Anasayfa Dergi Yeşil Sol Parti : Umudu, Barış ve Demokrasi Mücadelesini Büyütüyoruz!

Yeşil Sol Parti : Umudu, Barış ve Demokrasi Mücadelesini Büyütüyoruz!

Paylaş

 

Özgürlükçü Sol : Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, 26 Kasım 2016 tarihinde 16 ilden temsilcilerin katılımı ile İstanbul’da “Genişletilmiş Müzakere Kurulu ”nu gerçekleştirmiştir.

 

 1. Türkiye nereye gidiyor, Belediye Başkanları ve Milletvekillerinin tutuklanması, Belediyelere kayyum atanması ve demokratik siyaset alanının daraltılması yönünde atılan adımları nasıl okuyor, Partimizin bu süreçte nasıl bir tutum alarak politika yapmasını öngörüyoruz?
 2. Muhtemel referandum sürecinde demokratik muhalefetin ve özelde Partimizin tutumu ne olmalı, Başkanlık etrafında sürmekte olan rejim tartışmasına dair siyasetimizin öncelikleri neler olmalı ve referandumda nasıl bir politik hatta ihtiyacımız bulunmaktadır?
 3. Demokratik muhalefetin ana gündemlerinden biri olan “birlik” konusuna nasıl bakmalı ve bunun ilgili zeminlerinde anlatılması ve gerçekleştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir? Soruları etrafında tartışma yürütmüş ve Partimizin önümüzdeki süreç açısından politikalarını somutlaştırmaya çalışmıştır.

Müzakere Kurulu’nun saptamış olduğu politika ve öncelikli görevler ışığında Merkez Yürütme Kurulumuz; kamuoyuna ve Parti Örgütlerimize aşağıdaki öncelikli politik saptamaların duyurulmasına karar vermiştir:

 1. Siyasal iktidarın ve inşa etmiş olduğu yeni iktidar bloğunun, gerek içeride gerekse dışarıda savaş eksenli bir politikayı merkezine almış olduğunu görüyoruz. Geçmiş yıllarda Kürt sorunun çözümünü de hedefleyen ve demokratikleşme konusunda atılmış olan bütün adımların geçersiz hale getirildiği, milliyetçi/muhafazakar bir yönelim içinde, barış ve demokrasi mücadelesinin bütün aktörlerini tasfiye etmeye yönelik, otoriter, totaliter bir rejim inşa etmek üzere kararlı bir şekilde yeni adımların atılmakta olduğunu görmekteyiz.
 2. Suriye savaşının gelmiş olduğu boyuta bağlı olarak, Türkiye’nin Ortadoğu siyasetinde bugüne kadar bilindik hattın değiştirilmekte olduğunu, Avrupa Birliği’ne mesafeli, yüzünü doğuya dönen bir dönemsel politika benimsenerek, ülkede bugünkü krizden çıkış için daha merkezi ve baskıcı bir sistem inşa edilerek ilerlenmek istenmektedir.
 3. Bunun dış siyasetteki yansıması, bölgesel yayılmacılık ve bunun için gerekli ittifak değişikliklerine gidilmesi olurken, iç siyasetteki yansıması da bu konuda karşı karşıya geldiği muhalifleri tasfiye etmek, uzlaştıklarıyla yeni bir ittifak kurmak olarak kendisini göstermektedir.
 4. Yol temizliği yapılmakta ve özellikle Kürt siyasetinin etkin olduğu bölgelerde ve kurumlarda OHAL fırsat bilinerek, hukuksuz, gerekçesiz bir şekilde demokratik siyasi kurumlar hedef alınmaktadır. Belediye Eş Başkanları tutuklanmakta, Belediyelere kayyum atanmakta, meclisin 3. Partisi HDP’nin Eş Başkanları başta olmak üzere seçilmiş milletvekilleri tutuklanarak, bir kesim tümüyle siyasetten tasfiye edilmek istenmektedir. OHAL ve KHK’lar eliyle meclis devre dışı bırakılmakta, ülke Saray etrafından yönetilmektedir.
 5. Sadece bununla kalınmamakta, bugünkü yeni rejim inşası karşısında farklı düşünen, itiraz ve muhalefet eden bütün güçler aynı şekilde susturulmak ve etkisiz hale getirilmek istenmektedir. Gazeteciler, akademisyenler tutuklanmakta, gazeteler, televizyonlar, dernekler kapatılmakta, ülke zifiri bir karanlığa ve belirsizliğe sürüklenmektedir.
 6. AB ile ilişkilerde gerilim esas alınarak, Türkiye’nin hem iktisadi hem de siyasi yönelimi keskin kararlarla istikrarsızlaştırılmaktadır. Siyasi iktidarın politik tercihleri ve açıklamalarının Avrupa’daki yansıması, Avrupa parlamentosunun müzakereleri dondurma yönündeki tavsiye kararı olmuştur. Bunun ekonomide yarattığı sarsıntı Türkiye’nin zaten sorunlu olan iktisadi yapısını tehdit etmektedir.
 7. Bu gerilim ve yükselen siyasi tansiyonu içeride siyasi avantaja dönüştürmek isteyen iktidarın esas hedefi, Başkanlık sistemi ve demokrasinin yok sayılacağı yeni rejim inşasıdır. Bu anlamda Türkiye toplumunun önüne gelmesi artık kesin olan referandum sürecini, Başkanlık ve Parlamenter sistem ikileminden çıkararak, demokrasi için bir politik kampanya konusu haline getirilmesi doğru olacaktır. İktidarın belirlediği ikileme teslim olmayan, kendi gündemini ortaya koyabilen bir hat üzerinden önümüzdeki süreci öngörmek gerekecektir.

