Paylaş

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL-Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iftar yemeğine katılmayan öğretmenlerin ifadelerinin alınmasını istedi.

Ortaya çıkan belgeye göre Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 22 Haziran Çarşamba günü Nurtepe Sosyal Tesisleri’nde aday ve danışman öğretmenlerin de katılacağı bir iftar yemeği düzenledi ve yaptığı bir duyuruyla öğretmenlerin bu iftara katılmalarını zorunlu tuttu.

“Çok acele” soruşturma istendi

İftardan sonra, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır imzasıyla okullara gönderilen yazıyla, iftar yemeğine katılmayan öğretmenlerden yazılı olarak mazeretlerinin sorulması ve alınan ifadelerin İnceleme-soruşturma yapılmak üzere İnsan Kaynakları Bölümüne gönderilmesi “çok acele” olarak istendi.

Yazıdan anlaşılacağı gibi, öğretmenlerin iftar yemeğine katılmaları zorunlu tutulmuş ve iftar yemeğine katılmayan öğretmenler hakkında disiplin işlemi yapılması talimatı verilmiştir. Yazının tebliğ edildiği öğretmenlerin de kendi mazeretlerini içeren yazılı ifade verdikleri öğrenildi.iftar

Eğitim Sen sorunun takipçisi

Kağıthane İlçesinde örgütlü bulunan Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu şube yöneticileri, konuyla ilgili olarak 29 Haziran Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir görüşme yapacaklarını ifade ettiler.

Eğitim Sen İstanbul şubeleri dönem sözcüsü İstanbul 7 Nolu Şube başkanı Mehmet Emin Kırşanlıoğlu, öğretmenlere kamu gücü zoruyla bir dinsel inancın dayatıldığını, bunun açık bir şekilde suç olduğunu, yapılanın aynı zamanda yaşam biçimine müdahale anlamı taşıdığını, çağ dışı, gerici ve yobaz dayatmasıyla ortaya çıkan bu tür baskıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Kırşanlıoğlu “bu gerici anlayışa karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

Zorunlu iftar meclis gündeminde

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır’ın düzenlediği iftar yemeğine katılmayan, aday ve danışman öğretmenlere soruşturma açıldığı, iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
Hilmi Yarayıcı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde “Toplu iftarın sosyal bir etkinlik olmakla beraber, özünde dinsel bir etkinlik olduğunu belirterek, katılımın zorunlu tutulmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

“İftar etkinliğine katılımın soruşturma konusu yapılmasının, hukuka ve yürürlükteki mevzuatla hiçbir bağının olmadığını” ifade eden Yarayıcı “bu soruşturmada bir suçtan söz edilecekse, buradaki  tek suç, laik eğitim sisteminde, bir idarecinin bu içerikte dayatmada bulunabilmesi ve bunu soruşturma konusu yapabilmesi olduğunu” belirterek Bakan Yılmaz’a şu soruları yöneltti: -Kağıthane İlçe Müdürlüğünün okul müdürlüklerine hitaben yazılmış, böyle bir yazısı var mıdır? -Bu soruşturma / incelemeye konu, iftara katılım zorunluluğu doğru mudur? Doğru ise bu zorunluluk, yürürlükteki hangi mevzuata dayanmaktadır? -İftar etkinliğine katılım zorunluluğunun, laik eğitim sistemindeki yeri nedir? -Aday öğretmenlere açılan soruşturmayı göz önünde bulundurursak; eğitimcileri dinsel inançlarına göre istihdam etme gibi bir politikanız var mıdır? -İlgili mevzuata aykırılığı açık olan bu soruşturmayı açan Milli Eğitim Müdürü hakkında işlem yapacak mısınız? AÇIKÇA SUÇ İŞLEYEN KAĞITHANE İLÇE MÜDÜRÜ HAKKINDA CEZAİ İŞLEM İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAK MISINIZ? -Anayasamızın 24/3 maddesi “Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” demektedir. Yine TCK’nın 115/1 Maddesinde “Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Ve 115/3 Maddesinde “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.” demektedir. Açıkça bu hükümleri ihlal eden bu soruşturma nedeniyle, cezai yönden de girişimde bulunacak mısınız?

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here