Anasayfa Gençlik Mustafa Göçeroğlu yazdı: Gençliğin Görevi

Mustafa Göçeroğlu yazdı: Gençliğin Görevi

Paylaş

Özgürlükçü sol,  Güney Amerika’dan coğrafyamıza kadar ulaşmış olan bir fikri akım.Günümüzde bu fikri akımın ortaya çıktığı yerlerde gençlik hareketlerinin ne kadar ses getirebilen, siyasete etki edebilen, toplumsal hareketlerin temel unsurlarından biri olduğu düşünülürse, siyasetin hem evrensel hem de yerel sorunlarının çetrefilli bir şekilde yer aldığı ülkemizde ve coğrafyamızda bu sorunların çözümünde politik ve güçlü bir gençlik hareketinin önemini bizlere gösteriyor.
İktidardaki parti-devlet anlayışı ile ülkeyi neo-kemalist bir şekilde yöneten AKP ile ana muhalefet koltuğunda oturan ve hükümetin bu kadar otoriter, baskıcı bir yönetim anlayışına rağmen neo-kemalist söylem ve tehditleri ile iktidarın kaybettiği meşruiyeti tekrar ona kazandıran CHP, devlet için gerekli siyaseti kendilerine biçilen rolleri yerine getirmektedir.Ayrıca statükonun devamı için gerekli olan ve belirli aralıklarla tekrar dozu arttırılan kutuplaştırma siyaseti ; düzen partikerinin kendi kitlesini ve sorunları konsolide eden bir yapıyı sağlamlaştırmakta, farklı bir söz söyleyen politik hareketleri gölgelemekte, siyaseti politiksizleştirmektedir.
Gençliği bugün için değil gelecek için gören,  gelecekte de statükonun bekasının sağlayıcıları olarak gördüklerinden 80 yılında YÖK darbesi günümüzde ise çıkartılan güvenlik paketleri ile  gençler apolitik kılınmaya çalışılmış, devlet ve erkanı için sorun çıkarabilecek; özgür, bilimsel ve anadilinde eğitim talebi görmezden gelinmiştir.
Gençliğin sorunlarına üniversite ile başlamak doğru olabilir ancak karşılarına hemen her yerde çıkan yaş hiyerarşisi deneyim hiyerarşisi ile birlikte emekçi gençlerin, herhangi bir göç sebebiyle barınma sorunu yaşayan gençlerin, cinsiyeti veya cinsel yönelimi sebebiyle ötekileştirilen gençlerin, dini-dili-mezhebi sebebiyle ötekileştirilen gençlerin, zorunlu askerliğe tabii tutulan gençler; genç olmak dışında toplumdan her kesimin maruz kaldığı sorunlarla da karşılamaktadır.Bu yüzden gençlik hareketi mevcut siyasal konjonktürde muhalif yapıda olmalı toplumsal hareketlerin merkezini oluşturmalıdır.
HDP’nin günümüz siyasetini değiştirmeye, politik bir alana çekmeye uğraş verdiği ve tarihi misyonu üstlendiği bu noktada bizlere de bu değişim çabasının bir parçası olma sorumluluğu omuzlarımıza yüklemiştir.Bu yüzden önümüzdeki dönem ya biz gençler olarak bu kırılma anının birer parçası olacağız ve siyaseti birlikte kuracağız ya da fiziki barajdan önce aşılması gereken bir psikolojik barajı kendi ellerimizle örmüş olacağız.

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here