Anasayfa Köşe Yazıları UMUT

UMUT

Paylaş

Yunanistan’da  radikal sol partinin,  Halkların Demokratik Partisi ile, farklı kimliklere seslenen benzer koalisyon yapısı, başarısının, haziran seçimlerinde HDP nin barajı aşması için umutları artırıcı etkisi ve  ‘toplumda, ‘nasıl bir sol’ söylemin ihtiyaca karşılık olabildiği açığa çıkmışken, Türkiye özelinde HDP ‘ nin siyasete neler katmış olduğu üzerine düşündürtüyor, değerlendirilmesini gerektiriyor.

Demokratik cumhuriyetin, demokratik özerkliğin tartışılabilir olması,Türkiye’ de  tıkanmış ya  da egemen güçlere hizmet eden, hatta dikta uygulamalara olanak sağlayan kurumsal işleyişlere karşılık, model oluşturabilmekle birlikte sorunları yüzeye çıkarmıştır.HDP,  tüm ezilenlerin,dışlanan ötekileştirilenlerin,sömürülenlerin yok sayılanların var olabileceğini, kendini ifade edebileceğini temel şart gören bir mekanizma önererek umut oldu. Otoriter ve merkezi bir anlayışla dayatıcı politikaların yaşamın  tek belirleyeni olduğu,Kafka romanlarındaki o, karanlık,başı sonu belirsiz,gelişi-güzel yığılmış dosyalardan oluşan koridorların çağrıştırdığı gibi, ulaşılamaz erişilemez yapıları olan  bir sistem yerine yüzleşilebilir, taleplerin söze dönüşülebileceği,sorumluluk sağlayan bir sistem önerisidir yerelleşme..  Bu aynı zamanda tek tipçi;  tek din anlayışı, tek etnik kimlik hakkı, tek cinsiyet üzerine kurulu rejimin, insanları apolitikleştirdiği,kendine yabancılaştırdığı otoriter yapının kırılmasıdır.Günümüzde tek kişi diktasına dönüşmüş yapıda bu programın önemi çok daha anlaşılır olmaktadır. HDP programını gerçekçi kılan önemli noktalardan  biri, çoğulculuğun çeşitlerin,toptancı,üstten belirlenerek bir araya getirilmiş olmamasıdır.Her kimliğe açık, her rengin, kimliğin radikal bir dinamik olarak varoluşunu hayat bulmasını birlikte örmeyi öneren bir çoğulculuk anlayışıdır.Zaten bu perspektif değil midir? kürt kimlik mücadelesini doğal ve haklı kılan..

Kürt özgürlük hareketinin yenilenen çizgisi ile toprak verme paronayası yerine,sorunun kürt sorunu değil türk sorunu olduğu;türk kimliğinin ayrıcalıklarından özel konumundan vazgeçmesi ile barışın yapılabileceği ortaya çıkmış, görünür olabilmiştir.Yine  politik derinliği olan  HDP projesinin hayat bulması reel siyasete dönüşebilmesi umudu, tüm mağduriyetlerin iki kutupluluklara sığmayanları kapsayan bir strateji olmasındandır.Demokratik söylemlerle ve sosyal demokrat söylemlerle işgal edilmiş toplum iradesi, HDP söyleminin potansiyel gücünü,haklılığını göstermektedir.Dolayısıyla Türkiye’ nin köklü sosyal  ve siyasal  sorunları sistem partileri ile çözülemez.

Yaşam alanları ve özgürlükleri için biraya gelebilen insanların yeni yaşam çağrısı ile neo-liberal poltikaların taşeron firmalarla bile şehirlerde-bölgelerde belirleyici olabildiği bir aşamasında HDP nin yeni yaşam çağrısı, Türkiye’ nin sosyolojik yapısını görebilen yönüyle de radikal demokratik özgür sol değil midir umut olabilen.

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here