Anasayfa Haber Hükumetle Ortak açıklama yapıldı.Öcalan Bahar aylarında PKK yi kongre toplamaya çağırdı.

Hükumetle Ortak açıklama yapıldı.Öcalan Bahar aylarında PKK yi kongre toplamaya çağırdı.

Paylaş

İmralı heyeti ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’yi bahar aylarında olağan üstü kongreyi toplama davetini ve süreç için belirlenen 10 başlığı açıkladı.

İmralı heyeti ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın çözüm sürecine dönük Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ndeki ortak açıklaması gerçekleşti. Açıklamaya İmralı heyetinden HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hükümetten ise Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala katıldı. Ortak açıklamada konuşan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yaptığı çağrıyı paylaşan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, şu açıklamada bulundu: “Çözümün barış ve evrensel demokrasi ile bağı sağlıklı kurulmadıkça kurmaya çalıştığımız demokratik barışın devlet ve toplum yapısında, halktan, adaletten ve eşitlikten yana bir dönüşüm sağlaması beklenemez. Bu itibarla süreç cumhuriyet tarihi boyunca varlıkları yadsınan ve dışlanan tüm unsurların özgür ve eşitçe tanınması ve yeni norm sisteminde kendileri olarak yer almaları ile gelişmek durumundadır. Tarihin bizlere yüklediği büyük sorumluluk çözümün de çözümsüzlüğün de salt bizim toplumlarımızla ilgili olmayıp tüm bölgeyi hatta dünyayı etkileyecek bir muhtevası olmasıdır. Dolayısıyla bölgenin 100 yıllık dengeleri alt üst olurken küresel ve bölgesel zorbalıkların yol açtığı algısal ve iradesel yaklaşımlar evrensel insani değerler ölçüsünce geliştirilerek aşılmalıdır. Muhtevası gereği çok hareketli ve dinamik bölgesel koşullar göz önüne alındığında sürece de dinamik bir yaklaşım gereklidir.

Bütün bu belirlemelerin ışığında zaman zaman aksamalar ve kırılmalarla yürütülen diyalog süreci resmi, ciddi ve sorumlu bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Süreçte gelinen aşamaya ilişkin Öcalan’ın temel belirlemesi de şudur: Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı bir barışa götürürken demokratik bir çözüme ulaşma temel hedefimizdir. Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK’yi bahar aylarında olağan üstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır. Hem gerçek bir demokrasinin hem de büyük barışımızın temel omurgasını teşkil edecek olgusal başlıklar şunlardır.

1 – Demokratik siyasetinin içeriği tartışılmalı.

2 – Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması

3 – Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri.

4 – Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına ilişkin başlıklar.

5 – Çözüm sürecinin sosyo ekonomik boyutları.

6 – Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzeni ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması.

7 – Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri .

8 – Kimlik kavramı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi.

9 – Demokratik cumhuriyet, ortak vatan, milletin demokratik ölçülerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması

10 – Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeye yarayan yeni anayasa.

Tüm bu hususlarda beklenen tarihi gelişmelerin hayata geçebilmesi için tahkim edilmiş bir çatışmasızlığın elzem olduğuna şüphe yoktur. Biz de HDP olarak tüm demokratik çevreleri ve barıştan yana olan kesimleri gelinen bu demokratik müzakere ve çözüm aşamasına güç katmaya davet ediyoruz. Barışa her zamankinden daha yakın olduğumuzu bilerek emek veren ve verecek olan bütün demokrasi güçleri selamlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

‘Önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz’

Önder’in ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ise şöyle konuştu: “Önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz.
AK Parti iktidarı olarak sessiz devrim niteliğinde adımlar attık. Silahların devre dışı kalması demokratik gelişime hız katacaktır. Demokrasilerde halkın desteğini alan düşünceler, görüşler ve politikalar değer kazanır. Biz de milletimizin hayır duası ve desteğiyle süreci nihai sonuca ulaştırmakta kararlıyız. Yeni anayasayı bir çok köklü ve kronik sorunun çözümüne önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Temel sorunlarını geride bırakan bir Türkiye küresel bir güç haline gelecektir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Her şey Türkiye için.”

Akdoğan, konuşmasında yeni anayasaya vurgu yaptı.İSTANBUL (DİHA)

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here