Anasayfa Forum Mahkemelerin ”yükünü” Arabulucularla İşçiye ”yükleme” yasası TBMM’de kabul edildi.

Mahkemelerin ”yükünü” Arabulucularla İşçiye ”yükleme” yasası TBMM’de kabul edildi.

Paylaş

İşçi ve işveren arasında ‘Arabuluculuk’ sistemini getiren tasarı TBMM’de kabul edildi

Özgürlükçü Sol Haber analiz /İşçi’nin ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sistemini getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tasarının kabul edilmesi ile arabuluculuk kurumu ilk kez yasal bir zorunluluk haline geldi.
Haksızlığa uğrayan işçiye  denilmek isteniyor ki dava açma ara-bulucuya git  bazı haklarından feragat et  mahkeme uzun sürer zaten kazanıp- kazanmaya-cağında belli değildir sopası gösterilecek..
Eşit  olmayanlar arasında arabulucu hakkaniyeti bulamaz.İşçilerin hak kayıpları ,iş güvenceleri, mevcut yasalarla  güvenceye alınmamış ise zaten işçi lehine  adalet sonuçlanması mümkün değildir.
İşçi’nin İşvereni işten atacak hali yok….
İşçi’nin asgari ücreti belirleme hakkı yok…
İşçi’nin özgürce sendika kurma ve seçme hakkı yok…
İşverenler için 2821 ve 2822 sayılı  iş kanunları  işçilerin lehine demokratik bir çalışma yaşamını düzenlemiyor ki.. Böyle olunca eşit  şartlarda  ”uzlaşma” masasına oturma şansınız  yok.
 Arabulucu sonuç olarak işçiyi  uzlaşmaya davet ederken sürekli hatırlatacağı cümleler muhtemelen şöyle olacak
”Mahkemeler çok uzun sürer zaman kaybı olur  ne zaman sonuçlanacağı belli değildir gel  uzlaş.”

Dava şartı olarak arabuluculuk

Kanunla, “dava şartı olarak arabuluculuk” kurumu ilk kez hukuka giriyor ve düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınıyor.

Kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek.

İşçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek.

Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek.

İş kazaları ve meslek hastalıklarında arabuluculuk yok

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmayacak.

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here