Yeşil Sol Parti : OHAL Yanlışından Dönülmelidir!

Paylaş

20 Temmuz’da MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna bütün ülke sathında 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

OHAL ilanı, iktidarın, demokratik siyaset alanını genişletmek yerine parlamenter siyaseti devre dışı bırakmayı tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Tüm yetkiyi tek elde toplamaya dönük bu uygulamaları kabul etmek mümkün değildir.

OHAL Kanunu’nun 1980 Darbesi ile gündeme geldiği ve 82 Anayasası ile temellendirildiği unutulmamalıdır. 12 Eylül Darbecilerinin koyduğu bir kanunun uygulanıyor olması, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da fiili sonuçlarda değişiklik olmadığının göstergesidir.

OHAL uygulaması ile Meclis’in devre dışı bırakılması, KHK ile yapılacak uygulamalarda Anayasa’ya aykırılığın ileri sürülememesi, valiliklerin vereceği kararlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararlarının alınamayacak olması, sokağa çıkma yasağı ilan edilebilmesi vb. birçok uygulamayla birey hak ve özgürlüklerinin göz ardı edilmesi, parlamenter demokrasinin de gasp edilmesidir. Bu durumda hangi demokrasiden bahsedilebilir?

Kısaca, Hükümet tarafından atılan adımlar, darbecilerin yaratmak istediği zihniyetin sivil bir iktidar eliyle devreye sokulmasıdır. Bu uygulamalar, katılımcılıktan, çoğulculuktan uzak, yetkiyi tek merkezde toplamaya çalışan ve çoğunlukçu bir anlayışı hedef alan adımlardır.

Oysa barış ve demokrasiyi esas alacak, toplumsal gerilimi düşürecek, uzlaşma ve müzakereyi güçlendirecek bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır.

Yeşil Sol Parti olarak;

Hükümetin OHAL kararının yanlış olduğunu ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Bağımsız bir yargının oluşturulması, yürütülen soruşturmaların hukuk çerçevesinde ve aleni olarak yapılması gerektiğine vurgu yapıyoruz.

Hukukun üstünlüğü, katılımcı ve çoğulcu bir parlamenter sistem için, toplumun bütün kesimlerini içeren bir tartışmanın devreye sokulmasında ve buna uygun adımların atılmasında ısrar ediyoruz.

Yeşil Sol Parti olarak;parlamentoyu güçlendirerek yönetilmesinin, evrensel demokratik ilkelere uygun bir yol olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Her şart altında, demokrasiden ve katılımcı, çoğulcu demokratik yaşamdan yana tavır alacağız. İktidarın sivil hayatı darbeci bir zihniyetle inşa etmesine ve dayatmacı tavrına karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz.

21 Temmuz 2016

Eylem Tuncaelli-Naci Sönmez

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here