Anasayfa Haber Yeşil Sol Parti: “Darbeye kadar uzanan sürecin siyasal sorumlusu AKP iktidarıdır”

Yeşil Sol Parti: “Darbeye kadar uzanan sürecin siyasal sorumlusu AKP iktidarıdır”

Paylaş

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL-Yeşil Sol Parti 7 Haziran Pazar günü Parti Meclisi toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal süreç değerlendirildikten sonra başta Yeşil Sol Parti olmak üzere ülkedeki bütün emek ve demokrasi güçlerini bekleyen sorumluluklar hatırlatıldı.

Yeşil Sol Parti PM toplantısı sonucunda yayınlanan sonuç bildirgesinde, darbeye kadar uzanan sürecin siyasal sorumlusunun AKP iktidarı olduğu belirtilerek demokratikleşme ve barışın inşası için tüm toplumsal muhalefet güçleri, politik hareketler ve siyasi partilerle işbirliğinin geliştirileceği vurgusu yapıldı.

Yeşil Sol Parti tarafından kamuoyuna açıklanan PM sonuç metni şöyle:

“Yeşil Sol Parti 3. Dönem 3. Parti Meclisi Sonuç Metni

 1. Yeşil Sol Parti, kime veya hangi politikalara karşı olduğundan bağımsız olarak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin tümüyle karşısındadır.
 2.  Bu kanlı darbe girişimini başlatanlar kendi iktidar hırsları ile ülkenin tüm coğrafyasında bir iç savaş çıkartmayı göze almışlardır. Tüm dünyadaki demokratik güçlerin bu gerçekliği görmeleri önemli ve gereklidir.
 3. Bu darbenin engellenmesi için karşı duruş sergileyen tüm toplumsal kesimlerin ve siyasal partilerin bu duruşu büyük önem taşımaktadır. Bu duruşun demokrasinin geliştirilmesi amacıyla da sürdürülmesi sağlanmalıdır.
 4. Sokaklarda aktif olarak yer alan kadınların bu süreçteki kritik rolü, kadınların özgürlüğünün ve toplumsal yaşamda eşit yer almasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
 5. Darbeci kadroları kritik yerlere getiren ittifakın tarafı olarak bu darbenin siyasal sorumluluğu AKP’nindir.
 6. Bugün milletten özür dilenmesi bu gerçeği değiştiremez. Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarını gelişmeleri görmemekle suçlayıp istifaya davet edenler, siyasal sorumlunun AKP olduğunu da görmelidir.
 7. Darbe sonrasında toplumda demokrasiyi ortak bir değer olarak savunma eğilimi ortaya çıkmakla beraber, bu eğilimin, AKP Hükümeti’nin politikalarını kayıtsız şartsız kabul etmek anlamına gelmediği bilinmelidir.
 8. AKP darbe öncesinde oluşturmaya başladığı yeni ittifakı güçlendirmenin yollarını aramaktadır. Bu ittifak, Kürt halkının taleplerinin ve temsilcilerinin kategorik olarak dışlanması üzerinde yükselen milliyetçi bir politika izlemektedir.
 9. Ülkenin sorunlarının çözümü bu ittifak üzerinden olmayacağı gibi, OHAL ilanı ile sağlanamaz. OHAL bahanesiyle darbe soruşturması kapsamının dışına çıkılarak, AKP politikalarının hayatın farklı alanlarında topluma dayatılması kabul edilemez. Bu bağlamda emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmaları ve sağlıklı çevrede yaşama haklarının ihlal edilmesi sonucunu doğuracak uygulamalara karşı çıkılmalıdır.
 10. Darbecilerin tasfiyesi, AKP politikalarının toplumun her alanında kayıtsız şartsız uygulanmasının gerekçesi olamaz. Aynı şekilde her türlü evrensel hukuk ilkesinin ve demokrasinin en temel kurallarının rafa kaldırılmasının nedeni de olamaz.
 11. Meclisi devre dışı bırakarak yeni bir rejim anlamına gelecek adımlar atmaya başlamak yeni darbelere davetiye çıkarmaktır.
 12. Yeşil Sol Parti bu dönemin aşılabilmesi için ilk adımın demokratikleşme ve hukukun evrensel ilkelerini kabul etmek, TBMM’ni halkın meclisi haline getirerek itibarını yükseltmek olduğunu dile getirmektedir. Farklı politik anlayışların uzlaşabileceği alan bu olmalıdır.
 13. AKP tarafından kurulmak istenen yeni siyasal ittifak insanlık tarihinin uzun mücadelelerle kazandığı tüm değerlerin tasfiyesi riskini taşımaktadır.
 14. Bu ülkenin devrimci, demokrat, solcu, ekolojist, LGBTİ+, feminist, özgürlükçü tüm muhalif güçleri yıllardır demokratikleşmenin, devletin hesap verebilir olmasının, hukukun evrensel ilkelerinin belirleyici olmasının önemini anlattıkları, bunlar için mücadele ettikleri için coplanmış, gazlanmışlardır. Darbeye karşı çıkan bu insanların önünde “Gezi’ye inşaat yapacağız” diyen bir dil kullanmak bu insanları dışlamaktır. Muhalif güçler ve siyasal partiler AKP ile ilişkilerinde bu gerçekliği görerek davranmalıdır.
 15. Bütün bunların bilincinde olan Yeşil Sol Parti PM;
  a) Darbe girişimine kadar uzanan sürecin siyasal sorumlusunun AKP olduğunu vurgulamayı,
  b) Darbe girişiminin soruşturulması sürecinde hukukun temel ilkelerinin ve insan haklarının çiğnenmesinin karşısında durmayı,
  c) Darbe girişimine katılan bütün zanlıların yargılanmasının tüm ilişkilerini ve eylemlerini açığa çıkaracak şekilde yapılmasını,
  d) Kanun Hükmünde Kararnamelerin derhal TBMM onayına sunulması çağrısı yapmayı,
  e) AKP eliyle oluşturulmakta olan, darbeye karşı çıkışı aşıp Kürt halkını ve HDP’yi dışarıda bırakan, dahası onları antidemokratik yöntemlerle sindirmeyi hedefleyen politikaların devamı haline gelen “Milli Mutabakat”ın, demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerini yok eden diktatoryal bir dönemin taşıyıcısı olacağı konusunda tüm siyasi parti ve toplumsal muhalefet güçlerini uyarmayı,
  f) Bu toplumun geleceğinin “dost” ülkelerle yakınlaşma ile değil ancak demokratikleşme ve barış ile şekillenebileceğini ve tüm ülkelerdeki demokrasi güçlerinin bu mücadeleye yardımcı olması gerektiğini uluslararası düzeyde duyurmayı,
  g) Demokratikleşme ve barışın inşası için tüm toplumsal muhalefet güçleri, politik hareketler ve siyasi partilerle işbirliğini geliştirmeye çalışacağını,
  h) Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için ekolojik, özgürlükçü, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumun kurulmasında doğanın ve tüm canlıların haklarını gözeterek, başta ÇED olmak üzere tüm uygulamaların takipçisi olmayı,
  i) Bu çerçevede Genel Merkez, İl ve İlçe örgütleri düzeyinde her türlü girişimde bulunacağını
  kararlaştırmıştır.

 

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here