Anasayfa Haber TUTUKLANARAK DARBEYE ”NOKTA”KONULDU.!

TUTUKLANARAK DARBEYE ”NOKTA”KONULDU.!

Paylaş

 

510

Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Çapan tutuklandı.

Güven ve Çapan dün dergiye yapıla polis baskınında, derginin 24. Sayısı toplatılırken “ifadeye götürülme” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

“Tahrik” başlıklı Türk Ceza Kanunu’nun 212/1-2 den gözaltına alınan gazeteciler 212/1’den tutuklanmaya sevk edildi.

bianet’e konuşan gazetecilerin avukatı Kadir Kökten tutuklanmaya sevk “tahrik”ken, Güven ve Çapan’ın tutuklanma maddesinin TCK 313 yani “Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyana tahrik” suçu olduğuna dikkat çekti.

Kökten, gazetecilere derginin  “2 Kasım Pazartesi, Türkiye İç Savaşı’nın Başlangıcı” yazılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı 24. Sayının kapağı ile ilgili haberin sorulduğunu, gazetecilerinse AİHM içtihatlarını da hatırlatarak ilgili haberin gazetecilik faaliyeti olduğunu söylediklerini aktardı.

TIKLAYIN – NOKTA DERGİSİ TOPLATILDI, İKİ GAZETECİ GÖZALTINDA

Kökten Twitter adresindense şu iletileri paylaştı:Ayrıca Genel Yayın Yönetmeni ve Yazıişleri Müdürü tutuklanan, dergileri toplanan Nokta Dergisi’nin noktadergisi.net adresli internet sitesi de erişime engellendi.

Erişim engelleme kararını Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi 2 Kasım tarihinde verdi.

Nokta Dergisi’nin internet sitesine şu linkten ulaşabilirsiniz.(EA)

Yasa Maddeleri

TCK 214

Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemeye alenen tahrik fiili, iştirak ilişkisinden bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Burada bir tehlike suçu söz konusu olduğundan, suç işlemeye tahrik suçunun tamamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekmemektedir. Suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğindedir. Ancak aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısından ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı altına alınması gerekmiştir. Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Maddenin ikinci fıkrasında, halk kesimlerinin silahlı şekilde birbirlerine karşı öldürmeye tahrik edilmesi iştirak hükümlerinden bağımsız olarak cezalandırılmaktadır. Suç, halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik edilmesiyle oluşur. Suçun tamamlanabilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez. Belirli kişilerin öldürülmesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Üçüncü fıkra hükmüne göre, tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrikçi bu suçların her birinden dolayı azmettiren sıfatıyla sorumlu olacaktır.

TCK 313

Madde metninde halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik, suç olarak tanımlanmaktadır. Silahlı isyan, Devlet otoritesini yok etmek amacını ifade eder.

Suçun oluşması bakımından önemli olan husus, halkı “silahlı olarak” maddî bir fiile kışkırtmaktır.

Suçun oluşması için, isyana tahrik fiili yeterlidir; isyanın gerçekleşmesi şart değildir. Zira maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, yapılan kışkırtma sonucu isyanın gerçekleşmesi hâlinde buna katılanlara ve isyanı idare edenlere verilmesi gerekli cezalar ayrıca gösterilmiştir.

İkinci fıkraya göre, isyana kışkırtan ayrıca buna katılmış veya isyanı idare etmiş ise, artık sadece katılma veya idare etmeden dolayı ceza verilmesi gerekecektir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik veya silahlı isyan suçlarının, Devletin savaş hâlinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza belirlenmiştir.

Silahlı isyan suçunun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, yaralanmış ya da kişilerin veya kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin dördüncü fıkrasında, bu suçlardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir.

Kaynak: Türk Hukuk Sitesi

Elif Akgül

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu. Daha önce İMC TV’de muhabir olarak çalıştı. bianet’in İfade Özgürlüğü haberleri editörlüğünü yapıyor.

BİANET

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here