Kadınlar: Esnek, Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadeleye Devam

Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, DİSK Kadın Komisyonu, Sendikal Güçbirliği Platformu Kadın Koordinasyonu, KESK İstanbul Kadın Meclisi, esnek çalışmaya, kıdem tazminatını fona devredilmesine ve özel istihdam bürolarına karşı açıklama yaptı.

Özge Yurttaş, Sinem Top ve Begüm Ertokuş’un Galatasaray Lisesi önünde ortak okuduğu basın açıklamasında hükümetin güvenceli esneklik adı altında “kuralsız, her türlü güvenceden yoksun çalışmayı yerleşik hale getirmek üzere attığı adımlar”ın en çok kadın işçilerin yoksullaşmasına ve güvencesizleşmesine yol açacağı belirtildi.

“Biz kadınlar esnek çalışmaya itilerek doğum izni, çocuk bakımı bahanesiyle özel istihdam bürolarına mahkum edilmek, modern köle haline gelmek istemiyoruz. Esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı mücadeleye devam edeceğiz. Taşeron düzenine, boyun eğmeyeceğiz. Tüm kadınlara güvenceli iş istiyoruz, insanca koşullarda yaşama ve çalışma hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”

Esnek çalışma

Açıklamadan satır başları şöyle:

* Torba yasa ile kadınların ilk çocukta iki, ikinci çocukta dört, üçüncü çocukta altı ay yarı zamanlı çalışarak tam ücret alması ve çocuğu okul çağına gelene kadar ebeveynlerden birisinin kısmi zamanlı çalışmasının önü açıldı. Bu uygulama ile süt izni kaybedilmek istenirken bir yandan da kadınlar üzerinden yarı zamanlı-kısmi zamanlı güvencesiz çalışma yerleşik hale getiriliyor.

* Kadınların evdeki karşılıksız emeği bahane edilerek işyerlerinde de esnek çalışma rejiminin temel unsuru haline getirilmeleri yaşadıkları çifte sömürünün derinleştiriyor. Üstelik kısmi zamanlı çalışmayla kadınların emeklilik hakkına erişimi zorlaştırılırken, görevde yükselmeleri, nitelikli işlerde etkili konumlarda çalışma hakları da kısıtlanıyor.

* Biz kadınlar çocuk bakım izinlerinin, hiçbir hak kaybı ya da part-time çalışma dayatması olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlenmesini, kapatılan tüm kamu kreşlerinin açılmasını, işverenlerin kreş yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayacak yaptırım ve uygulamaların hayata geçirilmesini, iş yerlerindeki çalışma düzeninin, kadınların ve erkeklerin çocuklarına bakma yükümlülüğüne uygun şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.

Kıdem tazminatı

* Hükümetin kıdem tazminatını bireysel fona aktarmaya dönük girişimi, patronların işçileri işten çıkartma maliyetlerini düşürmektir. İşçilerin kolayca işten çıkartıldığı bir çalışma rejimi en çok biz kadınları vuracak, işyerinde kriz durumunda ilk vazgeçilenin kadın işçiler olacak.

* Bugünlerde TBMM’de görüşülen bir yasa tasarısı ile doğum izni boyunca yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ya da çocuğu okula gidene kadar kısmi zamanlı çalışacak olan kadınların yerine istihdam edilecek “geçici” işçiler bulmak için özel istihdam büroları açılmak isteniyor.

Özel istihdam büroları

* Özel istihdam Büroları’na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi başta olmak üzere, bürolara verilecek yetkiler güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracak bir amaca hizmet ediyor.

* Kıdem Tazminatı fiili olarak yok edilecek, ihbar tazminatı ortadan kaldırılacak, sendikal örgütlenme zorlaşacak. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecek, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacak. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkum olacak. (NV)

bia

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here