerin istihdamına ilişkin destekleyici proje ve çalışmalarını güçlendireceğiz. Gençlerin kendi ihtiyaçları temelinde beceri ve kapasitelerini geliştirerek üretime katılmaları için örgütlenmelerini destekleyeceğiz.

Gençlere özel sağlık ve sosyal güvence planı için

Biz’ler tüm gençlerin temel bir hak olarak sosyal güvenceye kavuşmasını sağlayacağız. Sosyal sigorta primi devlet tarafından karşılanmayan ve öğrenci olmayan 18 yaş üstü gençlerin sosyal güvence altına alınması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

Kent yaşamında kayıt dışı olarak çalışmak durumunda kalan genç kadınların sosyal güvence haklarının hayata geçirilmesini sağlayacağız. Kırsalda, köyde yaşayan, ev işçisi olarak emek veren, tarımda ücretsiz işçi olarak çalışan genç kadınların, yarı zamanlı, mevsimlik, geçici ya da meslek öğrenme ve staj amaçlı çalışan gençlerin temel sağlık, sosyal emeklilik ve işsizlik sigortalarının karşılanması için özel bir sosyal güvenlik planı hazırlayacağız.

Madde bağımlısı gençler için danışma, rehabilitasyon, koruma amaçlı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanması için çalışmalar yürüteceğiz.

Üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin hizmetleri ücretsiz merkezler aracılığıyla yaygınlaştıracağız.

Özgür internet için

Biz’ler gençlerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldıracağız. Sansürsüz ve ücretsiz internet erişimini kamusal alanlarda gençlere ulaştıracağız.

Vicdani ret hakkı için

Biz’ler eline silah almak istemeyen, militarizme karşı olan gençlerin en temel haklarından biri olan vicdani reddin hayata geçmesini ve zorunlu askerliğin kaldırılmasını sağlayacağız.”

Bildirgenin okunmasının ardından sahneye çıkan genç adaylar kendilerini tanıtarak Gezi ve Kobanê ruhunu Meclise taşıyacakları sözünü verdi.

Etkinlik çekilen halaylarla son buldu. diha

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here