Anasayfa Haber TTB – SES – TİHV – TPD “Çatışma Ortamında Sağlık Hizmetleri Engelleniyor”

TTB – SES – TİHV – TPD “Çatışma Ortamında Sağlık Hizmetleri Engelleniyor”

Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Psikologlar Derneği (TPD) heyetlerinin Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan ile ilgili inceleme-değerlendirme raporu yayınlandı.

13 sayfalık raporda, ziyaret edilen her bölgede sağlık hizmetlerine gerekli özenin gösterilmemesi, salık kuruluşlarına yönelik baskılar gibi yaşanan sorunlarda benzerlik görüldüğünün belirtilerek öneriler sıralandı.

“Hastaneler ablukaya alınıyor”

Raporda yer alan tespitler şöyle:

* Yaşanan silahlı çatışmalı ortam olağandışı bir durum yarattığından Dünya Tabipleri Birliği’nin “silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarına ilişkin Kuralları”nda da yer verilen sağlık hizmetlerine yönelik gösterilmesi gereken özen özellikle mülki ve emniyet yöneticileri tarafından gösterilmiyor.

* Sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için sağlık ortamının korunması ve sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlığı göz ardı edilmekte, gerekli özen gösterilmiyor. Dahası özellikle de güvenlik güçlerince bu durum önemli ölçüde ihlal ediliyor, sağlık hizmeti engelleniyor.

* Özellikle yaralı güvenlik görevlileri ve şüphelilerin hastanelere getirilişinde ve tedavi sürecinde hastane bahçesi ve çevresi güvenlik güçleri tarafından yoğun abluka altına alınıyor, sıklıkla hastane iç mekanlarında da bu yoğunluk yaşanıyor.

“Sağlık hizmetine erişim engelleniyor”

* Bu durum birçok sağlık çalışanının mesleki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken hakaret ve tehdide maruz kalmaları ve görevlerini yapmalarına engel olunması sağlık çalışanlarının sağlık hizmetleri vermesini engelliyor.

* Gerek silahlı çatışma ortamından doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin, gerekse de tüm toplumun sağlık hizmetine erişimi önemli ölçüde engelliyor.

* Güvensizlik yaratan bu ortam çalışma istemini kırıyor. Bundan dolayı birçok sağlık çalışanı ya izin ya tayin ya da istifalarla yaşadıkları yerden uzaklaşmak istiyor.

“Güvenlik güçleri hastane içinde olmamalı”

Raporun öneriler kısmında Silopi’de polislerin çatışma alanına götürmek isteğini reddeden Dr. Serdar Acar’ın göreve iadesi ile hastaneye gitmek isterken yaralanıp tutuklanan sağlık stajyeri Hasan Aşulan’ın serbest bırakılması talepleri de yer aldı.

* Başta güvenlik güçleri olmak üzere herkesin uzantıları dahil sağlık kurumlarının korunması ve sağlık çalışanlarının mesleki bağımsızlığına özen gösterme.

* Güvenlik güçleri hastane içi ve yakınlarına konumlanmamalıdır.

* Bu konuda yerel idarecilerin yanı sıra başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları toplumun sağlığı için yaşamsal önem arz eden bu konuda derhal harekete geçip, sağlık ortamına yönelik bu saldırıların durdurulması yönünde çalışmalar yürütmeli.

* Bugüne kadar hiçbir gerekçe ile meşru gösterilemeyecek bu ortamı yaratanlar hakkında etkin soruşturmalara dayalı işlemler derhal başlatılmalı.

“Sağlık kurumlarına saldırılara soruşturma”

* Bugün itibari ile kimlikleri henüz belirlenememiş kişilerce gerçekleştirilmiş sağlık kurumları ve uzantılarına yönelik saldırıların önlenmesi konusunda tüm toplumun bu konudaki duyarlılığını açık olarak ifade etmesi bu tür saldırıların bir kez daha yaşanmaması açısından önem arz ediyor.

* Sağlık kurumlarına bu tür saldırılar derhal son bulmalı, bu saldırılar ile ilgili etkin soruşturmalar başlatılmalı.

* Sağlık çalışanlarının bu güne kadar yaşadıkları konusunda onarıcı çalışmalar başlatılmalı.

* Heyetler: 

TTB, SES, TİHV, TPD iki ayrı bölge için iki ayrı heyet oluşturuldu. Birinci heyette yer alan Fatih Sürenkök (TTB), Şeyhmus Gökalp (TTB),Fikret Çalağan (SES),Metin Bakkalcı (TİHV),Atike Çıta (TPD) ve Mardin-Nusaybin-Şırnak-Cizre SES ve tabip odaları yönetici ve temsilcileri, olayların yoğun yaşandığı Nusaybin-Cizre ve Silopi ilçelerinde 11-12 Ağustos 2015 tarihinde gözlem ve görüşmeler yaptı. Birinci heyet, Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Zeynep Burcu Söğüt, Nusaybin Kaymakamı Murat Sarı, Nusaybin Belediyesi Eş Başkanları Sara Kaya ve Cengiz Kök, Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Erzem, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur, Silopi Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Sait, Yapıtekin(Başhekimi yerine), Silopi Belediyesi Eş Başkanı Emine Esmer ile görüşerek tespitlerini raporlaştırdı.

İkinci heyette yer alan Hüseyin Demirdizen (TTB), Ümit Biçer (TİHV), Birsen Seyhan (SES), Özgür Deniz Değer, (TPD)ve Van-Bitlis SES ve tabip odaları yönetici ve temsilcileri ise, Van, Bitlis ve Tatvan yerleşim birimlerinde 11-12 Ağustos 2015 tarihinde yerinde yaptığı gözlem ve görüşmelerle çalışmalarını yürüttü. İkinci heyet ise, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van 112 Komuta Kontrol Merkezi ve UMKE çalışanları, Van Tabip Odası, Tatvan Askeri Hastanesi, Bitlis Sağlık Müdürlüğü, Bitlis 112 Komuta Kontrol Merkezi, Tatvan Belediyesi, Tatvan Eğitim Sen, Tatvan Tüm Bel Sen temsilcileri, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Cafer Alhan, Van 112 Komuta Kontrol Merkezi ve UMKE çalışanları, HDP Van Milletvekili Remzi Özgökçe, Tatvan Asker Hastanesi Baştabibi Osman Tan Fırat, Bitlis İl Sağlık Müdürü Erkan Akagündüz, Bitlis 112 Komuta merkezi Sefa Kılınçer (Sorumlu Hekim yerine, Tatvan Belediye Başkanı Fettan Aksoy ile görüşmeler yaparak tespitlerini raporlaştırdı.

* Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

bianet

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here