Anasayfa Emek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için Haydi Çalıştaya

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için Haydi Çalıştaya

Paylaş
( Özgürlükçü Sol)- HDK Emek Meclisi 21-22 Şubat 2015 günlerinde “Petrol-İş Sendikası Konferans Salonu’nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusun da Çalıştay düzenleyecek.Konuya ilişkin HDK
program
Emek Meclisinin açıklaması:
Bilindiği gibi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Raporuna göre 2014 yılında en az 1886 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını yitirdi. 2015 Ocak ayında ise en az 125 işçi kardeşimizi daha iş cinayetlerine kurban verdik. İş kazaları sonucu engelli duruma gelen işçi sayısı ise bilinemiyor.
Meslek hastalıkları açısından durum daha da vahimdir. İş kazalarından yola çıkıldığında, 2014 yılında en az 12.000 işçinin meslek hastalıkları sonucunda yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Meslek hastalıklarına bağlı olarak sağlığını yitirmiş olan işçi sayısını ise tahmin etmek bile mümkün değildir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşamını yitirmiş olan binlerce işçiye karşılık, fiilen ceza almış tek bir işveren dahi bulunmamaktadır.
Mevcut karanlık tablo karşısında, devlet iş kazası ve meslek hastalıklarını gizlemekle kalmıyor, aynı zamanda, işverenleri yargı zırhıyla koruma altına alıyor.
Esnekleştirme yoluyla güvencesizleştirmenin daha da geliştirilmesi ve de tüm bu uygulamaların en net karşılığı olan taşeronlaştırmanın 2015 yılında da artacağı, siyasal iktidar yetkililerince de açıkça ifade edilmektedir. Güvencesizliğin yaygınlaştırılmasının doğrudan sonucu olarak, 2015 yılında da binlerce işçinin hayatını yitireceği ve yine on binlerce işçinin de engelli duruma geleceğini öngörmek zor değildir.
Sağlığımız ve güvenliğimiz için, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı mücadele için, öncelikle haklarımızı bilmemiz, daha sonra da bu konuda neler yapabileceğimizi tespit etmemiz gerekmektedir.
Afis
Çalışanlar sadece sorunun mağduru değil, aynı zamanda çözümün de sahibidir.
Bu bakış açısından hareketle, “Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi”nce sorunların tespiti ve çözüm yollarının tartışılması amacıyla “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” yapılacaktır.
21-22 Şubat 2015 günlerinde “Petrol-İş Sendikası Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan Çalıştay öncesinde Esenyurt’ta Tuzla’da, Taksim’de düzenlenen ve 110 civarında işçi-emekçi arkadaşımızın katıldığı hazırlık atölyelerinde; işyerlerinde, işletmelerde, şantiyelerde, bürolarda karşılaştığımız sorunlar değerlendirilmiş; ortaklaştırılarak Çalıştayda yapılacak atölye çalışmalarına veri sağlanmaya çalışılmıştır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında gelecek çalışmalarımıza yol gösterecek olan bu etkinliğimize katılımınızı ve katkılarınızı bekliyor, çalışmalarınızda esenlikler diliyoruz.
                                                                                                              HDK Emek Meclisi

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here