Anasayfa Forum Sami Evren Yazdı : 27 Yıl sonra Eğit-Sen Kurucuları buluşuyor

Sami Evren Yazdı : 27 Yıl sonra Eğit-Sen Kurucuları buluşuyor

Paylaş

Meşrutiyet’ten günümüze, yüzyıla yaklaşan tarihsel süreçte eğitim emekçileri, toplumsal muhalefetin en önemli unsurlarından birisi oldular. 1920-70 yılları arasında anti emperyalist tutumlarıyla bağımsızlık mücadeleleri içinde, 1970-80 yılları arasında anti faşist mücadele saflarında, 1990 yıllardan günümüze kadarda   demokrasi güçleri içerisinde yerlerini aldılar.

Eğit-Der’den Eğit-Sen  mücadelesi toplumsal mücadele açısında tarihin önemli bir kesitini oluşturur.Bugün KESK var ise,Eğitim-Sen var ise  27 yıl önce ortaya konulan enerjinin ürünüdür.Bu mücadelenin kendisi Türkiye’nin siyasal çalkantılarıyla  paralellik arz eden bir tarihtir.

1990 yıllardan  geriye dönüp baktığımızda toplumsal mücadeleler içerisinde en önemli demokrasi ve hak  arama mücadelesini eğitim emekçileri ortaya koymuştur.TÖS ve     TÖB-Der geleneğini bütün baskı ve yıldırma politikaları bertaraf edememiştir.

Bugün Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu  karanlık siyasal süreç bütün muhaliflerde ortaya çıkan umutsuzluğu,yılgınlığı ortadan kaldıracak dayanışmayı güçlendirecek nitelikte olmalıdır. Tarihimizde bunun en somut örneği kamu emekçileri mücadelesidir.

Öyle büyük bir muhalefet hayal etmeliyiz ki bütün toplumsal kesimleri kucaklayan, onların sorunlarına, vicdanlarına dokunan daha önce şekillendirilen bütün ön yargı ve kotlamaları yırtıp atan bir cesareti eyleme dönüştürmeliyiz.

Bu birikim  dün (27 yıl ) önce 333 Eğit-Sen kurucusunun ortaya koyduğu sorumluluk ve mücadele azmiyle gerçekleşti. Bugün dayanışma ve kararlılıkla bütün toplumsal kesimlerin birlikteliği ile gerçekleşecektir. Bu İnançla  23 aralıkta buluşmak üzere…

sami evren

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here