Anasayfa Emek KESK Genel Meclisi: Toplumsal mücadele büyürse emek mücadelesi de büyür.

KESK Genel Meclisi: Toplumsal mücadele büyürse emek mücadelesi de büyür.

Paylaş

(Özgürlükçü Sol)- KESK Genel Meclisi 8. Dönem 2. Toplantısını 13-15 Şubat tarihleri arasında Diyarbakır’da yaptı. Genel Meclis Toplantısında siyasal ve sendikal süreç değerlendirmeleri yapılarak önümüzdeki döneme ilişkin mücadele perspektifi oluşturuldu.

Toplantının ilk iki gününde söz alan, KESK’e bağlı sendikaların genel başkanları ile Genel Meclis üyeleri Türkiye’de bugünkü siyasal durumla ilgili tespitlerini dile getirerek eme mücadelesinin ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu siyasal atmosferden bağımsız olmadığı görüşlerine yer verildi.

Orta doğuda kullandığı şiddet ve terörle halklara saldıran barbar  IŞİD çetelerinin Kobané direnişi ile durdurulduğu, Kobané’de tarihsel bir direniş yaşandığı belirtilerek, bir yanda Rojava’da yeşeren umutların, diğer yanda Avrupa’da güçlenen toplumsal muhalefetin umutları büyüttüğü açıklandı.

Yapılan değerlendirmede öne çıkan ve büyük oranda ortaklaşılan değerlendirmelerde, Türkiye’de iktidarın daha fazla baskıcı, tekçi, otoriter bir yönetim sergilediği, gerek emek alanında gerekse toplumsal alanda genel hak alma mücadelesini yürütmenin giderek daha da zorlaştığı belirtildi. Metal işçileri grevinin hükümet kararıyla ertelenmesinin hem emekçilerin iradesine ipotek koymak, hem de emekçilerin tamamına gözdağı vermek anlamı taşıdığı vurgulandı.

AKP iktidarı tarafından dayatılan İç Güvenlik Yasasının da anti demokratik baskıcı, tekçi yönetim anlayışını güçlendirmeye yönelik olduğu ve bu tür antidemokratik uygulamalar engellenemediği sürece emek mücadelesinde de anlamlı kazanımların elde edilmesinin mümkün olmayacağı dile getirildi.

AKP iktidarının toplumu muhafazakarlaştırma ve tek tipleştirme dayatmalarına karşı toplumsal mücadelenin yükseltilmesi yolundaki adımların desteklenmesini, bu doğrultuda gerçekleşen 8 Şubat mitingi ile 13 Şubat boykotunun önemli olduğu, bu tür mücadelelerin KESK bütünlüğü içinde desteklenmesi gerektiği belirtildi.

KESK Genel Meclisinde, Türkiye’nin yaşamakta olduğu barış ve müzakere süreci ile genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunularak, diğer emek ve demokrasi güçleri ile birlikte hareket edilerek barış ve müzakere sürecinin ilerletilmesi yolundaki çalışmalara destek verilmesinin öneminin altı çizildi.

Türkiye’nin anti demokratik bir seçim barajı ile milletvekili genel seçimlerine gittiği vurgulanarak bu süreçte en geniş muhalefet güçlerini bir araya getirecek, ülkenin bir bütün olarak demokratikleşmesine katkı sağlayacak, emekten ve barıştan yana olan güçlerin mücadelesini anlamlı bir aşamaya çıkaracak, AKP’yi geriletecek sonuçların ortaya çıkarması yönündeki mücadelenin önemli olduğunu vurgulanarak bu konuda geniş bir görüş birliğine varıldı.

Önümüzdeki sürece ilişkin mücadele perspektifini belirleyen KESK Genel Meclisinde, TİS sürecinden, emek hareketinin yeniden yapılanmasına, taşeronlaştırma ve güvencesizlikle mücadeleden iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili mücadeleye kadar bir dizi karar alındı.

KESK-logo

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here