TTB: Bağlar’da Aile Sağlık Merkezleri Karakola Dönüştürülmemeli

Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Bağlar 2 ve 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) karakola dönüştürülmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde üç ASM 50 günden beri kapalıyken, şimdi de Kırklareli nüfusuna eş Bağlar ilçesindeki 2 ASM kapatılmaya çalışılıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez  Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Bağlar 2 ve 3 No’lu ASM’nin karakola dönüştürüleceği bilgisi üzerine, 15 Ocak’ta Diyarbakır’a gitti.

40 bin kşiye hizmet veriyor

Heyetin verdiği bilgiler şöyle:

“Bağlar’da karakola dönüştürülmek istenen 2 ve 3 No’lu ASM’lerde 10 aile hekimliği birimi, yaklaşık 40 bini kayıtlı olmak üzere toplam 60 bin nüfusa (Sur ilçesinden göç eden ve Suriyeli kayıtsız hastalara) hizmet veriyor.

“600 m2 çalışma alanıyla bölgeye 1963 yılından beri hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi oldukça yoğun gebe ve bebek nüfusuna sahip. Yoksul halkın rahatlıkla ulaşabildiği, aşısını, muayenesini yaptırdığı ASM son aylarda Sur’dan zorunlu göç eden halka da kapısını açmış durumda.

Kapanırsa halk perişan olur

“Heyetimizi karşılayan 2 ve 3 no’lu ASM çalışanları, polislerin gelip hizmet verdikleri binayı karakola dönüştürmek için birkaç defa keşif yaptıklarını, bölgede bu büyüklükte sağlık hizmeti verecek bir binanın olmadığını, civarlarda imarlı ve güvenli binalar bulunmadığını ASM’nin kapatılırsa halkın perişan olacağını anlatıyor.

“Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fatih M. Aslan da boşaltılmak istenen Bağlar İlçesindeki 2-3 no’lu ASM’lerin kendi inisiyatifleri dışında boşaltılmak istendiğini, binanın boşaltılmasıyla halkın sağlık hakkının zarar göreceğini iletti.

“Diyarbakır Vali Yardımcısı Taner Bircan, Bağlar 2-3 no’lu ASM binasının boşaltılmasına ilişkin resmi bir kararın alınmadığı, böyle bir karar olsa bile daha iyi koşullarda yeni bir ASM binası temin edilmeden bu binanın boşaltılmayacağını, sağlık hizmetlerinin aksamasına izin vermeyeceklerini bildirdi.”

Kapalı tüm ASM’ler açılmalı

TTB taleplerini şöyle açıkladı:

* Kent halkının can güvenliği, barınma, beslenme, sağlık gibi ertelenemez temel haklardan mahrum edilmemesi,

* Tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması, güvenli çalışma ortamları oluşturulması, sağlık çalışanlarının mesleki değerlerini gözeten ve halkın sağlığını koruyan sağlık hizmeti koşullarının yaratılması,

* Hangi koşullar altında olursa olsun, sağlık merkezlerinin varlığını sürdürmesi, kapatılmamalarını ya da amacı dışında kullanılmamaları, hedef haline getirilmemeleri,

* Kapalı durumda olan sağlık kurumlarının binalarının korunması, zarar gören ASM’lerin zararlarının karşılanması,

* Kapalı tüm ASM ve diğer sağlık tesislerinin açılması,

* Kentte ve bölgede çatışmaların hemen son bulması ve hayatın normale dönmesi için gerekli adımların hızla atılması. bianet

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here