Anasayfa Gençlik Ulaş Bardakçı’yı saygıyla anıyoruz

Ulaş Bardakçı’yı saygıyla anıyoruz

Paylaş

1947 yılında Hacıbektaş’da doğdu. ilk ve orta öğreniminden sonra ODTÜ ye girdi ve burada devrimci düşüncelerle tanıştı. revizyonizmin ve oportünizmin egemen olduğu bir dönemde, Marksizm-Leninizmin devrimci çizgisini benimsedi. dev-genç’in oluşumunda etkin bir biçimde yer aldı. 1970 sonlarında Mahir Çayan yoldaşla birlikte tüm oportünist ve revizyonistlerle olan her türlü bağların kesilmesi ve thkp-c’nin kurulması çalışmalarında etkin bi-çimde yer aldı. thkp-c’nin ilk silahlı eylemlerinde yer aldı. Mayıs 1971 yılında e. elrom’un kaçırılması üzerine başlatılan “balyoz harekâtı” sırasında esir düştü. kasım 1971’de askeri cezaevin den firar eden beş devrimciden biriydi. thkp-c saflarındaki sağ-sapmanın tasfiyesi ve öncü savaşının sürdürülmesi düzeyinde istanbul’da çalışmayı sürdürdü. 19 şubat 1972 günü kaldığı ev oligarşinin zor güçlerince kuşatıldı. ulaş yoldaş, düşmana karşı son kurşununa kadar savaşma kararlılığıyla çatışmaya girişti. ve sabaha karşı katledildi .Ulaş ı saygıyla anıyoruz.

yildiz

 

Yaşar Kemalin Ulaş İçin yazdığı Ağıt

ulaş

hele ulaşa ulaşa
ulaş benziyor güneşe
ulaş kardaş can verirken
görenlerin aklı şaşa

ulaş canım ulaş gülüm
sana yakışmıyor ölüm
sana demedim mi kardeş
düşman hayin düşman zalim

ulaş benim gülüm güzel
insanlığım yolum güzel
kardeş sen öldükten sonra
vallah billah ölüm güzel

döğünürüm yana yana
haber olmadı mı sana
yüreğindeki kırk kurşun
ağır gelmiyor mu sana

şu boğazın günden yanı
gitti gelmez ulaş hani
bu dünya güzel olacak
bu insan güzel olacak
ulaş kardeş koç yiğidim
görmeyecek güzel günü

dağlar taşlar geldi dile
bu dünya kalır mı böyle
öcümüz yerde kalamaz
sinanıma selam söyle
kadirime selam söyle

sinan kadir hüseyinim
soylu dağım yüce kinim
ulaş selam et dostlara
bizi durduramaz ölüm

bu zalim günler günler geçecek
bu zalim günler geçecek
düşmanlar ağu içecek
bundan sonra yeryüzünde
çiçekler ulaş açacak
çiçekler kadir açacak
çiçekler ilkay açacak
bundan sonra yeryüzünde
çiçekler dostluk açacak

generaller generaller
kızıl kanda kanlı eller
sizi de yeneriz bir gün
bize türk milleti derler

hele ulaşa ulaşa
ulaş benziyor güneşe
ancak sen ölürsün böyle
böyle yiğit biz ölürüz
düşmanların aklı şaşa
ulaş benziyor güneşe
bundan sonra yeryüzünde
hep çiçekler ulaş aça

yaşar kemal

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here