Paylaş

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL- Sekizinci sınıf Türkçe Ders kitabının Milli Kültür teması içinde okuma parçası olarak yer alan “Basat’ın Tepegözü Öldürmesi” adlı bölümde çobanın peri kızına tecavüz etmesi anlatılıyor ve okuma parçasının sonunda da kafa kesme yoluyla yapılan cezalandırma övgüyle karşılanıyor.

Okuma parçasındaki hikâyede “…Adına Konur Koca Sarı Çoban derlerdi. Oğuz’un önünce bundan evvel kimse göçmezdi. Uzunpınar demekle meşhur bir pınar vardı. O pınara periler konmuştu. Ansızın koyun ürktü. Çoban, erkeçe (teke, keçi boğası) kızdı, ileri vardı, gördü ki peri kızları kanat kanada bağlamışlar, uçuyorlar. Çoban, kepeneği üzerine attı. Peri kızının birini tuttu. Tamah etti, onunla yattı” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeye göre çoban, pınarın başında gördüğü peri kızına tecavüz ediyor.

22
Son zamanlarda daha sık gündeme gelen cinsel istismar, kadınlara yönelik taciz ve tecavüz olaylarına karşı toplumsal bir duyarlık oluşturmak yerine sekizinci sınıf ders kitabında yer alan bu ifadelerle henüz ergenlik çağına bile gelmemiş çocuklara bir çobanın bir peri kızına tecavüz etmesi anlatılıyor. Tecavüz eden kişinin de çoban olması, toplumda ancak yoksulların bu tür suçları işleyebileceği fikrini benimsetmeye çalıştığı için okuma parçası hem cinsiyetçi hem de ayrımcı bir özellik taşıyor.

2 kopya

Kafa kesmeye övgü ve tezahürat

Yine aynı okuma parçasında anlatılan hikayede şiddeti ve vahşeti öven, günümüzün selefi barbarlarının yöntemlerini yücelten ifadeler yer alıyor. Okuma parçasında “Basat kızıp yerinden doğruldu. Buğra gibi Tepegöz’ü dizi üzerine çökertti. Tepegöz’ün kendi kılıcıyla boynunu vurdu. Deldi, yay kirişine taktı, sürüye sürüye mağara kapısına geldi” şeklinde yer alan ifadeler, son yıllarda sıklıkla gerçekleşen kafa kesme görüntülerini akla getiriyor. Ortaokul çocuklarının her türlü şiddet ve vahşet yönteminden uzak tutulması gerekirken, burada anlatılan kafa kesme macerası “Kalın Oğuz beyleri geldiler, Salahane Kayası’na vardılar, Tepegöz’ün başını ortaya getirdiler. Dedem Korkut gelip şadılık çaldı, gezi erenler başına ne geldiğini söyleyiverdi, hem Basat’a alkış verdi.” denilerek övülüyor ve yüceltiliyor. Kafa kesmeye ödül olarak da “Ölüm vakti gelince temiz imandan ayırmasın, günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa’ya bağışlasın” sözlerine yer veriliyor. Bütün bu anlatılanlar Milli Kültür teması ile ilişkilendirilmiş.

3 kopya

MEB tarafından onaylı ders kitabı

Kaynağı hangi kültür olursa olsun, ortaokul çocukları için hiçbir koşulda uygun bulunamayacak yukarıdaki ifadelerin yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders kitabı, Fatma Karabıyık Ün tarafından hazırlanmış ve MEB tarafından verilen onayla 2014-2015 öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak okutulması uygun bulunmuş. Kitap halen MEB’in Eğitim Bilişm Ağı (EBA) adlı internet ortamında 8. Sınıfta okutulan üç Türkçe ders kitabından biri olarak yer alıyor.

1 kopya

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here