Anasayfa Emek KESK seçime dair tutum belgesini açıkladı

KESK seçime dair tutum belgesini açıkladı

Paylaş

Genel Seçimlere ilişkin tutum belgesini açıklayan KESK, AKP’nin yıkım politikalarının önüne geçecek, ekonomik ve sosyal alanda emekçileri savunan, demokratik alanda da Kürt sorunun demokratik çözümü, anadilde eğitim talebi, eşit yurttaşlığa dayalı anayasayı savunan siyasal programları destekleyeceklerini açıkladı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), seçimlere yönelik tutum belgesini açıkladı. Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan toplantıya, KESK MYK üyelerinin yanı sıra bağlı sendikaların yöneticileri katıldı. KESK Eşbaşkanları Şaziye Köse ve Lami Özgen tarafından açıklanan tutum belgesinde, AKP’nin icraatları eleştirildi.

‘AKP siyasal alanda otoriter, ekonomik alanda neo-liberal’

Belgeyi paylaşan Eşbaşkan Şaziye Köse, AKP döneminde yasama-yürütme-yargıdaki kuvvetler ayrılığının AKP lehine ortadan kaldırıldığı, Cumhurbaşkanının padişahlık yetkileriyle donatılmış bir başkanlık sistemi için anayasayı ayaklar altına aldığı bir süreçten geçildiğini belirterek, AKP’nin 13 yıllık iktidarını, “siyasal alanda otoriter, ekonomik alanda neo-liberal” sözleriyle tanımladı.

‘Suriye ve Irak’ın kan gölüne dönmesinde AKP pay sahibi’

AKP’nin, “Yeni Osmanlıcılık” hayalleriyle mezhepçi ve etnik politikalar uyguladığı ve bunların da Irak ve Suriye’nin kan gölüne dönmesinde etkili olduğunu belirten Köse, şunları söyledi:
“AKP döneminde polis devleti uygulamaları giderek sıradanlaşmış, darbe dönemlerinde görmeye alışık olduğumuz toplu tutuklanmalar yaygınlaşmış, farklı adlar altında kurulan özel yetkili mahkemeler aracılığıyla toplumsal muhalefet baskı altına alınmıştır. Kürt sorununda imha ve inkar farklı biçim ve yöntemlerle devam ettirilmiş, sorunun diyalog ve müzakere ile çözümü günlük siyasi çıkarlara heba edilmiştir.”

Darbe dönemlerini aratmadı

Yine AKP döneminde uygulanan politikalarla kadına yönelik şiddettin meşrulaştırıldığı, kadının ötekileştirildiği ve emeğinin görünmez kılındığının altını çizen Köse, gençlerin de benzer politikalara maruz kaldığını belirterek, YÖK ve benzeri kurumların gençler üzerindeki baskılarına işaret etti.
Ayrıca 12 Eylül ürünü olan yüzde 10 seçim barajında ısrar edilmesini “halkın iradesini gasp etmek” olarak nitelendiren Köse, emek alanında da AKP politikalarının tam bir yıkıma sebep olduğunu söyledi. Artan iş cinayetleri, işçi katliamları, güvencesiz çalıştırma, TİS ve grev haklarının engellenmesi, özelleştirmelerin yaygınlaştırılması, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi emekçilerin sorunların ve AKP’nin bu konudaki olumsuz tutumuna dikkat çeken Köse, bu politikaların siyasal kriz ve anti-demokratik uygulamaları arttırdığını vurguladı.
Köse, “Dolayısıyla 7 Haziran 2015 seçimleri tüm yurttaşlarımız kadar biz emekçileri de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü 7 Haziran’da sadece Meclis’in yapısı belirlenmeyecek, asıl olarak AKP’nin dayattığı tekçi, otoriter, muhafazakar, mezhepçi ve etnik politikalarına dayalı karanlık gidişatın devam edip etmeyeceği de belirlenecektir” dedi.

Destek verme şartları

Köse, konuşmasının devamında ekonomik ve sosyal haklara dair eğitim, sağlık, sosyal güvenlik başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz ve anadilde kamu hizmeti, insanca yaşanabilecek bir ücret, herkesin gelirine göre vergi adaleti, TİS ve grev hakları önündeki engellerin kaldırılması, kurallı çalışma ve kadrolu istihdamın sağlanması talepleri ile birlikte, Siyasi Partiler Yasasının değiştirilmesi ve barajın kaldırılması, yeni anayasa, yargıdaki cemaat ve hükümet örgütlenmesinin dağıtılarak bağımsız yargının inşa edilmesi, Kürt sorunun demokratik, barışçıl yollarla çözülmesi ve anadilde eğitimin esas alınması gibi isteklerini de dile getirdi.

Bu taleplerini esas alan siyasi programları destekleyeceklerinin altını çizen Köse, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:
“Devletin ve sermayenin mutlak iktidarına, toplumun ve doğanın talan edilerek nesnelleştirilmesine, insanın ve toplumun güvencesiz kılınmasına, piyasanın dokunulmazlık zırhına büründürülmesine, yaşam alanlarımız üzerinde denetim kurulmasına karşı demokrasi mücadelesi yürüten, cinsiyet özgürlükçü, sermayeden ve devletten bağımsız sendikacılığı savunan, eşit yurttaşlığı yeni anayasanın esası olarak gören, fikir ve inanç özgürlüğünü, özgürlükçü laikliği vazgeçilmez ilke olarak kabul eden, farklılıklarımızla birlikte yeni bir yaşamı inşa eden, siyasal programları destekleyeceğiz.”

680x680nc-ank-27-05-15-kesk-aciklama2

Paylaş

1 Yorum

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here