Anasayfa Emek Sendikalardan Memur Yasası (657) Değişikliğine Tepki

Sendikalardan Memur Yasası (657) Değişikliğine Tepki

Paylaş

50 yıllık 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetince değiştirilmek istenmesi sendikaların tepkisini çekti.

Gazetelerde çıkan haberlere göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle işini yapmayan memurların işten çıkarılabileceği, teröre destek veren memurların disiplin cezasıyla işten atılacağı gibi maddeler var.

Sendikalar yasanın iş güvenliğini ortadan kaldıracağını belirterek tepki gösterdi.

KESK: Esnek çalışma ve örgütsüzlük getirecek

bianet’e konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, 2007’den beri hükümetin çeşitli bahanelerle iş güvencesini ortadan kaldırarak esnek çalışmaya geçmek istediğini belirtti.

“Bu yasal değişiklikle kamu çalışanlarının iş güvencesi yok edilmek isteniyor. Bu 200 yılda alınmış bir haktır. Torba yasalarla zaten performansa dayalı sistem belli iş kollarında hayata geçirildi, şu anda hükümetin göz diktiği ve ortadan kaldırmak istediği tamamen iş güvencesidir.

“İş güvencesini ortadan kaldırarak onun üzerine hakim kılınacak olan esnek çalışma birbirinin bütünüdür. Esnak çalışmayla düşük ücretle, birkaç kişiyi 8 saat yerine 12 saat çalıştırmak istiyorlar.

“Değişik statüleri bir araya getireceğim söylemi üzerinden de aslında kaldırılmak istenen ş güvencesidir. Bu çalışanların lehine değil aleyhine bir durum.

“Hükümete biat etmeyen bütün kesimler hiçbir idari soruşturmaya tabi olmadan işten çıkarılmak isteniyor. Kim biat etmiyorsa otomatikman terörist ilan edilip, iş akdi fesh edilecek ve itiraz edebileceği bir merci olmayacak.

“KESK üyelerine son 4 yıldır bu konuda alabildiğine soruşturmalar açıldı. Son olarak Ankara katliamını protesto etmek için iki gün greve çıkan birçok üyemize soruşturma açıldı. Yeni yapılmak istenen düzenlemeyle bu kişiler doğrudan işten atılacak. Bunun yanında örgütlenme azalacak, iş güvencesi olmayan kamu çalışanları örgütlenemeyecek.”

2,3 milyon memur var

2015 temmuz ayı rakamlarına göre 2,3 milyon memur var. Memur-Sen 836 bin, KESK 236 bin, Kamu Sen 445 bin üyeye sahip.

Memur Sen: İş güvencesi kırmızı çizgi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) de konuyla ilgili yaptığı açıklamada iş güvencesini kırmızı çizgileri olduğu belirtilerek şöyle dendi:

“3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle,  4/C’lilerin, 4/B’lilerin ve üniversite mezunu işçilerin kadroya alınması yönünde çalışma başlamışken, 1 Kasım seçimlerinde asli işlerde istihdam edilen taşeronların kadroya alınması sözü verilmişken ve seçim beyannamesinde kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili bir tespite ve teklife yer verilmemişken kamu görevlilerinin iş güvencesini tartışmaya açmak, çelişkidir, abesle iştigaldir, enerji kaybıdır, zaman israfıdır.”

Kamu Sen: Anayasayı değiştirmeden yapılamaz

Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk imzasıyla yapılan yazılı açıklamada ise şöyle dendi:

“Burada esas hedef, memurlar için iş güvencesiz bir çalışma hayatını oluşturmaktır. Tabii ki, bunu yapmak çok da kolay değil, Anayasa’nın 128. Maddesini de değiştirmek gerekir, bunu yapabilecek güç, şu an, tek başına hiçbir siyasi partide bulunmamaktadır.”

Gazetelerde çıkan değişiklik önerileri

Yeniyüzyıl, Sabah ve son olarak Vatan gazetesinde çıkan haberlere göre, memur yasasında öngörülen değişiklikler şöyle:

* Çalışanlar arasında “4a, 4b, 4c” uygulaması kalkacak.

* Kamuda yaklaşık 50 çeşit ödeme yapılıyor. Bu sayının 10’a düşürülmesi öngörülüyor.

* Öğretmenlerde performans artırılması ön planda olacak.

* Kamuda memur-işçi ayrımı bitecek. Ücret farklılıklarının ortadan kaldırılmasına özen gösterilecek.

* Kamu çalışanlarının hak ve sorumlulukları tek yasada toplanacak.

* Özel sektörde olduğu gibi işini yapmayanın meslek hayatı bitecek. İş garantisi olmayacak.

* Kıdemli personelin az gelişmiş bölgelerde görev yapması sağlanacak. Bunun için personel teşvik edilecek.

* Performans özlük haklarının belirlenmesi ve terfide daha etkili olacak.

* Kamu çalışanlarının yıllık izin süresi, 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

* Kamuda engelli çalışma oranı % 3’den % 4’e çıkarılacak

* Hamileler, engelliler ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek iş ve hizmetlerdeki memurlar kurum amirinin izni ile esnek çalışabilecek.

* Terör örgütlerine destek veren memurlar, kolaylıkla disiplin cezasıyla işten atılacak. (NV)

Nilay Vardar

Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik mezunu. 2011 yılından beri bianet’te muhabir/editör olarak çalışıyor.

Bia

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here