Anasayfa Haber RIT – Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Devrimci yol arşivini yayınladı.

RIT – Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Devrimci yol arşivini yayınladı.

Paylaş
 • Özgürlükçü sol/  Sansür, yok etme ve köksüzleştirme otoritenin yalnızca toplumsal hafızanın kontrolünü elinde tutma isteğiyle ilintili değildir. Özellikle 12 Eylül dönemi için düşünülecek olursa sansür aynı zamanda bir mücadele tarihini de topyekün yok etme, geçmişle bağımızı zayıflatma ve toplumsal hareketleri yavaşlatma girişimidir. Otorite, bilgiye erişimimizi kısıtlayıp deneyimlerin kuşaklar arasında aktarılmasının önüne geçebilir; ancak, geçmişi anlatarak ve ortaya çıkararak bu döngüyü kırmak mümkün. Bu anlamda tarih, kolektif ve demokratik bir anlatı olabildiği oranda bilgi akışının köprüsü haline gelmektedir.

  Radikal araştırmanın bir alanı olarak kolektif hafızanın inşasına yönelik derlenen Devrimci Yol Arşivi bir dokümantasyon çalışmasıdır. RIT, 1970’lerin en kitlesel siyasi hareketi Devrimci Yol’un şimdiye kadar yayımlanmış en geniş dijital arşivini paylaşarak, geçmişin teorik-politik-sosyal tartışmalarının bugünkü nesillere aktarılması amacını güdüyor. Bu arşiv, politik bir görüşü savunmak ya da eleştirmekten ziyade geçmişin kolektif siyasi argümantasyonunu bugüne taşıyacak daha kapsamlı bir hafıza çalışmasının ilk ayağı olarak anlaşılmalıdır. Devrimci Yol kadrolarını yetiştiren Dev-Genç, bir öğrenci hareketi olarak başladıktan sonra 1971 askeri darbesinin ardından, işçi ve öğretmenlerin de katılımıyla daha kapsamlı bir toplumsal muhalefet hareketine dönüşmüştür. Devrimci Yol, Dev-Genç içinde oluşturulan yeni bir bildirge ile fikri zeminini kurmuş, Taksim’de 34 işçinin katledildiği kanlı 1 Mayıs 1977 günü de yayın faaliyeti ile ortaya çıkmıştır. Mahir Çayan’ın tezleri ve THKP-C’nin ideolojik devamı olan örgütün 1980 darbesinden önce yüzbinlerce sempatizanı ve Direniş Komiteleri şeklinde örgütlenen yerel mücadele alanları bulunmaktaydı. Devrimci Yol, Fatsa gibi öz yönetim pratikleri, Yeni Çeltek gibi fabrika işgalleri ve ODTÜ ÖTK gibi üniversite örgütlenmeleri ile bilinmektedir.

  Bu arşiv 1977 ve 1992 yılları arasındaki birçok yayını kapsamaktadır:

  · Devrimci Yol
  · Devrimci Işçi
  · Türkei Depesche
  · Türkei Information
  · Özel sayılar, bildiriler ve broşürler

  15 seneyi kapsayan bu yayınlar, kar amacı gütmeyen çalışmalar için araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Devrimci Yol Arşivi Hakkında

Devrimci Yol Arşivi ,  bünyesinde hafızayı kolektif bir çalışmayla müşterekleştirme çabalarının sonucu olarak hayata geçmiştir. Arşivsel faaliyetlerin ilki olarak sunduğumuz Devrimci Yol dergileri, 1980 askeri darbesi öncesi ve sonrasına ışık tutması yanında, Türkiye’de tirajı 200 binleri bulan bir yayın olarak da özel bir ilgiyi hak ediyor. Yakın tarihimizin en kitlesel siyasi hareketlerinden biri olan Devrimci Yol’un teorik ve örgütsel bütünlüğünü ortaya koyan Devrimci Yol Dergisi, hareketin Almanya’daki faaliyetleriyle yayın hayatına giren Devrimci İşçi, Türkei Information ve Türkei Depesche dergilerinin yanısıra bildiriler ve özel sayıları da araştırmacıların ilgisine sunmayı amaçlıyoruz.