 

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak;

Müzakere Kurulumuzda görüştüğümüz ve olgunlaştırmış olduğumuz önceliklerimizin ışığında, önümüzdeki dönem hızla örgütlü bütün yapılarımızın koordine edilmesiyle, iktidarın amaçlamış olduğu yeni rejim inşası karşısında, barış ve demokrasi eksenli bir mücadeleyi, bütün demokratik güçlerle birlikte sürdürme kararlılığındayız.

Bu bağlamda;

 1. AKP ve MHP’nin uzlaşmasına dayalı gelecek olan anayasa değişikliğinin neyi amaçladığını, Türkiye’nin demokrasi eksikliğinden kaynaklı birçok sorunu çözmekten çok derinleştireceğini anlatacak bir politik çalışmanın şimdiden başlatılmasını gerekli görüyoruz.
 2. Referandum çalışmasını iktidarın gündemi üzerinden değil, Türkiye’nin demokratik ihtiyaçları üzerinden değerlendiren ve yürütülecek kampanya ile tasfiye edilmekte olan demokratik siyasete alan açılmasını hedefleyen önceliklerin ortaya konulması için, referanduma yönelik çalışmaların bugünden başlatılmasını öneriyoruz.
 3. Partimiz İl ve İlçe Örgütlerimizin kendi bağımsız çalışmalarını yürütmesinin önemi kadar, ülkenin içinde bulunduğu ihtiyaçları gözeten bir yerden birleşik mücadele zeminlerine yoğunlaşmaları da bir o kadar eş zamanlı yürütülmesi gereken önceliklerimiz olarak planlanmalıdır. HDK/HDP ile olan birleşik ortak mücadelemiz, en geniş demokrasi için birlik arayışlarıyla da desteklenmelidir. Parti Örgütlerimizin, kendi zemininde ve farklı birleşik mücadele zeminlerinde, İl ve İlçelerde “Demokrasi Buluşmaları” ve benzer faaliyetler için harekete geçmesini uygun görüyoruz. Özellikle, Demokrasi İçin Birlik hareketinin merkezi tasarrufları beklenmeden, yerellerde DİB fikriyatı etrafında birçok faaliyet için örgütlerimizin yaratıcılığına güvenerek çalışmaların başlatılması için adım atma kararlılığı içinde olunmasını bekliyoruz. Emek ve Demokrasi için Güç birliği çalışmalarında önyargılardan arınmış biçimde çalışmaya davet ediyoruz.
 4. Bu çalışma ve benzer yaratıcı kampanyalarla, iktidarın getirmeye hazırlandığı anayasa değişikliğine demokrasi talebimizi karşılamayacağı fikri üzerinden karşı olduğumuz anlatılmalı, iktidarın yaratacağı kutuplaştırıcı ve gerilime dayalı politik strateji boşa düşürülmelidir. Bunun için meşru, demokratik zemin sonuna kadar korunmalı ve toplumun ikna edilmesi hedeflenmelidir.
 5. Düzenli çıkarmayı hedeflediğimiz Yeşil Sol gündem ve yeni tasarımı ile kullanıma açtığımız web sayfamız özel bir ilgiyle ele alınmalı ve yürüteceğimiz çalışmalarda en verimli şekilde kullanılmalıdır. Hem üyelerimizle yeniden buluşma hem de yeni ilişkiler yaratmada işlevli hale getirilmeli ve yerellerden desteklenmelidir.

 

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Merkez Yürütme Kurulu

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here