Anasayfa LGBTİ Pembe Hayat: Patronsuz, Pezevenksiz Bir Dünya Çağrımız Geçerliliğini Koruyor

Pembe Hayat: Patronsuz, Pezevenksiz Bir Dünya Çağrımız Geçerliliğini Koruyor

Paylaş

3 MART DÜNYA SEKS İŞÇİLERİ GÜNÜ

Pembe Hayat, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü’nde yaptığı açıklamada, yasal mevzuatların seks işçilerinin kayıt dışı, sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda çalışmasına engel olacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü’nde yaptığı açıklamada, yasal mevzuatların seks işçilerinin kayıt dışı, sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda çalışmasına engel olacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Genelevlerin son yıllarda kapatılmaya başlanması, seks işçilerine usulsüz cezalar yazılarak yıldırma politikalarını uygulanması gibi sorunlara dikkat çeken dernek, seks işçilerinin SGK sistemine çalışan olarak kayıt olamadıkları için emeklilik, ücretsiz sağlık hizmeti ve devletin SGK’lı çalışan diğer işçilere sunduğu sosyo-ekonomik haklardan faydalanamadığını da hatırlattı.

2015’ten beri Türkiye’de 58 seks işçisinin saldırıya uğradığını, altı trans seks işçisinin ise intihar ettiğini söyleyen dernek,açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2018 yılında hala ‘patronsuz ve pezevenksiz bir dünya’ çağrımız geçerliliğini korumaya devam ediyor.

“Çetelere, mafya ilişkilerine, seks işçilerinin emeğinin sömürülmesine, hukuksuzluğa, kolluk kuvvetlerinin ayrımcı ve keyfi uygulamalarına, kötü muamele ve işkenceye, çalışırken yaşanılan şiddet ve nefret saldırılarına, medyanın bu saldırıları meşrulaştıran diline karşı bir arada hareket etmemiz ve mücadelemizi sürdürmenin önemini bir kez daha vurguluyoruz.”

Dernek, yasa yapıcılardan taleplerini şöyle sıraladı:

* Seks işçiliğini bir meslek kolu olarak ve geniş bir anlamda yorumlayarak yasal hale getirmeleri,

* Cinsel hizmet sektörü çalışanlarının emeklilik, sigorta primleri, ücretsiz sağlık hizmetleri ve devletin SGK’lı çalışanlara sunduğu sosyo-ekonomik haklardan faydalanabilecekleri gerekli düzenlemeleri yapmaları,

* Korunaklı ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmaları,

* İşyeri ve işçi güvenliğini ilgilendiren kanunlarda kapsayıcı düzenlemeler yapmaları,

* Seks İşçiliği ve İnsan Ticareti arasındaki ayrımı kesin bir şekilde bilerek hareket etmeleri,

* Patron ve pezevenklerin seks işçileri üzerindeki sömürülerini engelleyici ve önleyici tedbir almaları,

* Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, HIV ve Hepatit C ile mücadelede etkin siyasi stratejiler geliştirmeleri,

* Trans, na-trans ve diğer cinsiyet çeşitliliklerinden her cinsel hizmet çalışanının kolluk kuvvetlerinden eşit ve adil muamele görmelerini sağlayıcı eğitimleri şart koşmaları,

* İstihdam politikalarında yasal genelevleri ile ilgili trans çalışanları da kapsayacak şekilde ilerici düzenlemeler yapmaları,

* Mevcut çalışma sahalarının koşullarını iyileştirici tedbirler almaları.

bianet’in 2017 erkek şiddeti çetelesine göre, iki seks işçisi kadın öldürüldü. 17 trans seks işçisi kadın saldırıya uğradı. (ÇT)

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here