İnanıyoruz ki hafıza yalnızca kolektif üretim sayesinde müşterekleşebilir. Bu müşterekleşme pratiği salt ortak bir tarih yazımının imkanlarını yaratmakla kalmaz, o tarihi yaratanların kendi sözleriyle müşterekleşen tarih de geçmiş mücadelelerin zenginliğiyle tanışmamızı sağlar. Bu arşivin amacı da bundan ötesi değildir

Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, New York merkezli bir araştırma kooperatifidir.

Biz toplumsal dönüşüm hedefiyle müşterekleştirme pratikleri üzerine çalışan araştırmacı, sanatçı, yazar, mimar, biliminsanı ve aktivistlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir araştırma kooperatifiyiz.

Amacımız çoğulcu, eşitlikçi ve demokratik bir Türkiye’nin inşasına katkıda bulunmak. Bunu yaparken ekonomik ve sosyal adalet, toplumsal cinsiyet ve cinsel haklar, kültürel ve politik tanınma ve ekolojik sürdürülebilirlik alanlarında eleştirel ve tarihsel bir perspektif sunmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda derinlemesine, konu odaklı araştırma ve siyasal analizler, yaratıcı etkileşim projeleri, kolektif öğrenme faaliyetleri ve çeşitli gruplarla işbirliği aracılığıyla yerele dair, somutlaşmış bilgi üretmeyi amaçlıyoruz.

Güncel çalışma alanlarımız

 • Kentsel Adalet ve Şehir Hakkı

 • Emek ve Finans

 • Kolektif Hafıza

Faaliyetlerimiz

 • İşbirliği ve dayanışma ağları oluşturarak disiplinlerarası araştırma olanakları yaratmak.

 • Veri görselleştirme projeleri, medya kampanyaları ve kolektif hafızayı arşivler bünyesinde kayıt altına alma gibi çalışmalar aracılığıyla yaratıcı etkileşim pratikleri geliştirmek.

 • RIT Müşterekler Üniversitesi’nin çalışmalarının bir parçası olarak dersler, atölye çalışmaları, sergiler, konferanslar ve yaz okulları düzenlemek.

Geçmişimiz

Her şey Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olan Gezi Ayaklanması ile başladı. 2013’ün Haziran ayının başında, Türkiye’de Gezi Parkı’nı işgal eden arkadaşlarımızı desteklemek için bizler de New York’taki Zuccotti Parkı’nda toplandık. Ayaklanmanın ilk günlerinden itibaren, hareketin taleplerini dillendirmek ve desteklemek için yurtdışında örgütlenmeye başladık.

Toplantılar, forumlara, forumlar NYC Gezi Platformu’na evrildi. Platform bir buçuk sene içinde “Talk Turkey Konferansı”, yirmi iki Gezi NYC forumu, sanat etkinlikleri, atölye çalışmaları, panel, anma ve gösterilere ev sahipliği yaptı. Gezi Platform NYC aracılığıyla bir araya gelen bireyler bir süre sonra Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye’de bulunan birçok Gezi forumu ve platformunun da katılımıyla GEZIniyoruz Network adlı uluslararası bir ağ oluşturdular.

Gezi sonrası süreç bizlere toplumsal dönüşümlerin ancak sürekli, etkin ve örgütlü bir mücadele sonucunda gerçekleştirilebileceğini bir kez daha gösterdi. Bunun da ancak kişilerin enerji ve uzmanlıklarını bir araya getirebilecekleri, belli bir hedefe odaklanmış yaratıcı etkileşim olanakları yaratabilecekleri yeni yapılanmaların hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyoruz.

Yeni bir model: bir kooperatif olarak araştırma enstitüsü

 • Sürekli öğrenme süreci

 • Üyelerin karar alma süreçlerine açık ve eşitlikçi katılımı

 • Mevcut kurumsal-hiyerarşik think-tank (düşünce kuruluşu) modeline bir alternatif.

 • Fikirlerin ve eylemlerin dayanışma içinde filizlenmesini sağlayan üretken bir model.

 • Yaratıcılığa ve sıradışı fikirlerin oluşumuna imkan veren bir buluşma noktası.

 • Toplumsal değişim ve dönüşüm için gereken etkili araçları üreten kolektif çalışma yapısı.

http://devrimciyolarsivi.org/

rgi: Devrimci YolSayfa 1 / 2

http://devrimciyolarsivi.org/
Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here