Anasayfa Özgürlükçü Sol

Özgürlükçü Sol

Özgürlükçü Sol, insanlık tarihi boyunca mağdurların, ezilenlerin, yok sayılanların, sömürülenlerin en temel talepleri olan özgürlük ve bu özgürlüğü vadeden sol dünya görüşünü aynı pota içinde harmanlayıp bu iki olguyu birlikte hayata geçirme iddiasını savunur, mağdurların toplumsal mücadelesini Özgürlükçü Sol anlayışla buluşturmayı amaçlar.

Özgürlükçü Sol, uluslararası sermayenin saldırıları karşısında duraklayan ve zaman zaman gerileyen sol-sosyalist mücadelenin yeni bir bakış açısıyla yürütülmesi ve halkların yeni talepleri temelinde kurgulanması gerçeğinden yola çıkar, bütün mağdurların hak arama, demokrasi ve eşitlik taleplerini savunur.

Özgürlükçü Sol, dünyanın hangi köşesinde ezilen, mağdur edilen, yok sayılan kim varsa kendini onların yanında, onlardan biri olarak görür.

Özgürlükçü Sol, sınıfsal sömürüye, milliyetçiliğe, ırkçılığa, militarizme, devlet terörüne, faşizme, şiddete, her türlü ayrımcılığa, dinsel dayatmalara, yasaklara, cinsiyetçiliğe, doğa tahribatına, hiyerarşiye karşı çıkar.

Özgürlükçü Sol, Türkiye’de Kürttür, Alevidir, Ermenidir, Gayrı Müslimdir, Kadındır, Gençtir, LGBTİ’dir, diğer bütün yok sayılan ve ötekileştirilendir ve bütün bunların siyasal sözcüsüdür.

Özgürlükçü Sol, bütün canlıların doğayla uyum içinde yaşamasını, hayvanların yaşam hakkının güvencede olmasını savunur.

Özgürlükçü Sol, barınma hakkı, sağlık hakkı, anadilinde eğitim hakkı su hakkı gibi hakların kamusal, erişilebilir ve parasız olması için mücadeleyi öncelikli bir görev olarak görür.

Özgürlükçü Sol, bütün yok sayılanların dışlanmışların, yoksulların, mazlumların ekolojistlerin, feministlerin, demokratların, sosyalistlerin, devletin fraksiyonlarına karşı her koşulda birlikte mücadelesini, ortak örgütlenmesini ön koşulsuz savunur

Özgürlükçü Sol, Türkiye’de toplumsal ve siyasal muhalefet örgütleri içinde yaygın olarak varlığını hissettiren, yeni arayışları önemseyen sol-sosyalist bir yaklaşımdır.

Özgürlükçü Sol yaklaşımın yansımaları geniş bir siyasal alanda dikkati çekiyor ve karşılık buluyor.

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here