Anasayfa Emek Sağlık örgütleri :Halkın sağlık hakkına dikkat çekmek amacıyla 13 Mart’ta grevde .

Sağlık örgütleri :Halkın sağlık hakkına dikkat çekmek amacıyla 13 Mart’ta grevde .

Paylaş

Sağlık Meslek Örgütleri, AKP iktidarının “sağlıkta dönüşüm” programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma, çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalışma uygulamalarına karşı 13 Mart’ta greve gitme kararı aldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’in, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlıkta yaşanan sorunlara ilişkin 13 Mart tarihinde greve gitme kararına TTB, Türk Hemşireler Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği gibi 10 sağlık meslek örgütünden destek geldi. Sağlık Meslek Örgütleri konuya ilişkin SES Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı yaparak kararlarını kamuoyuna açıkladı. Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir tarafından yapılan açıklamada, gelinen aşamada ne halkın kendilerine güveni kaldığını ne de kendilerinin sağlık hizmetinden memnun olduklarını belirterek, iktidarın 12 yıldır reform diye takdim ettiği “sağlıkta dönüşüm” programının sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir anlam taşımadığını söyledi.
680x680nc-ank-27-02-15-saglikcilar-aciklama2
Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzlukların halkın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını ellerinden alındığını ifade eden Özdemir, AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalışma uygulamalarının artarak devam ettiğini kaydetti.
680x680nc-ank-27-02-15-saglikcilar-aciklama4
Sağlık Meslek Örgütleri, sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na şu taleplerde bulundu:

“İnsanüstü bir çabayla, ihtiyaç molası dahi vermeden, performans-ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor. yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretine, taşeron sistemine, ‘Çağdaş köleliğe’ son vermeye çağırıyoruz. Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinde giderek bozulduğunu, bunu halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politika talep ediyoruz.”
680x680nc-ank-27-02-15-saglikcilar-aciklama1
Özdemir, taleplerini görünür kılmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek amacıyla 13 Mart’ta grevde olacaklarını söyleyerek, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunmayacaklarını, 14 Mart’ta ise Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerinde nöbete gitmeyeceklerini duyurdu.ANKARA (DİHA) 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here