Anasayfa Emek Sağlık örgütleri, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na karşı 13 Mart’ta greve de

Sağlık örgütleri, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na karşı 13 Mart’ta greve de

Paylaş

Aralarında İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Dev Sağlık-İş üyesi sağlık emekçileri, sağlıkta dönüşüm programına karşı 13 Mart’ta yapacakları greve ilişkin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. “Güvenceli, emekliğe yansıyan insani ücret, şiddete son, mesleki yıpranmanın hakkı, halka ücretsiz, eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti için G(ö)REVDEYİZ” pankartının açıldığı ve “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” ve “Performans sistemi kaldırılsın” sloganlarının atıldığı eylemde ortak basın metnini kurumlar adına İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç okudu.
680x680nc-ist-050315-saglik-calisanlari-grev1
‘İnsan bedeni Pazar ürünü haline getiriliyor’

Mengüç, AKP iktidarının, sağlık alanında reform adı altında uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın özünde sağlığın metalaşması, insan bedeni ve ruhunun pazar ürünü haline getirilmesi ve sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi anlamına geldiğine işaret ederek, sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan sorunlarının doğrudan doğruya halkın sağlığını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilediğini söyledi.

‘Eşit, ücretsiz sağlık’
680x680nc-ist-050315-saglik-calisanlari-grev3
Sağlık alanında artan sorunların çözümü için 13 Mart’ta sağlık çalışanları olarak greve gideceklerini belirten Mengüç, taleplerini şöyle sıraladı: “Tüm sağlı çalışanları insanüstü bir çabayla, performans baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalıştırılmaktadır. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyoruz. Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyoruz. Haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde çalıştığımız ve bugüne kadar verilmeyen fiili hizmet zammını istiyoruz. Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini ettiğini görüyoruz, sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle işbirliği yapılmasını, sayıyı değil, niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz. 5 dakikalık muayene süresi ile değil, nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.”

Talepleri sıralayan Mengüç, 13 Mart günü acil ve yoğun bakım gibi birimler hariç sağlık hizmeti verilen her yerde, sağlık emek-meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde sağlık hizmeti sunmayacaklarını belirterek, tüm yurttaşları kendilerine destek olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırdı.İSTANBUL(DİHA)

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here