Anasayfa Dergi Yeşil Sol Parti : BOYUN EĞMEYELİM ADALET, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ İÇİN HAYDİ...

Yeşil Sol Parti : BOYUN EĞMEYELİM ADALET, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A, SOKAKLARA…

Paylaş

0Yüzyılı aşkın süredir küresel olarak, sömürüye karşı mücadelenin ayrılmaz parçası, Birlik Mücadele Dayanışma Günü 1 Mayıs’ ı yoksulluğun, ayrımcılığın, sömürünün, savaşın sonlanması için; emeğimize, doğamıza, suyumuza, canımıza sahip çıkmak için bir arada, hep birlikte itiraz günü ilan ediyoruz.
Emek, barış ve demokrasi güçleri, tüm muhalifler, tüm çalışanlar büyük bir kuşatma altında, sindirilmeye çalışılıyor. Kamu ve özel kesim işbirliği temel kanun planları ile özel istihdam büroları, sahte taşeron yasaları ile işçi ve emekçilere kölelik koşulları dayatılıyor. Çalışırken ne güven¬cemiz var, ne de güvenliğimiz. Bir yıl içerisinde 1500’ü aşkın canımızı kaybediyoruz iş cinayetlerinde..Yine her yıl onlarca mevsimlik işçiler ekmek için yollarda can veriyor.Zor koşullarda yaşamlarını sürdüren mülteciler ucuz iş gücü yapılmak isteniyor.Kamu emekçileri keyfi soruşturmalara, sürgünlere, tutuklamalara, gözaltılarına uğruyor. Sendikal hak ve özgürlükler gasp ediliyor, grevler yasaklanıyor. Kadın işçiler torba yasalarla eve gönderiliyor. .
Aylardır sokağa çıkma yasakları uygulanıyor, ölü bedenler teşhir ediliyor, yaralı insanlar bodrum¬larda imha ediliyor. Bütün bunlar yaşanırken ‘Saray’dan halka -ya boyun eğeceksiniz, ya baş vereceksiniz- tehditleri savruluyor. Gazeteciler tutuklanıyor, tüm medya kontrol altında doğru haber alma hakkımız elimizden alınıyor. Yaşam hakkı diyen akademisyenler tutuklanıyor. Şehirler bombalanıyor, tarihin canlı tanıkları kültür mirasları, toprağımız suyumuz gibi ranta açılıyor.Barış ve demokrasi mücadelesinin her zamankinden daha çok birbirine bağlı olduğu zamanlardan geçiyoruz.Ve tüm yaşam alanlarımızda baskı ve sömürünün her zamankinden çok birbirine bağlılığının aşikar olduğu zamanlardan.Bizler tüm farklılıklarımızla,
Kürt, Türk, Çerkez, Ermeni, Alevi, Sünni, kadın, erkek, LGBTİ bireyler tüm işçileri, emekçileri ve işsizleri bir arada omuz omuza olmaya çağırıyoruz! 1 Mayıs’ta barışı kazanmak için! Sömürüyü sonlandırmak için, doğayı korumak için, eşitlik ve adalet için her yerde alanlarda olacağız ve mutlaka kazanacağız!2 (1)* Güvencesizliği yenmek için,
* Doğamıza, kentimize sahip çıkmak için,
* Kölelik yasalarının geri çekilmesi için,
* Taşeron çalışmanın yasaklanması, tüm taşeronların ayrımsız tamamının kadroya alınması için,
* Kıdem hakkının gasp edilmesine karşı durmak için,
* Kamu çalışanlarının iş güvencesini savunmak için,
* Herkese güvenceli iş, insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşulları için,
* İş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği denetiminin işçilere ve sendikalara açılması için,
* Kadınları eve kapatan, kadınlara eğreti işleri reva görenlere karşı emeğimizi, bedenimizi, özgürlüğümüzü
savunmak için,
* Göçmen işçiler köle değildir demek için,
* Çocuk işçiliğine son vermek için,
* İnanç ve ifade özgürlüğü için,
* Tüm Ortadoğu halklarının barışını, kardeşliğini savunmak için,
* Yaşam hakkımıza sahip çıkmak için,
* Savaşa, yıkıma, baskıya, yasaklamalara karşı direnişi ve dayanışmayı büyütmek için,
Yaşasın 1 Mayıs! Bîji yek Gulan! Kets’ts’ye Mayisi 1!
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİAIbEiAIAAABDCNmk3fS1z72ERSILdmNhcmRfcGhvdG8qKGFkNjM1NjE3YTQyMmNmNjQ1ZWNkYzYwNzMwYTYwZmY1YWY4ZjI1NTIwAYCWLtSeYo1RAKooTQb8W2hYPeKq

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here