Anasayfa Ekoloji Kuzey Ormanları Savunması kuruluş bildirgesi

Kuzey Ormanları Savunması kuruluş bildirgesi

Paylaş

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul’un kuzeyinde yer alan son orman alanları ile birlikte su havzaları, tabiat parkları, tarım alanları, çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanın varlığını sürdürebilmesini savunan, bu amaç doğrultusunda; ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğaya, akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel-kırsal projenin durdurulması için örgütlenen, mücadele eden, özgür ve gönüllü bireylerin oluşturduğu bir harekettir.

Kuzey Ormanları Savunması, doğayı ve bir parçası olan insanı; İstanbul, ülke ve tüm dünya ölçeğinde bir bütün olarak savunur, bunu gerçekleştirebilmek için bilgi üretmeye ve bu bilgiyi kullanabildiği her türlü araçla toplumla paylaşmaya çalışır.

Kuzey Ormanları Savunması başta doğanın savunulması olmak üzere, doğanın bir parçası olan bölge halkının insanca yaşama haklarını birlikte savunmak için, benzer amaçlar doğrultusunda düşünen, örgütlenen ve hareket eden her kişi, topluluk ve kurumla dayanışmacı ilişkiler kurar; yanyana gelerek ortak bir mücadeleyi büyütmeye çalışır.

Kuzey Ormanları Savunması her türlü ekonomik, siyasi ve ideolojik örgütten bağımsızdır. Kararlarını, herkesin katılımına açık olan ve katılan herkesin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu, duyurusu en geniş şekilde yapılmaya çalışılan Kuzey Ormanları Savunması forumlarında alır.

Kuzey Ormanları Savunması özyönetimci bir anlayışı savunur ve bunu öncelikle kendi içinde olmak üzere hayatın her alanında hayata geçirmeye, geliştirmeye çalışır. Kuzey Ormanları Savunması tüm hiyerarşileri reddeder

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here