Anasayfa Haber İl Disiplin Kurulunun “ceza verilemez” kararına rağmen İstanbul’daki yüzlerce öğretmen hakkında ‘meslekten...

İl Disiplin Kurulunun “ceza verilemez” kararına rağmen İstanbul’daki yüzlerce öğretmen hakkında ‘meslekten ihraç ‘teklifi yapıldı

Paylaş

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL-İstanbul Küçükçekmece’de yüzlerce öğretmen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.15.03.2017 tarihli soruşturma raporu nedeniyle MEB İnsan kaynakları Genel Müdürlüğünden   Müsteşar Yusuf Tekin imzalı yazı ile  yapılan tebligatta öğretmenlerin daha önceki hazırlık soruşturmasında verdikleri ifadeye atıfta bulunuldu.

Yazıda “29/12/2015 tarihinde Kamu Emekçileri  Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı  Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) tarafından gerçekleştirilen “iş bırakma” eylemine bilerek isteyerek kendi iradeniz doğrultusunda katıldığınız ve herhangi bir rapor, izin vb. bir mazeret olmaksızın 29/12/2015 Salı günü okuldaki görevinize gelmediğiniz” ifadeleri yer aldı.

Sendikaların Tüzüklerinde belirledikleri amaçlar doğrultusunda yapmış oldukları eyleme üyelerin katılmasının suç olmadığı defalarca mahkeme kararlarıyla ortaya konduğu halde soruşturmayı yürüten MEB müfettişlerinden birbiriyle çelişen işlemler ortaya çıkıyor. Aynı eylem için İstanbul İl Disiplin Kurulu “ceza verilmez” kararı verirken bazı müfettişlerin sendikal eylemler için memurluktan ihraç talep etmeleri sürecin muhalif avına yönelik boyutunu ortaya koydu.

İstanbul İl Milli Eğitim Disiplin kurulu 1/30 maaş kesimi cezası verilen öğretmenlerin cezasını öğretmenlerin savunmasını yeterli görerek ceza verilmesini reddetmişti:

Mahkemelerin kesin kararlarına rağmen, aynı eylem nedeniyle farklı illerde ‘Uyarma’dan sürgüne kadar çok geniş bir yelpazede ceza teklif edilmesi, soruşturmaların hukuka uygun yürütülmediğini ortaya koyuyor.

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here