Anasayfa Ekoloji Yeşil Sol Parti : Zeytinin Ölüm Fermanı Yasa Tasarısı Hemen Geri Çekilsin!

Yeşil Sol Parti : Zeytinin Ölüm Fermanı Yasa Tasarısı Hemen Geri Çekilsin!

Paylaş

unnamed

 TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmayı bekleyen “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yeni yasama döneminde yasalaşırsa zeytinciliğin ve doğanın ölüm fermanı olacaktır.

3573 Sayılı Mevcut Yasa’nın 20. Maddesinde, “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köy işleri Bakanlığının iznine bağlıdır. Zeytincilik sahaları daraltılamaz” denilmekteyken, TBMM’de bekleyen ve Kanun Tasarısı’nın 4. maddesi ile zeytin alanlarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izniyle, tesisler yapılabileceği hükmü getirilecektir. Bir başka deyişle kamu yararı görülmesi durumunda, bu alanlarda enerji ve yapılaşma faaliyetlerine, petrol ve doğalgaz işletmelerine, yola, altyapı ve üst yapı faaliyetlerine, konut ve AVM inşaatlarına TOKİ’ye tahsise ve en önemlisi uzun süredir bu kanunun çıkmasını bekleyen Madenlere ve Nükleer Santral Projelerine müsaade edilmiş olacaktır.

Ayrıca tasarıda 25 dönümden küçük zeytin bahçeleri ‘zeytinlik‘ statüsünden çıkartılarak, sıradan arazi olarak kabul edilecek. Türkiye‘deki zeytinliklerin ortalama büyükleri 10-15 dönüm civarında olduğu gerçeği düşünülürse zeytinliklerimizin yaklaşık yüzde 70’i zeytinlik statüsünden çıkmış olacaktır.

Zeytin dünyada ve Türkiye’de stratejik bir üründür. Türkiye zeytin ağacının genetik anavatanıdır, zeytinin tüm dünyaya yürüyüşünün başlangıç noktasını teşkil etmektedir ve bu anlamda dünya mirasıdır. Bugüne kadar 6 kez gündeme getirilen zeytin alanlarının madenciliğe ve enerji yatırımlarına açılmasını amaçlayan bu Kanun Tasarısı ile yapılacak değişiklik, bu potansiyel ve değerin ortadan kaldırılması anlamına da gelecektir.

2014’te Manisa’nın Soma ilçesi, Yırca köyünde, Kolin Grubu tarafından termik santral yapılması gerekçesi ile bir gecede 6 bin zeytin ağacının talan edilmesine göz yuman Hükümetin, bu kanunda belirttiği Kamu Yararı ilkesini nasıl uygulayacağı ve kanunu hazırlatmaktaki amacı açıktır.

Ülkemizin zeytinliklerini yandaş holdinglere, cengizlere, nükleer hayallere, TOKİ’lere kurban etmeye niyetimiz yoktur.

Yeşil Sol Parti olarak, Hükümeti bu kanun tasarısını acilen geri çekmeye, dünyamızın ve ülkemizin doğal zenginlikleri üzerinde oynadığı oyunlara son vermeye çağırıyoruz.

Bu kanun tasarısı doğanın ve zeytinin ölüm fermanıdır.

 

03.10.2016

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri

 

www.yesillervesolgelecek.org/

yesillersolgelecek@gmail.com

Tel: 0212 244 33 73 

GSM: 0546 244 33 73

Sosyal Medya takip etmek için;

twitter.com/YesillerSol

https://www.facebook.com/YesillerSol

Paylaş

Yorum yapın

Please enter your comment!
Please enter your name here